Praha 3

Památník hrobu v dáli

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války
Nápis:
PAMÁTNÍK HROBU V DÁLI

Hrobe v dáli!
Jak ocel tvrdá, krví rudá,
slzami skropená stezka jest
po níž putuje, duše má k tobě,
hrobe v dáli, neznámý, den co den.
srdce zlaté v sobě skrýváš,
jádro slunce žití mého.
V mém srdci místo jeho,
ne v tobě, hrobe chladný.
Mlád, milý, zdatný
odcházel z domova…
Nyní mrtev on, já žiji. - -
Stvořiteli! Tvůrce světů.
Uslyš, pane. Prosbu mou!
Srdce vadne, duch můj slábne
hledí s touhou smrti vstříc.
Bože věčný! Skonči muka,
vdechni jemu duši mou!
Nech jej žíti, šťastným býti!
Amen, budiž vůlí tvou.

Hrobe v ďalekosti!
Jako oceľ tvrdá, krvou rudá
slzami poliaty chodník je,
po ktorom putuje duša moje k tebe,
hrobe v ďalekosti, neznámy deň čo deň.
Srdce zlaté v sebe skrývaš,
jadro slnka žitia môjho.
V mojom srdci miesto jeho
nie v tebe hrobe chladný;
Mladý, milý, statný
odchádzač z domova - -
teraz mrtvý on,
ja žijem. - -
Stvoriteľu! Tvorca svetou,
uslyš, Pane, prosbu moju!
Srdce vadne, duch môj slábne,
hľadí s túhou pred smrťou.
Bože večný! Skonči muka,
vdychni jemu dušu moju!
Nechaj ho žiť, štastným byť!
Amen, nech je vôľa tvoja.
Poznámka:

Symbolické hroby Pražanů padlých na bojištích I. sv. války, jejichž ostatky nebyly do vlasti převezeny. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde který voják padl. Celkem je zde 1 105 plechových smaltovaných tabulek, z toho 1 065 věnováno padlým. Zbytek (40) tvoří tabulky s názvy spolků.
Ve středu Památníku, je na zdi kříž, po stranách s dvěmi deskami s verši v češtině a slovenštině. Nalevo od středu číslované oddíly 2-26 (II-XXVI) sudé, napravo č. 1-27 (I-XXVII) liché.
zdroj - Petr Kovařík - KLÍČ K PRAŽSKÝM HŘBITOVŮM (NLN, 2000)

Všechny tabulky jsou tvarem shodné jako zde uveřejněné foto, vždy pro jeden oddíl jedno foto.

Celkové počty

Oddíl I - 25 tabulek
Oddíl II - 25 tabulek
Oddíl III - 42 tabulek
Oddíl IV - 42 tabulek
Oddíl V - 42 tabulek
Oddíl VI - 42 tabulek
Oddíl VII - 42 tabulek
Oddíl VIII - 42 tabulek
Oddíl IX - 43 tabulek
Oddíl X - 42 tabulek
Oddíl XI - 43 tabulek
Oddíl XII - 42 tabulek
Oddíl XIII - 43 tabulek
Oddíl XIV - 42 tabulek
Oddíl XV - 43 tabulek
Oddíl XVI - 42 tabulek
Oddíl XVII - 43 tabulek
Oddíl XVIII - 42 tabulek
Oddíl XIX - 42 tabulek
Oddíl XX - 35 tabulek
Oddíl XXI - 49 tabulek
Oddíl XXII - 42 tabulek
Oddíl XXIII - 49 tabulek
Oddíl XXIV - 40 tabulek ( názvy organizací - nejsou VPM )
Oddíl XXV - 49 tabulek
Oddíl XXVI - 42 tabulek
Oddíl XXVII - 30 tabulek

Památník nemá samostatné číslo v databázi CEVH


Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ing. Stanislav Mundl, 12.06.2012
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
1914-1918
SMEDEREVO KARPATY RUSKO
RUMUNSKO FRANCIE ITALIE

PADLÝM DRUHŮM!
HROB V DÁLI…
KOLIK ON VZPOMÍNEK NESE V SVĚT TEN ŠIRÝ NA TY,
KDOŽ PRO SVOBODU SVÉ VLASTI S NÁMI ŠLI,
VŠAK DO OSVOBOZENÍ - JIŽ SE NEVRÁTILI.
VĚNUJE SDRUŽENÍ DOMOBRÁNCŮ II. VÝZVY PRAŽSKÉHO KRAJE.

Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník nezvěstným vojákům Bílé armády

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 20.02.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy - II, poblíž pravoslavné kaple
Nápis:
Братская могила
неизвестных воинов Белой армии
покинувших Россию
в начале 20-ых годов ХХ века
и скончавшихся в Чехии
от болезней и ранений
полученных в Гражданской войне

Souřadnice: N50°04'54.2'' E14°28'30.77''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem války 1848

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
DEN BRAVEN
IM DEN
JUNI TAGEN
1848
GEFALLENEN
SOLDATEN

Souřadnice: N50°04'51.05'' E14°28'12.84''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Ukrajinským vojákům

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
Модїм вірним дітям
героям і жертвам терорів
мати
Україна

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli, mezi oddíly II. a IV.
Nápis:
???
MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY V PRAZE
Poznámka:

nápis nečitelný


Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY

1914-1918
CHAMPAGNE ARRAS ZBOROV BACHMAČ VOLHA DOSS´ALTO TERRON VOUZIERS MAGISTRÁLA VLADIVOSTOK

1939-1945
TARNOPOL MARNA V. BRITÁNIE TOBRUK BISKAJ SOKOLOVO KYJEV DUNKERQUE DUKLA OSTRAVA

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ 8.5.1999

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-55005
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník vojákům Rudé armády

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, Čestné pohřebiště vojáků Rudé armády
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA VOJÍNŮM
RUDÉ ARMÁDY PADLÝM V BOJÍCH

ZA ČEST A NEZÁVISLOST SOVĚTSKÉ VLASTI
A OSVOBOZENÍ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ
OD FAŠISMU. 1941-1945

„ВЕЧНАЯ СЛАВА
ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА ЧЕСТЬ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ОТ ФАШИЗМА“
1941 – 1945
Poznámka:

Centrální pomník pohřebiště, nemá samostatné číslo v databázi CEVH MO.


Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Jožka Jabůrková

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 14.03.2009
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
JOŽKA JABŮRKOVÁ
*16.4.1896
v Ostravě Vítkovicích
+ 31.7.1942
v koncentračním táboře Ravensbrück
zasloužila se o hlavní město Prahu

Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Julius Fučík

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Poznámka:

Narozen 23.2.1903 v Praze. Český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik. Na počátku nacistické okupace Československa psal literární studie a eseje. V letech 1941-1942 byl členem II. ilegálního ÚV KSČ, byl rovněž jedním z organizátorů Národního revolučního výboru inteligence. 24. dubna jej zatklo gestapo, poté byl, na základě rozhodnutí nacistického soudu, ve věznici Berlín-Plötzensee dne 8.9.1943 popraven.
(zdroj databáze http://baila.net/autor/73426944/julius-fucik )


Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi