Praha 3

Pamětní deska Jaroslav Pužman

Autor: Josef Kareš, 25.05.2011
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2371/26
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
JAROSLAV PUŽMAN
*21.II.1887 POPRAVEN 15.VI.1942
MÍSTOPŘED. ČOT VE VRŠOVICÍCH
ČLEN ODBOJ. SKUP. "BÍLÁ RŮŽE"
PADL, ABYCHOM ŽILI
VĚNUJE ČS. OBEC TURISTICKÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-38309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Jaroslav Dudek

Autor: Vladimír Štrupl, 31.08.2007
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2368/4
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

JAROSLAV DUDEK Z PRAHY XI
32. LETÝ 5.V.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
Jaroslav Dudek, nar. 17.7.1913, policejní strážmistr, bydliště: Praha XI, Kněžská Luka 176, padl 5.5.1945 u Rozhlasu (jinde na Lobkovicově nám.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38486
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska František Halas

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Kouřimská 14/2352
Nápis:
PAMĚTNÍ DESKA PŘIPOMÍNÁ
ŽIVOT A DÍLO BÁSNÍKA
FRANTIŠKA HALASE
KTERÝ ŽIL V TOMTO DOMĚ
V LETECH 1936-1945
Poznámka:

František Halas, *3.10.1901 v Brně, +27.10.1949 v Praze.
Narodil se do rodiny často vězněného dělnického funkcionáře, který prošel rakouskými a posléze prvorepublikovými věznicemi. Roku 1909 básníkovi zemřela matka, což pro něj bylo velice tragickým zážitkem.
Smrt byla v Halasově rodině přítomná velice často. Zemřeli mu tři sourozenci hned po narození, což se otisklo do jeho pozdější básnické tvorby. Po ukončení základní školy se vyučil knihkupcem v Píšově knihkupectví v Brně mezi lety 1916–1919. Do roku 1921 pracoval u knihkupce Stanislava Kočího.
V roce 1921 začal pracovat v Komunistickém svazu mládeže, publikoval politické i kulturní články a recenze v brněnském periodiku Rovnost. Vztah k dělnickému hnutí považoval Halas jako povinnost ke svému otci, na kterého byl pyšný.
Mezi lety 1923–1925 byl na vojně.
V letech 1924–1926 redigoval Pásmo, což byla platforma brněnského Devětsilu. V roce 1926 anonymně redigoval komunistický satirický časopis nazvaný Šlehy. Poté Halas Brno opouští a pracuje v Praze, kde získal úřednické místo v nakladatelství Orbis.
První verše mu vyšly v časopise Sršatec v roce 1923 a jednalo se zejména o politické satirické verše, které byly zaměřeny proti fašismu. Za okupace se účastnil odboje v Národním revolučním výboru spisovatelů. Publikoval v odbojových domácích i zahraničních periodikách jako Rudé právo, Hlasy domova nebo V boj.
Po válce Halas pracoval v publikačním odboru na ministerstvu financí a také předsedal Syndikátu českých spisovatelů. Jeden rok byl také poslancem Prozatímního Národního shromáždění za komunisty. Poté cestoval po SSSR a Polsku. Po návratu cítil z nového režimu zklamání. Halas zemřel v roce 1949 v Praze na srdeční chorobu, pohřben je v Kunštátě na Moravě.
(zdroj: https://www.aktualne.cz/wiki/kultura/frantisek-halas/r~05d4ebd478c011e48477002590604f2e/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Evženie Bondy - Grimová a Anna Heitlerová

Autor: Josef Kareš, 14.10.2011
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2185/09
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVŽENIE
BONDY - GRIMMOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE BYDLELA
ANNA HEITLEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Milena Jesenská

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Kouřimská 6/2326, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MILENA JESENSKÁ
NAR. 1896
ZATČENA 1939
ZAVRAŽDĚNA 17.5.1944
V RAVENSBRÜCKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi