Praha 3

Pamětní deska Toyen a Jindřich Heisler

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Krásova 1834/2
Nápis:
na tomto místě
v létech 1940 - 1945
žila
tvořila
a milovala
toyen
marie čermínová
zde také
ukrývala
mladého židovského básníka
jindřicha
heislera
Poznámka:

Jindřich Heisler odmítl nastoupit do transportu do Ghetta Terezín a až do konce nacistické okupace žil v ilegalitě.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Heisler )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'55.42'' E14°26'52.46''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Gisela Mosauerová, Adele, Gustav, Inge a Hansi Fischlovi

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Krásova 33/447, napravo od vchodu do obchodu Seifertova 53/447, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
GISELA MOSAUEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ADELE FISCHLOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
GUSTAV FISCHL
NAR. 1892
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
INGE FISCHLOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
HANSI FISCHLOVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi