Praha 3

Pamětní deska Antonín Hrdina

Autor: Vladimír Štrupl, 30.08.2007
Umístění: Praha 3, Chlumova 204/9
Nápis:
ZDE PADL 5.V.1945
ANTONÍN HRDINA
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
Antonín Hrdina, nar. 1.2.1909, dozorce finanční stráže, bydliště: Praha XII Královské Vinohrady, Italská 26, padl 7.5.1945 na Žižkově v úseku Parukářka


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-20786
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi