Praha 3

Pamětní deska Oběti 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Za Žižkovskou Vozovnou 14/1510, na plotu na rohu s ulicí V Domově, zadní část domu má adresu Hořanská 1510/1
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
NEZNÁMÝ HRDINA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20865
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Za Žižkovskou Vozovnou 1308/26, na pilíři plotu na rohu ulic Za Žižkovskou vozovnou x V Domově
Nápis:
ZDE PADLI V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
VÁCLAV FÁBERA
JOSEF PAŠEK,
JIŘÍ KRENK
STANISLAV KLAPŠTĚ
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Uvedeni v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:

Václav Fábera, nar. 13.9.1903, policejní praporčík, bydliště: Čimice, Ruzyňská 16, padl 7.5.1945 na Žižkově na Pražačce

Josef Pašek, nar. 20.9.1909, policejní štábní strážmistr, padl 5.5.1945 na Vackově

Jiří Krenk, nar. 7.5.1911, bydliště Praha XIX, U Studánky 20, policejní štábní strážmistr, padl 7.5.1945 na Žižkově na Pražačce

Stanislav Klápště, nar. 7.5.1910, bydliště: Praha VIII Kobylisy, Pakoměřická č. p. 577, policejní štábní strážmistr, padl 7.5.1945 na Žižkově na Pražačce


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20867
Pomník přidal: Jiří Porteš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl, Petr Švec
Příprava dat: Aleš Zahradníček