Praha 3

Pamětní desky Obětem vojenských misí

Autor: Jitka Lenková, 04.06.2011
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium, výklenek vpravo od vchodu
Nápis:
ppor. in memoriam
VALEŠ Petr
* 25. 5. 1973
+ 5. 8. 1995
mise UNCRO

ppor. in memoriam
ZEMAN Luděk
* 11. 5. 1958
+ 5. 8. 1995
mise UNCRO

kpt.
PALOV Josef
* 26. 4. 1961
+ 25. 3. 1995
v misi UNPROFOR

čet.
HOS Petr
* 28. 4. 1970
+ 21. 3. 1995
v misi UNPROFOR

ppor.
MARTÍNEK Václav
* 2. 6. 1951
+ 13. 1. 1994
v misi UNPROFOR

rtm.
RIGO Igor
+ 22. 4. 1993
v misi UNPROFOR

ppor. in memoriam
ŠIMONKA Petr
* 12. 3. 1970
+ 19. 2. 1991
Saudská Arábie

ppor. in memoriam
MAUER Pavel
* 15. 4. 1978
+ 22. 5. 2003
v operaci
Enduring Freedom

ppor. in memoriam
HENDRICH Vlastislav
* 25. 12. 1978
+ 14. 9. 2002
v misi KFOR

ppor. in memoriam
SEVERA Luděk
* 11. 4. 1978
+ 14. 9. 2002
v misi KFOR

ppor. in memoriam
ZAPADLO Ivan
* 16. 6. 1978
+ 13. 7. 2001
v misi SFOR

ppor. in memoriam
NASAVRCKÝ Jaromír
* 30. 5. 1960
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

mjr. in memoriam
SAMEC Rostislav
* 28. 3. 1967
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

mjr. in memoriam
VÁVRŮ Bohumil
* 27. 8. 1953
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

por. in memoriam
WERNER Adrian
* 3. 12. 1979
+ 9. 10. 2011
v operaci
ISAF-OMLT Afghánistán

por. in memoriam
VYROUBAL Robert
* 24. 1. 1980
+ 31. 5. 2011
v operaci
ISAF-OMLT Afghánistán


prap. in memoriam
VACULÍK Radim
* 5. 4. 1979
+ 30. 4. 2006
v operaci PRT
Afghánistán

por. in memoriam
ŠTĚRBA Milan
* 25. 8. 1973
+ 17. 3. 2008
v operaci
2 SOG VP Afghanistán

rtn. Nikolaj
MARTYNOV
* 29. 9. 1979
+ 3. 5. 2006
v operaci PRT
Afghánistán

št. prap in memorian
BENEŠ David

št. prap in memorian
KLUSÁK Ivo

št. prap in memorian
LIESKOVAN Jaroslav

št. prap in memorian
LIGAČ Libor

št. prap in memorian
ŠENKÝŘ Jan

št. prap in memorian
ŠTĚPÁNEK Patrik

št. prap in memorian
MARCIN Martin

št. prap in memorian
BENEŠ Kamil

št. prap in memorian
PROCHÁZKA Tomáš

št.prap.in memoriam
TICHÁ Michaela
23.7.1993
12.11.2020
v operaci MFO
ÚU AČR MFO Sinaj

Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jitka Lenková
Doplnění informací: Jan Kincl

Národní památník na Vítkově

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově
Nápis:
SLÁVA HRDINŮM PADLÝM ZA VLAST
Poznámka:

- Památník byl vystavěn v letech 1929-1938 k poctě účastníků boje za vznik Československé republiky (Památník Národního osvobození); za okupace sloužil něm. armádě jako skladiště. Po osvobození v r. 1945 byl upravován a po r. 1948 byl využit k propagaci komunistického režimu. Od r. 1989 se pro něj hledá využití.
- 8. fotografie - sousoší nacházející se v zadním prostoru památníku u fontány, již odtraněno
- 9. a 10. fotografie - reliéfy na velkých bronzových vratech za jezdeckou sochou Jana Žižky
- 11. a 12. fotografie - velký sál památníku


Souřadnice: N50°5'18.4'' E14°26'57.56''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Jan Kincl

Pomník Jan Žižka

Autor: Jan Kincl, 07.11.2010
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, u západní strany památníku pod jezdeckou sochou J. Žižky
Nápis:
JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA
SVÉMU ZAKLADATELI MĚSTO TÁBOR
1420 - 1920

Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pomník Jan Žižka

Autor: Vladimír Štrupl, 13.06.2007
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově
Nápis:
bez nápisu
[Jan Žižka]
Poznámka:

- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"
- více informací např na: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B#.C5.BDi.C5.BEkova_socha


Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Dominik Náplava

Autor: Milena Kolaříková, 11.11.2014
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum Žižkov
Nápis:
294914 PIONEER
D. NAPLAVA
CANADIAN PIONEERS
12TH NOVEMBER 1917 AGE 25

LEHKOU TI ZEME BELGIE
CHLOUBO MATKY CECHIE
Poznámka:

Původní náhrobní kámen z britského vojenského hřbitova Tyne Cot Cemetery (Belgie), obnova některých náhrobků byla provedena v roce 2013. Díky Mileně Kolaříkové byl tento kámen převezen do České republiky a uložen ve Vojenském muzeu v Praze. Je to unikátní akce, protože hlavní direktiva CWGC (Komise Britského společenství pro válečné hroby) ukládá rozdrcení starých náhrobních kamenů se jménem, jednak aby je někdo nezneužil, jednak aby dotyčný voják nebyl vzpomínán CWGC dvakrát.
Další foto v příloze - náhrobek na původní místě.


Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milena Kolaříková

Pomník Alois Štorch

Autor: Milena Kolaříková, 11.11.2014
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum Žižkov
Nápis:
LA MORIBONDA AUSTRIA
QUI GIUSTIZIO UN
GUERRIERO LIBERATORE
STORCH ALOISIO
VOLONTARIO CZECOSLOVACCO
IN ITALIA.
PASSEGGIERO PORGI IL
TUO NOBILE OMAGGIO
ALL EROE CHE GIACE QUI
TRANQUILLO DEL PROPRIO
DOVERE GOMPIUTO. VIGILANDO
SULLA PATRIA LIBERATA.
4. V11. 1918.

UMÍRAJÍCÍ RAKOUSKO
POPRAVILO ZDE
BOJOVNÍKA ZA SVOBODU
BR. ALOISE STORCHA
ČESKO-SLOV. DOBROVOLNÍKA.
POUTNÍČE POKLOŇ SE MU!
ON TRPĚL PRO VLASŤ!
ZDE ODPOČÍVÁ S VĚDOMÍM
VYKONANÉ POVINOSTI!
Poznámka:

Původní pomník z místa popravy Aloise Štorcha v Rivě del Garda, nyní uložen v Armádním muzeu. (VUA Praha uvádí jiné místo popravy).

Alois Štorch, *20.6.1893, Česká Lípa, poslední hodnost v R-U armádě - desátník, 13. děl. pl., hodnost v legiích - vojín, 39.p.pl, zajetí: 26.5.1918, datum přihlášení do legií:17.6.1918, zajat R-U armádou v Rivě a popraven v Arcu. (zdroj: VUA Praha)


Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milena Kolaříková
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.10.2005
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, v budově VHÚ
Nápis:
1939-1945
LETCI KTEŘÍ DALI VŠE ZA SVOBODU
THOSE WHO CAVE THEIR LIVES FOR FREEDOM
//následuje přes 500 jmen//
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Chybí jména jednotlivých letců.
Jde o originál desky převezený z Velké Británie. Kopie je zde: https://www.vets.cz/vpm/40861-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#40861-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska československé pomoci Izraeli

Autor: Josef Kareš, 15.03.2012
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Žižkov, Armádní muzeum, v budově
Nápis:
PODĚKOVÁNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE
ZA POMOC V OSVOBOZENECKÉ VÁLCE
IZRAELE V ROCE 1948, PŘI VÝCVIKU LETCŮ,
VÝSADKÁŘŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ LETECKÝCH
A POZEMNÍCH VOJSK A ZA DODÁVKY
ZBRANÍ A VOJENSKÉ TECHNIKY
SDRUŽENÍ BÝVALÝCH VOJÁKŮ HAGANAH

IN DEFERENCE
TO CZECHOSLOVAK REPUBLIC
FOR HER SUPPORT DURING THE WAR
OF INDEPENDENCE OF ISRAEL IN 1948,
IN TRAINING PILOTS, PARATROOPERS
AND OTHER MEMBERS OF THE AIR
AND LAND FORCES, AND FOR THE DELIVERY
OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT
ASSOCIATION OF THE VETERANS OF THE HAGANAH

Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska židovským bojovníkům

Autor: Josef Kareš, 15.03.2012
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/02, Žižkov, Armádní muzeum, v budově
Nápis:
PAMÁTCE
ŽIDOVSKÝCH BOJOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ
VÝSADKÁŘŮ Z EREC IZRAELE, BOJUJÍCÍCH
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PROTI NACISMU
V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH
A PARTYZÁNSKÝCH SKUPINÁCH
SDRUŽENÍ BÝVALÝCH VOJÁKŮ HAGANAH

IN HONOR AND MEMORY
TO THE JEWS WHO FOUGHT WITH
THE CZECHOSLOVAK ARMIES
AND THE PARTISAN GROUPS DURING
THE SECOND WORLD WAR, AND TO THE
PARATROOPERS WHO VOLUNTEERED
FROM ERETZ ISRAEL AND JOINED THEM
IN THE WAR AGAINST THE NAZIS
ASSOCIATION OF THE VETERANS OF THE HAGANAH

Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Jan Kincl, 21.01.2011
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium, výklenek vlevo od vchodu
Nápis:
ppor. Boháč František 2. 10. 1914-14. 6. 1951
mjr. Černý René 26.7.16914 – 23. 5. 1950
mjr. gšt. Gonic Josef 4. 3. 1902 – 18. 7. 1949
por. Gruber Bohumil 4.12.1900-21.4.1953
voj. Hejna Jiří 27.11.1930- 9.8.1952
por. Chovan Jiří 28.12.1926-8.11.1951
kpt. Jand Vratislav 1.8.1913-5.11.1949
kpt. Kučera Josef 15.1.1916-14.11.1952
čet. Lednický Augustin 1.8.1924-10.10.1950
voj. Linder Ladislav 19.12.1924-19.5.1950
mjr. Morávek Miloš 24.10.1911-1..1950
mjr. Nechanský Jaromír 4.12.1916-15.6.1950
mjr.Novák Ctibor 25.10.1902-2.5.1955
gen. Píka Heliodor 3.7.1897-21.6.1949
mjr. Plešmíd Miroslav 15.3.1912-25.5.1950
mjr. Pohl Josef 15.4.1911-25.5.1950
mjr. Prokeš Květoslav 2.6.1897-5.11.1949
npor. Rešetko Jan 4.8.1917-21.4.1953
pplk. Robotka Josef 25.2.1906-12.11.1952
kpt. Sabela Karel 12.12.1917-18.7.1949
pplk. Skokan František 12.10.1912-7.10.1950
pplk. Sok-Sieger Vilém 31.12.1902-18.7.1949
plk. Svoboda Ladislav 6.1.1893-13.11.1952
mjr. Šatana Claudius 13.9.1916-7.10.1950
star. Spiriak František 24.12.1920-14.10.1952
voj. Volf Karel 13.6.1932-24.3.1955
kpt. Ženíšek Václav 10.9.1917-13.11.1952
mjr. Žingor Viliam 30.7.1912-18.12.1950
št.pl.Vošahlík Miloslav 4.1911-11.6.1951
voj. Vůjta Jan 10.4.1928-20.12.1958

Souřadnice: N50°5'15.32'' E14°26'39.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Kincl