Praha 3

Kameny zmizelých - Olga Bondyová

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Ondříčkova 20/2284, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
OLGA BONDYOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Aloisie Vesecká

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Ondříčkova 30/2379, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
ALOISIE VESECKÁ
NAR. 1859
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi