Praha 3

Pamětní deska František Železný

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2017
Umístění: Praha 3, Zelenky - Hajského 1854/8
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA
PADL 6.V.1945
FR. ŽELEZNÝ
* 27.XI.1901
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími:

František Železný, nar. 27.11.1901 (jinde 27.4.), telegrafní montér, bydliště Praha XI, Svatoplukova 8, padl 6. ( jinde 7.) 5.1945 v Riegrových sadech (jinde padl na Ohradě)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20884
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš