Praha 3

Baranova, Biskupcova, Boleslavská, Bořivojova, Čajkovského, Čáslavská, Fibichova, Habrová, Hájkova, Havlíčkovo náměstí, Hradecká, Husinecká, Husitská, Chlumova, Izraelská, Jana Želivského, Jeseniova, Kaplířova, Koldínova, Kolínská, Koněvova, Korunní, Kouřimská, Krásova, Kubelíkova, Kunešova, Laubova, Libická, Loudova, Lucemburská, Luční, Na Balkáně, Na Vlastním, Nad Ohradou, náměstí Jiřího z Lobkovic, náměstí Winstona Churchila, náměstí Winstona Churchilla, Olšanská, Ondříčkova, Orebitská, Písecká, Prokopova, Prokopovo náměstí, Přemyslovská, Radhošťská, Řehořova, Řipská, Sauerova, Seifertova, Siwiecova, Slezská, Sudoměřská, Škroupovo náměstí, Šrobárova, Štítného, U Božích bojovníků, U Kněžské louky, U Nákladového nádraží, U Památníku, V Horní Stromce, Velehradská, Viklefova, Vinohradská, Vlkova, vrch Vítkov, Za Žižkovskou Vozovnou, Zelenky - Hajského, Žerotínova, Žižkovo náměstí, nezařazeno

Hrob František Jodas

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
Frant. Jodas
pilot letec
7/4 1902 – 9/3 1929
Poznámka:

Pilot František Jodas zemřel 13. nebo 14.9.1929 na následky zranění, utrpěného při letecké nehodě v Praze-Letňanech dne 13.9.1929.

V novinách Pozor vyšel dne 14.9.1929 o nehodě tento článek: Srážka letadel. Včera o půl 12. hod při zkoušení nových a opravených letadel „Šmolík-20“, vojenské továrny na letadla srazili se na továrním letišti dva letouni „Šmolík-20“ při přistávání. Letadla se rozbila. Piloti kpt. Brázda a četař Jodas byli zraněni vážně, nikoli však životu nebezpečně.

Další článek vyšel v novinách Pozor vyšel dne 15.9.1929 : Četař Jodas, který se včera vážně zranil při srážce letadel, zemřel dnes v 8 hod. ráno. Jeho matka dlela u jeho lože až do posledního vydechnutí umírajícího.

V ranních Lidových novinách vyšel 14.9.1929 tento článek: Srážka dvou letadel. Včera před polednem vzlétla na československém letišti v Letňanech dvě letadla ke zkušebnímu letu před přejímací komisí. Let byl zcela hladký, ale při přistání stala se nehoda, zaviněná jen nešťastnou shodou okolností. Na letišti, které se právě upravuje a srovnává, přistál nejdříve se svým strojem kapitán brázda a těsně po něm v opačném směru nasadil k přistání i druhý letec četař Jodas. Jodas manévroval tak, aby se vyhnul vozíkům, používaným při srovnávání terénu i letadlu Brázdovu, které již dobíhalo. Přes to však se letadla srazila a poškodila. Kapitán Brázda i četař Jodas se zranili a byli převezeni k ošetření na kliniku profesora Levita v divisní nemocnici na Karlově náměstí. Zranění kapitána Brázdy je lehké, zranění Jodasovo vážnější a byla nutná operace. O zdravotním stavu letců nelze podat bližší zprávy, jelikož divisní nemocnice odmítla dát informace jak na dotaz telefonický, tak na dotaz osobní.

V odpoledních Lidových novinách vyšel 14.9.1929 článek: Pilot Jodas podlehl svému zranění. Lidové noviny dnes oznámily, že při včerejší letecké nehodě v Praze byl těžce zraněn pilot vojenské továrny v Letňanech četař Jodas. Byl dopraven do divisní nemocnice, kde se zjistilo, že utrpěl roztržení jater. Byl hned operován, avšak zemřel o půl 20. hod.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob František Střílka

Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli, před oddílem V
Nápis:
FRANTIŠEK STŘÍLKA
ARCHITEKT, STAVITEL, NADPORUČÍK STAV. VELITEL. VE LVOVĚ
* 4.5.1888 + 26.10.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hroby popravených italských legionářů

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
POPRAVENÍ
ITALŠTÍ
LEGIONÁŘI

ALOIS HERZIK
LEG. PL. 33. 3. ROTA
NAR. 1.4.1894 V PLZNI
POPR. 19.6.1918 V SANT STINO.

KAREL CUDLÍN
LEG. PL. 33 1. ROTA
NAR. 22.10.1891 V DIVIŠOVĚ OKR. BENEŠOV
POPR 6.6.1918 V PIAVON.

ANTONÍN BOČEK
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 21.10.1897 V ROSICÍCH OKRES CHRUDIM
POPR. 15.6.1918 V MONTE GUARDIA.

VÁCLAV BRADNA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 24.1.1887 V KŘIČKOVĚ U NOVÉHO BYDŽOVA
POPR. 15.6.1918 V GONEGLIANO.

FRANTIŠEK BUŠEK
LEG. PL. 39, 6. ROTA
NAR. 27.2.1882 V ZAHRÁDKÁCH OKRES LEDEČ N/SÁZ.,
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

JOSEF HOJSÁK
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 18.2.1897 V ROŽDALOVICÍCH OKR. JIČÍN
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA.

HYNEK HORÁK
LEG. PL. 33. 4. ROTA
NAR. 25.3.1889 V BOHDALOVĚ OKRES LEDEČ N/SAZ.,
POPR. 19.6.1918 V DAVANZU.

JOSEF HRUŠKA
LEG. PL. 33. 6. ROTA
NAR. 2.2.1887 VE LHOTĚ PROS. OKRES SEDLČANY
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

VINCENC HÜTEL
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 31.8.1895 V TRNOVANECH OKRES TEPLICE
POPR. 16.6.1918 V ODERZO.

ANTONÍN JEŽEK
LEG. PL. 33. 12. ROTA
NAR. 11.8.1883 V ÚSTÍ N/ORL.
POPR. 22.9.1918 VE VIA PRABI.

ANTONÍN KAHLER
LEG. PL. 39. 4. ROTA
NAR. 11.8.1883 V PRAZE
POPR. 16.6.1918 V DAVANZU.

KNIHAŘ
POPR. 15.6.1918
NA MONTE GUARDIA.

VÁCLAV KONRÁD
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 25.10.1892 V DIBLÍKOVĚ U KOUŘIMĚ
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

FRANTIŠEK KOUDELKA
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 16.7.1891 V BŘEZÍ OKRES ČÁSLAV
POPR. 16.6.1918 V PIAVON.

RUDOLF KOUŘIMSKÝ
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 13.4.1893 V HOŠTĚRADICÍCH OKRES JÍLOVÉ
POPR. 16.6.1918 V PIAVON.

MARTIN KREJČÍ
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 1.1.1886 VE VČELNÉ OKRES Č. BUDĚJOVICE
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

EMANUEL KUBEŠ
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 8.8.1880 V PRAZE
POPR. 16.6.1918 V DAVANZU.

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ
POPR. 15.6.1918
NA MONTE GUARDIA.
(pravděpodobně Antonín Kučera)

Kříž na hrobě bez tabulky, pravděpodobně ukradena
(pravěpodobně Antonín Kulhan)

JOSEF KUS
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 27.7.1890 VE STARÉ PAŠEŠNICE U DOMAŽLIC
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO

JOSEF KUCHAŘ
NAR. V BRANDÝSE N/L.,
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA.

JOSEF MATĚJKA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 25.8.1895 V LEŠTÍNĚ OKRES ČASLAV
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

FRANTIŠEK MĚSÍČEK
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 25.8.1896 V HÝSLECH NA MORAVĚ
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA

FRANTIŠEK MÍŠEK
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 29.8.1889 V SOUŠI OKR. MOST
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

KAREL NOVÁČEK
LEG. PL. 33. 2. ROTA
NAR. 16.10.1891 V BREŽANECH OKRES HORAŽDOVICE
POPR. 22.9.1918 VE VIA PRABI.

OLDŘICH ŘEHÁK
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 14.12.1895 V TOPOLNÉ OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

VÁCLAV ŘÍPA
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 31.7.1890 V KOSTOMLATECH OKRES PODĚBRADY
POPR. 18.6.1918 V ODERZE.

JOSEF KŘÍŽ
LEG. PL. 33. 1. ROTA
NAR. 31.5.1888 VE VŠEBANOVICÍCH
POPR. 19.6.1918 V DAVANZU.

JIŘÍ ŠLEGL
LEG. PL. 33. 2. ROTA
NAR. 20.9.1894 V OLPRECHTICÍCH OKRES DOMAŽLICE
POPR. 22.9.1918 VE VIA PRABI.

JOSEF ŠTOREK
LEG. PL. 29. 6. ROTA
NAR. 20.9.1879 V JENÍKOVĚ OKRES HLINSKO
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

ALOIS ŠTORCH
LEG. PL. 39. 4. ROTA
NAR. 21.7.1879 V ČESKÉ LÍPĚ
POPR. 16.6.1918 GROTA U RIVY.

LUDVÍK ŠVANCARA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 29.5.1889 VE SVITÁVCE OKRES BOSKOVICE
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

VÁCLAV SVOBODA
LEG. PL. 33. 12. ROTA
NAR. 10.9.1889 V KAMENNÉM MOSTĚ OKRES VELVARY
POPR. 22.9.1918 NA VIA PRABIS.

NEZNÁMÝ LEGIONÁŘ
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA.
(pravděpodobně Jindřich Synek)

VÁCLAV TINTĚRA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 6.12.1889 VE VESELÉ OKRES BOSKOVICE
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

FRANTIŠEK TOMAIDES
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 6.12.1882 V ŠTĚPÁNOVĚ
POPR. 18.6.1918 V ADERZE.

VACULÍK
POPR. 16.6.1918 NA MONTE GUARDIA.

FRANTIŠEK VIKTORA
LEG. PL. 33. 3. ROTA
NAR. 24.12.1874 V PURKARCI
POPR. 19.6.1918 V DAVANZU.

FRANTIŠEK VOJTA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 1.12.1888 V KUŘIMI OKRES TIŠNOV
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

JOSEF ZEMAN
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 29.12.188 V ČESKÉ RYBNÉ OKRES ŽAMBERK
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA.

TOMÁŠ VRBA
LEG. PL. 39. 6. ROTA
NAR. 9.6.1883 V BREDERMANSDORFU
POPR. 16.6.1918 V GONEGLIANO.

HRDLIČKA
POPR. 15.6.1918 NA MONTE GUARDIA.

KAREL LIŠKA
LEG. PL. 91.
POPR. 26.9.1918 V TURGENIN.

JOSEF SOBOTKA
LEG. PL. 39. 4. ROTA
NAR. 14.1.1896 V ČACHOTÍNĚ OKRES CHOTĚBOŘ
POPR. 26.7.1918 V GASTĚ ROMANO.

FRANTIŠEK TURPIŠ
LEG. PL. 33. 2. ROTA
NAR. 7.1.1893 V DOL. CHRASTOVĚ U LIBERCE
POPR. 19.6.1918 V SAN STINO.

JOSEF MÜLLER STARODRUŽINNÍK
NAR. 5.7.1893 VE VYSOKÉ N/J., OKRES JILEMNICE
POPR. 12.12.1917 VE WADOWICÍCH.
Poznámka:

V těchto hrobech jsou uloženy exhumované ostatky italských legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24. června 1921.
Úvodní deska s textem. Popravení italští legionáři: CZE0003-39161
Legionáři Josef Kříž a Hrdlička nejsou evidováni v CEVH.
CZE-0003-22295, CZE-0003-22296, CZE-0003-22297, CZE-0003-22298, CZE-0003-22299, CZE-0003-22300, CZE-0003-22301, CZE-0003-22302, CZE-0003-22303, CZE-0003-22304, CZE-0003-22305, CZE-0003-22306, CZE-0003-22307, CZE-0003-22308, CZE-0003-22309, CZE-0003-22310, CZE-0003-22311, CZE-0003-22312, CZE-0003-22313, CZE-0003-22314, CZE-0003-22315, CZE-0003-22316, CZE-0003-22317, CZE-0003-22318, CZE-0003-22319, CZE-0003-22320, CZE-0003-22321, CZE-0003-22322, CZE-0003-22323, CZE-0003-22324, CZE-0003-22325, CZE-0003-22326, CZE-0003-22327, CZE-0003-22328, CZE-0003-22329, CZE-0003-22330, CZE-0003-22331, CZE-0003-22332, CZE-0003-22333, CZE-0003-22334, CZE-0003-22335, CZE-0003-22337, CZE-0003-22301, CZE-0003-22302, CZE-0003-22303, CZE-0003-22338, CZE-0003-22339, CZE-0003-22340,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 48 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Logaj

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
JOSEF LOGAJ
MAJOR IT. LEGIE
* 27.7.1887 TURONICE NA MORAVĚ
+ 27.11.1922 V PRAZE
SPOLUORGANIZÁTOR ČS. IT. LEGIÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Gabriel Podlesný

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jan Goláň, 01.06.2008
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, vojenská část, asi 200 metrů za pravoslavným kostelem

Nápis:
Poručík
Gabriel Podlesný, MM
31.8.1922 - 20.10.1947
ÚČASTNÍK 2.ZAHRANIČNÍHO ODBOJE NA ZÁPADĚ

AT THE GOING DOWN OF THE SUN
AND IN THE MORNING
WE WILL REMEMBER HIM
Poznámka:

Gabriel Podlesný byl statečný poddůstojník, který bojoval ve Francii a Anglii za 2. sv. války. Při obléhání přístavu Dunkerque utrpěl koncem války zranění, kterému v roce 1947 s největší pravděpodobností podlehl. Naše armáda ho za projevenou statečnost vyznamenala mimo jiné Čs. Válečným křížem 1939 a Medailí Za chrabrost a povýšila jej do důstojnické hodnosti. Anglický král mu dokonce udělil třetí nejvyšší britské vyznamenání pro poddůstojníky (hned za Victoria Cross a Distinguished Conduct Medal) – Military Medal. Toto významné ocenění dostalo z několika tisíc Čechoslováků v Anglii pouze 17 našich vojáků.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Goláň

Hroby příslušníků Commonwealthu

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, Pražský válečný hřbitov Commonwealthu
Nápis:
Odd. 1-1
Válečný hrob W. J. Redford
Nápis:
1642638 GUNNER
W.J. REDFORD
68TH HEAVY A. A. REGT. ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 33
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
TREASURED STILL WITH LOVE SINCERE HOW OFT IN LIFE I WISH YOU HERE WIFE VI

Válečný hrob T. J. Fairfax-Cookson
Nápis:
924426 GUNNER
T. J. FAIRFAX - COOKSON
ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 27
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
IN LOVING MEMORY OF OUR DEAD SON

Válečný hrob R. W. Halidday
Nápis:
886946 GUNNER
R. W. HALIDDAY
107TH REGT. R. H. A
SOUTH NOTTS. HUSARS
12TH MAY 1944 AGE 24
IN A FAR - OFF LAND ACROSS THE SEA OUR HEARTS AND MINDS WILL ALWAYS BE

Válečný hrob S.C. Matheson
Nápis:
2931343 PRIVATE
S. C. MATHESON
THE QUEEN´S OWN CAMEROON HIGHLANDERS
12TH MAY 1944 AGE 30
WE CANNOT LORD THE PURPOSE SEE BUT ALL IS WELL BUT´S DONE BY THEE

Válečný hrob T. G. Boarer
Nápis:
6344680 PRIVATE
T. G. BOARER
THE QUEEN´S OWN ROYAL WEST KENT REGIMENT
12TH MAY 1944
GONE BUT NOT FORGOTTEN MUM

Válečný hrob N. J. Bateman
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAC MAAK MAC
241486 PRIVATE
N. J. BATEMAN R.L.I./ U.D.F.
12TH MAY 1944 AGE 35
REST IN PEACE MAMMIE, MARIE, MARTHA

Válečný hrob R. G. Willgoss
Nápis:
1075926 GUNNER
R. G. WILLGOSS
ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 30
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
TO THE SWEET MEMORY OF MY DARLING HUSBAND

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WAR
12TH MAY 1944
KNOW UNTO GOD

Válečný hrob F. Weiss
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
ROYAL ENGINEERS
1907022 SAPPER
F. WEISS
ROYAL ENGINEERS
12TH MAY 1944 AGE 25
A SMILING FACE A HEART OF GOLD THE DEAREST SON THE WORD COULD HOLD

Válečný hrob H. Lowther
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
ROYAL CORPS ARMY ORDNANCE
7589017 PRIVATE
H. LOWTHER
ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS
12TH MAY 1944 AGE 33
SLEEP ON BELOVED IN THIS FAR - OFF GRAVE OUR LOVE IS STILL WITH YOU ALWAYS

Válečný hrob A. F. Browner
Nápis:
3766 DRIVER
A. F. BROWNER
N. Z. ARMY SERVICE CORPS
12 TH MAY 1944 AGE 26
NEW ZEALAND

Válečný hrob J. K. Davies
Nápis:
ROYAL CORPS OF SIGNAL
2579785 SIGNALMAN
J. K. DAVIES
ROYAL SIGNALS
12TH MAY 1944

Válečný hrob K. A. T. Knight
Nápis:
DLI
5682951 PRIVATE
K.A.T. KNIGHT
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
4TH FEBRUARY 1945 AGE 21
IN AFFECTIONATE MEMORY OF OUR DEAR SON FOREVER IN OUR THOUGHS

Válečný hrob E. J. Cameron
Nápis:
F. 88326 PRIVATE
E. J. CAMERON
THE NORTH NOVA SCOTIA HIGHLANDERS
10TH FEBRUARY 1945

Odd. 1-2
Válečný hrob J. E. French
Nápis:
953067 GUNNER
J. E. FRENCH
ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 26
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT

Válečný hrob G. W. Corp. MM.
Nápis:
3744 DRIVER
G. W. CORP MM.
N. Z. ARMY SERVICE CORPS
12TH MAY 1944 AGE 32
NEW ZEALAND

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WAR
12TH MAY 1944
KNOW UNTO GOD

Válečný hrob C. Moore
Nápis:
DLI
4468724 PRIVATE
C. MOORE
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
12TH MAY 1944 AGE 36
IN LASTING MEMORY OF MY DEAR BELOVED HUSBAND DADDY OF JOAN AND CHARLES. HE DIED THAT WE MIGHT LIVE.

Válečný hrob F. J. Potgieter
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
61879 MANSKAP
F. J. POTGIETER
V.V.B./U.D.
12DE MEI 1944 OUPENDOM 31
RUS SAG LIEWE FRIKKIE

Válečný hrob F. W. Crook
Nápis:
EGYPT THE ESSEX REGT.
6021331 PRIVATE
F. W. CROOK
THE ESSEX REGIMENT
12TH MAY 1944 AGE 26
FATHER IN THY GRACIOUS KEEPING LEAVE WE NOW THY SERVANT SLEEPING

Válečný hrob W. L. Hutchings
Nápis:
8TH KING´S HUSSARS ROYAL IRISH
7919805 TROOPER
W. L. HUTCHINGS
8TH KING´S ROYAL IRISH HUSSARS R.A.C.
12 TH MAY 1944 AGE 36
TO THE MEMORY OF MY DEAR HUSBAND LESLIE EVER REMEMBERED

Válečný hrob J. W. Atkinson
Nápis:
ASSAVE
3320045 PRIVATE
J. W. ATKINSON
THE HIGHLAND LIGHT INF.
12TH MAY 1944 AGE 27
AT REST IN GOD´S GARDEN OF PEACE

Válečný hrob W. Craig
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
144023 GUNNER
W. CRAIG
S. A. A.
12 TH MAY 1944 AGE 24
WE WILL REMEMBER

Válečný hrob J. Spink
Nápis:
DLI
6026790 PRIVATE
J. SPINK
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
12 TH MAY 1944 AGE 23
SON REST IN PEACE YOUR JOP IS DONE WE SHALL COVET WHAT YOU HAVE WON

Válečný hrob E. T. Shickell
Nápis:
SOUTH AFRICA 1900 1901 DERBYSHIRE YEOMANRY
6097508 TROOPER
E. T. SHICKELL
1ST DERBYSHIRE YEOMANRY ROYAL ARMOURED CORPS
12 TH MAY 1944

Válečný hrob A. Jackson
Nápis:
DLI
447 078 PRIVATE
A. JACKSON
THE DURH. 1 LIGHT INFANTRY
12 TH MAY 1944 AGE 20
FOR HIS COUNTRY HE DID HIS BEST GOD GRANT HIM ETERNAL REST

Válečný hrob S. Raybould
Nápis:
854130 GUNNER
S. RAYBOULD
ROYAL ARTILLERY
12 TH MAY 1944 AGE 35
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DUCUNT

Válečný hrob F. C. Jones
Nápis:
HAMPSHIRE
5502740 PRIVATE
F. C. JONES
THE HAMPSHIRE REGIMENT
21ST JANUARY 1944
UPON THE WIND AND IN THE AIR HE IS IN MY HEART AND EVERYWHERE VIOLET LOVING THOUGHTS MAM AND FAMILY MUM AND DAD

Odd. 1-3
Válečný hrob E. Hind
Nápis:
1577975 GUNNER
E. HIND
ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 24

Válečný hrob J. Underwood
Nápis:
SHERWOOD FORESTERS NOTTS AND DERBY
4802209 PRIVATE
J. UNDERWOOD
THE SHERWOODS FORESTERS
12TH MAY 1944 AGE 23
THOUGH LOST TO SIGHT IN MEMORY EVER DEAR

Válečný hrob F.D.S. Rankin
Nápis:
7940415 TROOPER
F.D.S. RANKIN
ROYAL ARMOURED CORPS
12TH MAY 1944 AGE 32
I SHALL NOT KNOWN THE MEANING OF MY SORROW INTIL I TOO PASS TO THE GREAT TOMORROW MOTHER

Válečný hrob S.R. Tremlett
Nápis:
BURIED NEAR THIS SPOT HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL CORPS ARMY ORDNANCE
7611935 PRIVATE
S. R. TREMLETT
ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS
21ST JULY 1944 AGE 25
HE DIED THAT WE MIGHT LIVE NOW BEAUTIFUL MEMORIES ARE ALL WE HAVE LEFT

Válečný hrob R. Ward
Nápis:
1533335 GUNNER
R. WARD
ROYAL ARTILLERY
21ST JULY 1944 AGE 24
UBIQUE QUO FAST ET GLORIA DUCUNT AT REST

Válečný hrob A.L. Goslett
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENNDRAG MAAK MAC
19686 GUNNER
A. L. GOSLETT
S.A.A./U.D.F.
21ST JULY 1944

Válečný hrob D.H. Todd
Nápis:
917830 GUNNER
D. H. TODD
ROYAL ARTILLERY
21ST JULY 1944 AGE 33
UBIQUE QUO FAST ET GLORIA DUCUNT
IN LOVING MEMORY OF MY DARLING HUSBAND DAVID
GOD GRANT HIM ETERNAL REST

Válečný hrob J.E. Brown
Nápis:
QUO FATA VOCANT
6214882 FUSILIER
J. E. BROWN
THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS
21ST JULY 1944

Válečný hrob C. Umpleby
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL CORPS ARMY ORDNANCE
T/75057 DRIVER
C. UMPLEBY
ROYAL ARMY SERVICE CORPS
21ST JULY 1944 AGE 29
DEEP IN OUR HEARTS HIS MEMORY IS KEPT WE SMILE WITH THE WORLD BUT NEVER FORGET

Válečný hrob L.E. Francis
Nápis:
THE ESSEX REG.
6016265 PRIVATE
L. E. FRANCIS
THE ESSEX REGIMENT
21ST JULY 1944 AGE 23
GOOD NIGHT MY DEAR BRAVE SON LOVE KNOWS NO FAREWELLS AT REST

Válečný hrob E.A. Seymour
Nápis:
1609660 GUNNER
E. A. SEYMOUR
ROYAL ARTILLERY
3RD MARCH 1944
UBIQUE QUO FAST ET GLORIA DUCUNT
JUST A TOKEN TRUE AND TENDER JUST TO SHOW WE STILL REMEMBER. DAD, SISTERS AND BROTHERS

Válečný hrob H.E. Heart
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENNDRAG MAAK MAC
5580 PRIVATE
H. E. HEART
U.M.R./U.D.F.
22ND JANUARY 1945 AGE 25
DEEP IN OUR HEARTS YOUR MEMORY IS KEPT WE WHO LOVED YOU WILL NEVER FORGET

Válečný hrob J. Swales
Nápis:
DLI
4453634 PRIVATE
J. SWALES
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
7TH APRIL 1944 AGE 29

Válečný hrob W.G.Grimble
Nápis:
4617856
W. G. GRIMBLE
THE EAST YORKSHIRE REGT.
25TH DECEMBER 1944 AGE 25
BASE YORKSHIRE

FOR FREEDOM

Odd. 1-4
Válečný hrob S.K. Thomas
Nápis:
FEAR NAUGHT
7889987 TROOPER
S. K. THOMAS
ROYAL TANK REGIMENT ROYAL ARMOURED CORPS
12TH MAY 1944 AGE 26
WHAT WE KEEP IN MEMORY IS OURS UNCHANGED FOR EVER MOTHER AND SISTER JOAN

Válečný hrob D.J. Davies
Nápis:
EGYPT
3914404 PRIVATE
D. J. DAVIES
THE SOUTH WALES BORDERERS
21ST JULY 1944 AGE 28
GOD GAVE US STRENGTH COURAGE TO FIGHT THE BLOW WHAT IT MEANT TO LOSE HIM NO ONE WILL EVER KNOE MAM DAD AND FAMILY

Válečný hrob A.W. Burt
Nápis:
DLI
5440072 PRIVATE
A. W. BURT
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
21ST JULY 1944 AGE 26

Válečný hrob J.W. Minnie
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAC
79257 PRIVATE
J. W. MINNIE
3.T.S./U.D.F.
21ST JULY 1944

Válečný hrob J. Gorman
Nápis:
DLI
2987658 PRIVATE
J. GORMAN
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
21ST JULY 1944

Válečný hrob J. Bancroft
Nápis:
THE CHESHIRE REGIMENT
4131059 PRIVATE
J. BANCROFT
THE CHESHIRE REGIMENT
21ST JULY 1944 AGE 28
THOUGH WE CANNOST SEE HIM HIS VOICE WE CANNOST HEAR IT SEEMS HE WALKS BESIDE US NEVER ABSENT. ALWAYS NEAR.

Válečný hrob V. Bowdin
Nápis:
4345760 PRIVATE
V. BOWDIN
THE EAST YORKSHIRE REGT.
12TH MAY 1944 AGE 26
LOVED AND REMEMBED ALWAYS

Válečný hrob G.A. Calvert
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
2126952 SAPPER
G. A. CALVERT
ROYAL ENGINEERS
12TH MAY 1944 AGE 28
DEEP IN OUR HEARTS A MEMORY IS KEPT WE LOVED YOU TOO DEEPLY TO EVER FORGET

Válečný hrob E.J. O´ Flanagan
Nápis:
HAMPSHIRE
5504744 PRIVATE
E. J. O´FLANAGAN
THE HAMPSHIRE REGIMENT
21ST JULY 1944 AGE 28
A VOICE WE LOVED IS STILLED A PLACE IS VACANT IN OUR HOME WHICH NEVER CAN BE FILLED

Válečný hrob G. Stephen
Nápis:
UBIQUE QUO FAST ET GLORIA DUCUNT
953879 GUNNER
G. STEPHEN
ROYAL ARTILLERY
21ST JULY 1944 AGE 25
OUT OF SORROW ROOTED DEEPLY COME THE CRIMSON ROSES OF REMEMBRANCE LOVING MAM, DAD AND FAMILY.

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
12 TH MAY 1944
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
12 TH MAY 1944
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
12 TH MAY 1944
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob J. Ryder
Nápis:
FEAR NAUGHT
7899838 TROOPER
J. RYDER
ROYAL TANK REGIMENT ROYAL ARMOURED CORPS
12TH MAY 1944 AGE 24

Odd. 1-5
Válečný hrob E.F. Kingston
Nápis:
THE BUFFS
6288084 PRIVATE
E. F. KINGSTON
THE BUFFS
25TH DECEMBER 1944

Válečný hrob J.S. Cummings
Nápis:
ROYAL CORPS OF SIGNALS
319540 DRIVER
J. S. CUMMING
ROYAL SIGNALS
25TH NOVEMBER 1943
“THE LORD IS GOOD TO ALL AND HIS TENDER MERCIES ARE OVER ALL HIS WORKS“

Válečný hrob L.C. Latham
Nápis:
CORNWALL
5433651 PRIVATE
L. C. LATHAM
THE DUKE OF CORNWALL´S
LIGHT INFANTRY
25TH DECEMBER 19474 AGE 37
HEAVEN´S MORNING BREAKS AND EARTH´S VAIN SHADOWS FLEE IN LIFE IN DEATH O LORD ABIDE WITH ME

Válečný hrob E.N. Thacker-Day
Nápis:
HAMPSHIRE
5503343 L. CPL
E. N. THACKERDAY
THE HAMPSHIRE REGIMENT
25TH DECEMBER 1944 AGE 26
I GO TO PREPARE A PLACE FOR YOU TEAT WHERE I AM THERE YE MAY BE ALSO

Válečný hrob S. Dovey
Nápis:
5246596 PRIVATE
S. DOVEY
THE WORCESTERSHIRE REGT.
25TH DECEMBER 1944 AGE 39
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
IN LOVING MEMORY OF MY DEAR HUSBAND WIFE IVY MURIEL, DAUGHTER MARGARET, R.I.P.

Válečný hrob Voják II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob S.V. Neville
Nápis:
EGYPT THE ESSEX REGT.
6012753 PRIVATE
S. V. NEVILLE
THE ESSEX REGIMENT
25TH DECEMBER 1944 AGE 27
WE SPEAK YOUR NAME SO OFTEN GOD BLESS YOU DEAR YOU ARE NEVER FORGOTTEN

Válečný hrob R.R. Bentley
Nápis:
REME
7602801 CRAFTSMAN
R. R. BENTLEY
R.E.M.E.
25TH DECEMBER 1944 AGE 24
FINEST LITTLE PAL WE EVER HAD, LOVE FROM HIS SWEETHEART MAY AND DAD R.I.P.

Válečný hrob T. Williams
Nápis:
HAMPSHIRE
5509688 PRIVATE
T. WILLIAMS
THE HAMPSHIRE REGIMENT
1ST SEPTEMBER 1944 AGE 19
LOVING MEMORIES OF OUR DEAR SON: HIS COURAGE NEVER FAILED. MOM, DAD AND FAMILY

Válečný hrob J. Gauld
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAC
2500 SERGEANT
J. GAULD
P. D. L. I.
24TH AUGUST 1944 AGE 28
LOVE AND REMEMBRANCE LAST FOR EVER

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR12TH MAY 1944
KNOWN UNTO GOD

Odd. 2-1
Válečný hrob C. George
Nápis:
TO THE MEMORY OF
8904 PRIVATE
C. GEORGE
OXFORD BUCKS. LIGHT. INF.
17TH DECEMBER 1918 AGE 32
BURIED AT THE TIME IN OLSANSKE CEMETERY BUT WHOSE GRAVE IS NOW LOST „THEIR GLORY SHALL NOT BE BLOTTED OUT“

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR

Válečný hrob C.M. Brodersen
Nápis:
28903 GUNNER
C. M. BRODERSEN
N. Z. ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 33
NEW ZEALAND

Válečný hrob H. Bekir
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY 15177 PRIVATE
H. BEKIR
THE CYPRUS REGIMENT
17TH NOVEMBER 1941

Válečný hrob A. Ismail
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY 2424 PRIVATE
A. ISMAIL
THE CYPRUS REGIMENT
25TH AUGUST 1941

Válečný hrob N. Thomas
Nápis:
PRISTINAE VIRTUTIS MEMOR
6088012 PRIVATE
N. THOMAS
THE QUEEN´S ROYAL REGIMENT
19TH JUNE 1942 AGE 22
I LEAVE THE WORLD WITHOUT A TEAR SAVE FOR THE FRIENDS I HELD SO DEAR

Válečný hrob E. Walker
Nápis:
HONI SOIT OUI MAL Y PENSE
1877446 SAPPER
E. WALKER
ROYAL ENGINEERS
14TH MAY 1945

Válečný hrob P.Y. Patsali
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/3423 PRIVATE
P. Y. PATSALI
THE CYPRUS REGIMEMNT
30TH MARCH 1942

Válečný hrob C.M. Karaoli
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/3685 PRIVATE
C. M. KARAOLI
THE CYPRUS REGIMEMNT
5TH DECEMBER 1941 AGE 18

Válečný hrob J.J. Fourie
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAC MAAK MAG
83990 CORPORAL
J. J. FOURIE
R.L.I./U.D.F.
11TH MARCH 1945 AGE 43
GONE BUT NOT FORGOTTEN

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN
OF THE
SECOND WORLD WAR
5TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Odd. 2-2
Válečný hrob D.A Copper
Nápis:
EX/3108 MARINE
D. A. COPPER
ROYAL MARINES
18TH SEPTEMBER 1944 AGE 26
PEACE. PERFECT PEACE.

Válečný hrob L.J. Poole
Nápis:
5384061 PRIVATE
L. J. POOLE
THE OXFORDSHIRE AND
BUCKINGHAMSHIRE LIGHT. INF.
12TH MAY 1945 AGE 25
LOVED AND REMEMBERED ALVAYS

Válečný hrob J.A. Rout
Nápis:
5776108 PRIVATE
J. A. ROUT
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT
8TH APRIL 1945

Válečný hrob P.S. Telivandou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/3527 PRIVATE
P. S. TELIVANDOU
THE CYPRUS REGIMENT
15TH DECEMBER 1941 AGE 40

Válečný hrob A.E. Sithorp
Nápis:
6917284 RIFLEMAN
A. E. SIPTHORP
10TH BN. THE RIFLE BRIGADE
TOWER HAMLETS RIFLES
4TH APRIL 1944 AGE 28
WE THINK WE SEE HIS SMILING FACE AS HE BADE HIS LAST FAREWELL

Válečný hrob W. Somerville
Nápis:
HONI SOIT OUI MAL Y PENSE ROYAL CORPS ARMY ORDNANCE
7632023 L. CPL
W. SOMERVILLE
ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS
11TH JUNE 1942 AGE 21
„THY WILL BE DONE“

Válečný hrob A.E. Allard
Nápis:
THE KINGS ROYAL RIFLE CORPS.
6845042 RIFLEMAN
A. E. ALLARD
THE KING´S ROYAL RIFLE CORPS
12TH OCTOBER 1944

Válečný hrob A.C. Smith
Nápis:
EGYPT
3911175 PRIVATE
A. C. SMITH
THE SOUTH WALES BORDERERS
6TH NOVEMBER 1944 AGE 27
REST IN PEACE UNTIL WE MEET AGAI

Válečný hrob L. Burn
Nápis:
1516681 GUNNER
L. BURN
ROYAL ARTILLERY
6TH APRIL 1945 AGE 28
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
MAY ALL THAT HE MISSED ON LIFE´S HIGHWAY BE FOUD IN GOD´S GARDEN OF PEACE

Válečný hrob A.V. Hassan
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/4347 L. CPL
A. V. HASSAN
THE CYPRUS REGIMENT
9TH OCTOBER 1943 AGE 33
LÂ ILÂHE ILLÂLLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH

Válečný hrob L.R. Rutter
Nápis:
HAMPSHIRE
14200224 PRIVATE
L. R. RUTTER
THE HAMPSHIRE REGIMENT
7TH DECEMBER 1943

Válečný hrob C.P. Garivaldinos
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/ 15548 CORPORAL
C. P. GARIVALDINOS
THE CYPRUS REGIMENT
10TH NOVEMBER 1943 AGE 41

Válečný hrob F. Hussein
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/ 15191 PRIVATE
F. HUSSEIN
THE CYPRUS REGIMENT
5TH SEPTEMBER 1942

Válečný hrob D.Reveirs
Nápis:
2065105 GUNNER
D. REVEIRS
ROYAL ARTILLERY
20TH DECEMBER 1943 AGE 23
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT

Odd. 2-3
Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WA
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob A.F. Ogden
Nápis:
FEAR NAUGHT
7901767 TROOPER
A. F. OGDEN
ROYAL TANK REGIMENT
ROYAL ARMOURED CORPS
21ST FEBRUARY 1945 AGE 26
ETERNAL REST GIVE UNTO HIM, O LORD AND LET PERPETUAL LIGHT SHINE UPON HIM R.I.P.

Válečný hrob W.L. Alcock
Nápis:
11842 PRIVATE
W. L. ALCOCK
N. Z. INFANTRY
2ND OCTOBER 1941 AGE 24
NEW ZEALAND

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD
Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob W.G. Starling
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL CORPS ARMY ORDNANCE
7630559 PRIVATE
W. G. STARLING
ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS
14TH MAY 1945 AGE 29

AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING WE WILL REMEMBER YOU GRACE

Válečný hrob M. Panayis
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/ 1504 PRIVATE
M. PANAYIS
THE CYPRUS REGIMENT
17TH SEPTEMBER 1943 AGE 33
REMEMBER THE CAUSE OF MY SACRIFICE IF YOU WANT ME TO BE HAPPY AND PEACEFUL

Válečný hrob F. Mullins
Nápis:
5776228 PRIVATE
F. MULLINS
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT
25TH FEBRUARY 1945

Válečný hrob P. Turner
Nápis:
THE CHESHIRE REGIMENT
4386543 PRIVATE
P. TURNER
THE CHESHIRE REGIMENT
2ND JANUARY 1944 AGE 34
TO LOSE A SON WITH A HEART OF GOLD IS A LOSS THAT CAN´T BE TOLD GOD MAY TELL US WHY ONE DAY

Válečný hrob F.S. Revell
Nápis:
THE BUFFS
6285671. L. CPL
F. S. REVELL
THE BUFFS
2ND JANUARY 1944 AGE 27
HE DIED FOR HIS COUNTRY FOREVER IN OUR THOUGHTS R. I. P.

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
2ND MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob R. Wharton
Nápis:
DLI
4455463 PRIVATE
R. WHARTON
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
10TH MAY 1945 AGE 28
AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND THE DAWNING OF THE DAY WE SALL REMEMBER HIM

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
10TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Odd. 2-4
Válečný hrob G. Kyriacou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/4310 PRIVATE
G. KYRIACOU
THE CYPRUS REGIMENT
26TH OCTOBER 1941 AGE 36

Válečný hrob P. Theodorou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/2128 PRIVATE
P. THEODOROU
THE CYPRUS REGIMENT
9TH NOVEMBER 1941 AGE 25

Válečný hrob S. Campbell
Nápis:
903509 L.BDR
S. CAMPBELL
ROYAL ARTILLERY
12TH MAY 1944 AGE 25
UBIQUE QUO FASS ET GLORIA DU CUNT
HE HAS ENTERED THE GATE TO A WIDER LIFE

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
12TH MAY 1944
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob G.Scott
Nápis:
987198 GUNNER
G. SCOTT
ROYAL ARTILLERY
15TH FEBRUARY 1945 AGE 25
HIS MEMORY TO US IS A KEEPSAKE WITH WHICH WE WILL NEVER PART

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob C.C. Cope
Nápis:
FEAR NAUGHT
7913005 TROOPER
C. C. COPE
ROYAL TANK REGIMENT
ROYAL ARMOURED CORPS
9TH MARCH 1945 AGE 25
THO LOST TO SIGHT TO MEMORY EVER DEAR THY WILL BE DONE

Válečný hrob W. Johnstone
Nápis:
FEAR NAUGHT
4798201 TROOPER
W. JOHNSTONE
ROYAL TANK REGIMENT
ROYAL ARMOURED CORPS
7TH APRIL 1945 AGE 33
GOD HAS YOU IN HIS KEEPING WE HAVE YOU IN OUR HEARTS

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
26TH SEPTEMBER 1944
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob T.H. Brown
Nápis:
4344719 PRIVATE
T. H. BROWN
THE EAST YORKSHIRE REGT.
2ND JANUARY 1945
EAST YORKSHIRE

Válečný hrob R.P. Gregory
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ENGINEERS
14231930 SAPPER
R. P. GREGORY
ROYAL ENGINEERS
20TH DECEMBER 1944 AGE 21
SOFTLY, O WIND OVER HIS DEAR YOUNG HEAD WHISPER A BENEDICTION FOR THE HEAD

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
18TH FEBRUARY 1944
KNOWN UNTO GOD

Odd. 2-5
Válečný hrob L.W. Hudson
Nápis:
BUCKINGHAMSHIRE BATTALION
5382026 SERJEANT
L. W. HUDSON
BUCKINGHAMSHIRE BATTN.
OXF. & BUCKS.L.I.
24TH MARCH 1945 AGE 31
IN GOD´S KEEPING I HAVE NOT FORGOTTEN DEAR MY GREATEST JOY IN LIFE IS TO KNOW I WAS YOUR ??

Válečný hrob T. Stanhope
Nápis:
406970 PRIVATE
T. STANHOPE
THE ROYAL SCOTS
29TH MAY 1945 AGE 31
THE ROYAL SCOTS
NOT JUST TODAY BUT EVERY DAY WE SHALL REMEMBER YOU JEAN

Válečný hrob K. Bolton
Nápis:
KSLI
14640564 L. CPL.
K. BOLTON
THE KING S´
SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY
25 TH FEBRUARY 1945 AGE 22
HE GAVE ALL HIS OWN UNFINISHED LIFE DUTY NOBLY DONE ALL OUR LOVE MOM AND DAD

Válečný hrob W. Letwin
Nápis:
THE GREEN HOWARDS
4751940 PRIVATE
W. LETWIN
THE GREEN HOWARDS
28TH FEBRUARY 1945 AGE 29
IN MEMORY OF OUR BELOVES SON WOOLFE DEEPLY MOURNED BY HIS PARENTS AND FAMILY

Válečný hrob F.J. Delvin
Nápis:
DLI
5682355 PRIVATE
F. J. DEVLIN
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
26TH FEBRUARY 1945

Válečný hrob G.K. Jackson
Nápis:
22415 GUNNER
G. K. JACKSON
N. Z. ARTILLERY
12TH SEPTEMBER 1943 AGE 26
NEW ZEALAND

Válečný hrob E.M. Boyton
Nápis:
35531 PRIVATE
E. M. BOYTON
N. Z. INFANTRY
2ND JANUARY 1944 AGE 33
NEW ZEALAND

Válečný hrob E.F. Wordley
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ENGINEERS
1883617 SAPPER
E. F. WORDLEY
ROYAL ENGINEERS
8TH MAY 1945 AGE 29
NOT JUST TODAY BUT EVERY DAY IN SILENCE WE REMEMBER

Válečný hrob S. Stavrou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/3871 PRIVATE
S. STAVROU
THE CYPRUS REGIMENT
8TH OCTOBER 1942 AGE 26
REMEMBERED BY ALL WHO KNEW HIM SO WELL A TRUE BRITISH SOLDIER

Válečný hrob G.W.B. Houghton
Nápis:
FEAR NAUGHT
7919335 CORPORAL
G. W. B. HOUGHTON
44TH ROYAL TANK REGIMENT
ROYAL ARMOURED CORPS
8TH MAY 1945 AGE 31
NOT JUST TODAY BUT EVERY DAY IN SILENCE WE REMEMBER

Válečný hrob G. Kroesing
Nápis:
M 10865 SERGEANT
G. KROESING
PARACHUTE BATTALION
9TH JANUARY 1945

Válečný hrob S.M. Toumazou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/15605 PRIVATE
S. M. TOUMAZOU
THE CYPRUS REGIMENT
29TH NOVEMBER 1943

Odd. 3-1
Válečný hrob L.L. Shoup
Nápis:
A 23253 PRIVATE
L. L. SHOUP
(OF U.S.A.)
THE ESSEX SCOTTISH REGIMENT
13TH FEBRUARY 1945 AGE 34
BELOVED HUSBAND OF ESTHER BURMEISTER SHOUF

Válečný hrob T. Skidmore
Nápis:
H 42108 PRIVATE
T. SKIDMORE
THE ESSEX SCOTTISH REGIMENT
12TH FEBRUARY 1945 AGE 32
THOUGH YOU LIE FAR AWAY YOU WILL ALWAYS BE REMEMBER AT HOME BY MOTHER MAC & DAVE

Válečný hrob C.H. Gunby
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1200320 WARRANT OFFICER
C. H. GUNBY
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
5TH OCTOBER 1944 AGE 34
TELL ENGLAND YE WHO PASS THIS MONUMENT WE DIED FOR HER AND HERE WE REST CONTENT

Válečný hrob J.G. McEwan
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1565445 SERGEANT
J. G. MC EWAN
AIR BOMBER
ROYAL AIR FORCE
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 22
BELOVED ONLY SON OF ALEXANDER MC EWAN AND MARGARET A. GIBSON EDINBURGH

Válečný hrob E.R. Dore
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1321491 SERGEANT
E. R. DORE
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 21
OUR LOSS IS GREAT BUT WE HOPE IN HEAVEN TO MEET AGAIN THE ONE WE LOVED SO DEAR

Válečný hrob J.W. Capstick
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
CAPTAIN
J. W. CAPSTICK
PILOT
S.A.A.F
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 32
IN TREASURED AND LOVING MEMORY OF A DEVOTED SON AND HUSBAND OF JOAN

Válečný hrob V.L. Robilliard
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
328721V W.O.II.
V. L. ROBILLIARD
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
S.A.A.F.
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 21
A LOVING SMILE A HAPPY FACE A BROKEN LINK WE CAN NEVER REPLACE

Válečný hrob D.A.S. Nairn
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
CAPTAIN
D. A. S. NAIRN
PILOT
S.A.A.F.
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 25
IN PROUD REMEMBRANCE

Válečný hrob R.W.E. Kingwell
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
LIEUTENANT
R. W. E. KINGWEIL
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
S.A.A.F.
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 27
IN LOVING MEMORY OF MY BELOVED YOUNGEST SON WHO DIED FOR KING AND COUNTRY

Válečný hrob D. Stotesbury
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
LIEUTENANT
D. STOTESBURY
OBSERVER
S.A.A.F.
11TH SEPTEMBER 1944 AGE 21
SADLY MISSED

Válečný hrob M.C. Wiese
Nápis:
UNION IS STRENGHT EENDKAG MAAK MAG
282319V
ADJT – ONDEROFFISIER KLAS II
M. C. WIESE
S.A.L.M.
11DE SEPTEMBER 1944
O??ERDOM 20
AL SLEEP DIE URE, AL DRUK DIE KRUIS ONS SAL YOU VIND, BY JESUS HUIS

Válečný hrob A. Jones
Nápis:
T/174516 DRIVER
A. JONES
ROYAL ARMY SERVICE CORPS
12TH MAY 1944 AGE 29

Odd. 3-2
Válečný hrob E. Krzeczewski
Nápis:
P 781609 WARRANT OFFICER
E. KRZECZEWSKI
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob B.K. Uram
Nápis:
P 783221 WARRANT OFFICER
B. K. URAM
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob F. Kryszczuk
Nápis:
P 0152 FLIGHT LIEUTENANT
F. KRYSZCUK
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob T. Wianecki
Nápis:
P 0072 FLIGHT LIEUTENANT
T. WIANECKI
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob T.M. Majer
Nápis:
P 781379 SERGEANT
T. M. MAJER
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob S. Lisik
Nápis:
P 783104 FLIGHT SERGEANT
S. LISIK
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob W. Muller
Nápis:
P 794032 FLIGHT SERGEANT
W. MULLER
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob K. Macierzynski
Nápis:
P 793941 WARRANT OFFICER
K. MACIERZYNSKI
POLISH AIR FORCE
29TH DECEMBER 1944

Válečný hrob T. Cooney
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1573835 SERGEANT
T. COONEY
AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
5TH MARCH 1945 AGE 21
ETERNAL REST GRANT UNTO HIM. O LORD AND LET PERPETUAL LIGHT SHINE UPON HIM

Válečný hrob J.A. Hurley
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
FLYING OFFICER
J. A. HURLEY
PILOT
ROYAL AIR FORCE
5TH MARCH 1945

Válečný hrob J.T. Smith
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1588018 SERGEANT
J. T. SMITH
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
5TH MARCH 1945 AGE 24
YOU GAVE YOUR LIFE FOR US MAY GOD GRANT WE LIVING SEE THAT IT WAS NOT IN VAIN

Válečný hrob H.H. Briggs
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1672965 FLIGHT SERGEANT
H. H. BRIGGS
NAVIGATOR
ROYAL AIR FORCE
5TH MARCH 1945 AGE 24
ABIDING PEACE TO THOSE WHO HAVE BORNE THE BURDEN FAITH TO THOSE WHO CARRY ON

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
5TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob R.E. Jelley
Nápis:
5384342 L.CPL
R. E. JELLEY
THE OXFORDSHIRE AND
BUCKINGHAMSHIRE LIGHT INF
10TH JUNE 1941 AGE 22
AT THE GOING DOWN OF THE SON AND IN THE MORNING WE WILL REMEMBER HIM

Odd. 3-3
Válečný hrob D.R. Jones
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1338075 FLIGHT SERGEANT
D. R. JONES
AIR BOMBER
ROYAL AIR FORCE
22ND JULY 1944 AGE 22
HIS WAS A LIFE NO YEARS CAN MEASURE THE MEMORY OF HIM OUR GREATEST TREASURE

Válečný hrob E.L. Owen
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1589117 SERGEANT
E. L. OWEN
AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
22ND JULY 1944 AGE 20
EI ABERTH NID A HEIBIO EI WYNEB ANNWYL NID AN ANGO

Válečný hrob F.E. Palmer
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1396770 FLIGHT SERGEANT
F. E. PALMER
PILOT
ROYAL AIR FORCE
22ND JULY 1944 AGE 22

YOUR LOVING SMILE IS NEVER FORGOTTEN BY US ALL. EILEEN, MUM, DAD, PEARL, BERYL.

Válečný hrob R.G.D. Adlam
Nápis:
4212786
FLYING OFFICER
R. G. D. ADLAM
NAVIGATOR
ROYAL N.Z. AIR FORCE
ATTD ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 23
NEW ZEALAND

Válečný hrob E.J.S. Morris
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
FLYING OFFICER
E. J. S. MORRIS
AIR BOMBER
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 21
HE GAVE ALL. ALWAYS LONGED FOR. GOOD NIGHT. GOD BLESS. MAM, DAD, BUTH AND MARJORIE

Válečný hrob W.B. Meechan
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
3022129 SERGEANT
W. B. MEECHAN
AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 19
HIS MEMORY WILL LIVE WITH US FOREVER

Válečný hrob W.J. Bailey
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
FLYING OFFICER
W. J. BAILEY
PILOT
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 20
JIM, BELOVED SON OF W.J. AND L.J. BAILEY“THE CABIN“ SANDLEHEATH, HANTS. “AT REST“

Válečný hrob J. Dixon
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1463894 SERGEANT
J. DIXON
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 24
YOU LEFT A BEAUTIFUL MEMORY A GRIEF TOO GREAT TO BE TOLD BUT TO THOSE WHO LOVED YOU YOUR MEMORY NEVER GROWS OLD

Válečný hrob Walter Simpson
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
3020020 SERGEANT
W. SIMPSON
AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 19
IN LOVING MEMORY OF OUR DEAR SON WALTER WHO GAVE HIS LIFE FOR OUR FREEDOM

Válečný hrob J. Howard
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1898834 SERGEANT
J. HORWARD
FLIGHT ENGINEER
ROYAL AIR FORCE
6TH MARCH 1945 AGE 27
MAY BE REST IN PEACE

Válečný hrob W.E. Tanner
Nápis:
1091389 GUNNER
W. E. TANNER
ROYAL ARTILLERY
25TH FEBRUARY 1945 AGE 32
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
NEVER SHALL THY MEMORY FADE

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
MARCH 1945
KNOWN UNTO GOD

Odd. 3-4
Válečný hrob W.B. Wells
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
FLYING OFFICER
W. B. WELLS
NAVIGATOR ROYAL AIR FORCE
17TH APRIL 1945 AGE 22
HEAVENLY FATHER IN THE KEEPING LEAVE WE NOW OUR LOVED ONE SLEEPING

Válečný hrob J. Rodgers
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
1381145 FLIGHT SERGEANT
J. RODGERS
AIR GUNNER ROYAL AIR FORCE
17TH APRIL 1943

Válečný hrob R. Beaven
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
626944 FLIGHT SERGEANT
R. BEAVEN DFM.
FLIGHT ENGINEER ROYAL AIR FORCE
17TH APRIL 1943 AGE 22
“GREATE LOVE HATH NO MAN THAN THIS“ MOTHER

Válečný hrob N.M. McLellan
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
FLYING OFFICER
N. M. MCLELLAN
NAVIGATOR ROYAL CANADIAN AIR FORCE
17TH APRIL 1943 AGE AGE 29
BLESSED ARE THE MERCIFUL
FOR THEY SHALL OBTAIN MERCY

Válečný hrob A. Podolski
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA ROYAL CANADIAN AIR FORCE
R 86547 SERGEANT
A. PODOLSKY
WIRELESS OPERATOR/AIR GUNNER ROYAL CANADIAN AIR FORCE
17TH APRIL 1943 AGE AGE 24

Válečný hrob Maurice Kleinhorn
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
965184 SERGEANT
M. KLEINHORN
AIR GUNNER ROYAL AIR FORCE
17TH APRIL 1943 AGE AGE 22
DEARLY BELOVED SON MAURICE TAKEN FROM OUR HOME NEVER FROM OUR HEARTS MUM, DAD, DAVID

Válečný hrob F.C. Milton
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
PILOT OFFICER
F. C. MILTON
PILOT ROYAL AIR FORCE
17TH APRIL 1943 AGE AGE 28
IN LOVING MEMORY FOREVER IN OUR HEARTS

Válečný hrob T. Gulshaw
Nápis:
SOUTH LANCASHIRE EGYPT PRINCE OF WALES´ S VOLS.
3653650 PRIVATE
T. GULSHAW
THE SOUTH LANCANSHIRE REGT.
11TH OCTOBER 1943 AGE 27
IN THE PRIME OF YOUTH HE GAVE HIS LIFE IN THE DEFENCE OF THE LIBERTY WE KNOW

Válečný hrob G.W. Howard
Nápis:
PO/X 100212 MARINE
G. W. HOWARD
ROYAL MARINES
11TH OCTOBER 1943 AGE 26
LOVING MEMORIES OF A DEAR SON ALWAYS IN OUR HEARTS MAM AND DAD

Válečný hrob J.R. Hankinson
Nápis:
DLI
4452639 PRIVATE
J. R. HANKINSON
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
5TH AUGUST 1944 AGE 22
GOD GRANT HIM ETERNAL REST EVER REMEMBERED BY LOVING MEMORY FATHER, MOTHER AND SISTER

Válečný hrob R.T. Patrick
Nápis:
DLI
4463743 PRIVATE
R.T. PATRICK
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
11TH MARCH 1945

Válečný hrob R.F. Joyce
Nápis:
THE KINGS ROYAL RIFLE CORPS.
6848223 RIFLEMAN
R. F. JOYCE
THE RANGERS/9TH 82 K.R.R.C./
11TH JULY 1942 AGE 24
HIS MEMORY IS CHERISHED BY HIS PARENTS BROTHER AND SISTER WHO LOVED HIM

Válečný hrob J. Brown
Nápis:
326038 TROOPER
J. BROWN
THE YORKSHIRE HUSSARS ROYAL ARMOURED CORPS
8TH JULY 1944 AGE 26
IN JESU´S KEEPING

Válečný hrob TJ. Briant
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ARMY SERVICE CORPS
207187 PRIVATE
T. J. BRIANT
ROYAL ARMY SERVICE CORPS
23RD SEPTEMBER 1944 AGE 30

Odd. 3-5
Válečný hrob J. Stewart
Nápis:
LABOR OMNIA ???
7615070 PRIVATE
J. STEWART
PIONEER CORPS
19TH FEBRUARY 1945

Válečný hrob O. Mehment Salih
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/1690 PRIVATE
O. MEHMET SALIH
THE CYPRUS REGIMENT
9TH MAY 1943 AGE 40
OF ANADIOU PAPHOS, CYPRUS

Válečný hrob A. Stavrinou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/760 PRIVATE
A. STAVRINOU
THE CYPRUS REGIMENT
10TH MAY 1942
EΔΩ KEITAI O ANTΩNHS ΣTAYPINOY EK KYΣPOY NO 760 KOYKΛIA ΠAΦOS

Válečný hrob G.L. Wilson
Nápis:
2088677 GUNNER
G. L. WILSON
ROYAL ARTILLERY
8TH MAY 1945 AGE 26
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
DEEPLY MOURNED BY HIS MOTHER SISTER AND BROTHER

Válečný hrob G. Christodoulou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/1029 PRIVATE
G. CHRISTODOULOU
THE CYPRUS REGIMENT
8TH JANUARY 1945 AGE 35

Válečný hrob P.N. Alexandrou
Nápis:
CYPRUS REGIMENT
CY/3222 PRIVATE
P. N. ALEXANDROU
THE CYPRUS REGIMENT
11TH MAY 1945 AGE 35

Válečný hrob Oběť II. sv. váky
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob C.F. Buffee
Nápis:
THE BUFFS
6289359 PRIVATE
C. F. BUFFEE
THE BUFFS
26TH MARCH 1945 AGE 25
FOREVER IN THE THOUGHTS OF HIS SORROWING MOTHER

Válečný hrob W.J. Williams
Nápis:
AUSTRALIAN IMPERIAL FORCE
NX 45986 SAPPER
W. J. WILLIAMS
R. A. E.
21ST MARCH 1945 AGE 38
EVER REMEMBERED BY ALL WHO LOVED HIM.

Válečný hrob G.D. Stewart
Nápis:
H.1748 PRIVATE
G. D. STEWART
SOUTH SASKATCHEWAN REGIMENT
23 PD MARCH 1945

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob C.A. Wellings
Nápis:
5059174 PRIVATE
C. A. WELLINGS
THE GREEN HOWARDS
9TH APRIL 1945 AGE 30
PEACE, PERFECT PEACE, WITH LOVED ONES FOR AWAY? GONE BUT NEVER FORGOTTEN

Odd. 4-1
Válečný hrob S.A. Atkins
Nápis:
EX. 2029 MARINE
S. A. ATKINS
ROYAL MARINES
2ND NOVEMBER 1941 AGE 23
HE DIED AS HE LIVED EVERYONE´S FRIEND STEADFAST AND TRUE RIGHT TO THE END

Válečný hrob J.T. Bull
Nápis:
SHERWOOD FORESTERS NOTTS AND DERBY
4972904 PRIVATE
J. T. BULL
THE SHERWOOD FORESTERS
12TH MAY 1944 AGE 33
IN LOVING MEMORY OF OUR BELOVED SON JOSEPH

Válečný hrob P.E. Sandres
Nápis:
4749322
P. E. SANDERS
THE GREEN HOWARDS
8TH MAY 1945 AGE 25
BLESSED ARE THEY WHICH ARE PERSECUTED FOR RIGHTEOUSNESS SAKE FOR THEIRS IS THE KINGDOM OF HEAVEN

Válečný hrob W.A. Cheesman
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ENGINEERS
869896 SAPPER
W. A. CHEESMAN
ROYAL ENGINEERS
3RD MARCH 1945 AGE 35
HIS SMILE WILL BID US WELCOME AS WE TAKÉ THE PATH HE TROD WE LIVE IN THE GREAT COMFORT THAT WE MEET AGAIN WITH GOD

Válečný hrob T.R. Prior
Nápis:
WATERLOO THE RIFLE BRIGADE PRINCE CONSORTS OWN
6911920 RIFLEMAN
T. R. PRIOR
THE RIFLE BRIGADE
16TH MAY 1944 AGE 34

Válečný hrob W.F. Coleman
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
105911 GUNNER
W. F. COLEMAN
S. A. A.
8TH MAY 1945

Válečný hrob F.C. Crabb
Nápis:
14433489 PRIVATE
F. C. CRABB
PARACHUTE REGIMENT
ARMY AIR CORPS
16TH DECEMBER 1944

Válečný hrob F. Duff
Nápis:
1107318 GUNNER
F. DUFF
ROYAL ARTILLERY
8TH MAY 1945 AGE 37
QUO FAS E GLORIA DU CUNT
ALTHOUGH YOUR GRAVE IS IN A FOREIGN LAND YOU WILL ALWAYS BE REMEMBERED

Válečný hrob R. Morris
Nápis:
7948079 PRIVATE
R. MORRIS
PARACHUTE REGIMENT
ARMY AIR CORPS
6TH DECEMBER 1944 AGE 21
HE GAVE HIS LIFE FOR THOSE HE LOVED AND THOSE HE LOVED REMEMBER WIFE DORIS AND BABY CHRISTINE

Válečný hrob S.T. Fox
Nápis:
NOTTS AND DERBY
5784277 PRIVATE
S. T. FOX
THE SHERWOOD FORESTERS
25TH DECEMBER 1944 AGE 21
SLEEP ON, DEAR SON AND TAKE THY REST FOR KING AND COUNTRY YOU DID YOUR BEST

Válečný hrob T. Harvey
Nápis:
PRISTINAE VIRTUTIS MEMOR
5729565 PRIVATE
T. HARVEY
THE QUEEN´S ROYAL REGIMENT
13TH MARCH 1945

Válečný hrob J.F. Black
Nápis:
ROYAL WELCH FUSILIER
14625740 FUSILIER
J. F. BLACK
THE ROYAL WELCH FUSILIERS
20TH FEBRUARY 1945 AGE 20
IN MEMORY´S GARDEN HE IS LIVING STILL NOT JUST TODAY BUT ALWAYS WILL R.I.P.

Odd. 4-2
Válečný hrob M.D. Sheppard
Nápis:
THE BUFFS
6285686 L.CPL
M. D. SHEPPARD
THE BUFFS
4TH OCTOBER 1942 AGE 26
„INTO THY HANDS“

Válečný hrob R. Rogers
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ARMY SERVICE CORPS
T/231836 DRIVER
R. ROGERS
ROYAL ARMY SERVICE CORPS
18TH FEBRUARY 1945 AGE 35
ALWAYS THINKING, DEAR , OF YOU SMILING, UNSELFISH KIND AND TRUD DAD AND MUM

Válečný hrob W.C. Els
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
43780 PRIVATE
W. C .ELS
S.A.M.C./U.D.F.
25TH FEBRUARY 1945 AGE 32
HERE LIES ME BELOVED HUSBAND AND OUR DARLING DADDY

Válečný hrob J. Brisk
Nápis:
1457300 GUNNER
J. BRISK
57TH/EAST SURREY/
ANTI – TANK REGT. R.A.
25TH AUGUST 1942 AGE 36
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
WE ALL LOVED HIM AND MISS HIM MAY WE MEET AGAIN O LORD MUM, DAD AND ALL

Válečný hrob W.L.A. Read
Nápis:
5776101 PRIVATE
W. L. A. READ
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT
5TH MARCH 1945 AGE 27
IN ALL OUR HEARTS SWEET MEMORIES WILL BE CHERISHED AND REMAIN EVER GREEN

Válečný hrob I. Maclean
Nápis:
ARGYLL AND SUTHERLAND
2981643 PRIVATE
I. MACLEAN
THE ARGYLL AND
SUTHERLANDS HIGHLANDERS
9TH MARCH 1945 AGE 26
TOO DEARLY LOVED TO BE FORGOTTEN

Válečný hrob J.R. Thomson
Nápis:
BY DAND
2882825 PRIVATE
J. R. THOMSON
THE GORDON HIGHLANDERS
9TH MARCH 1945 AGE 26
A DEAR SON AND BROTHER HES MEMORY TO US IS A TREASUE HIT LOSS A LIFETIME REGRET

Válečný hrob Oběť II. sv. války
Nápis:
A VICTIM OF THE SECOND WORLD WAR
3RD MARCH 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob W. Webb
Nápis:
1086643 GUNNER
W. WEBB
ROYAL HORSE ARTILLERY
8TH MAY 1945
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL HORSE ARTILLERY

Válečný hrob H. King
Nápis:
BY DAND
2881749 PRIVATE
H. KING
THE GORDON HIGHLANDERS
11TH MARCH 1945 AGE 25
AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING WE WILL REMEMBER YOU

Válečný hrob D. Mc Donnald
Nápis:
1646995 GUNNER
D. MC DONALD
ROYAL ARTILLERY
15TH FEBRUARY 1945 AGE 36
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT
LOVED, REMEMBERED LONGED FOR ALWAYS BRINGING MANY A SILENT TEAR

Válečný hrob W.J. Gallop
Nápis:
ROYAL WARWICKSHIRE
849678 PRIVATE
W. J. GALLOP
THE ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT
13TH DECEMBER 1943 AGE 23
TO LIVE IN HEARTS WE LEAVE BEHIND IN NOT TO DIE

Válečný hrob N.A. Burns
Nápis:
62398 PRIVATE
N. A. BURNS
N. Z. INFANTRY
29TH AUGUST 1944 AGE 22
NEW ZEALAND

Válečný hrob J. H. Twidle
Nápis:
64165 PRIVATE
J. H. TWIDLE
N. Z. INFANTRY
29TH AUGUST 1944 AGE 24
NEW ZEALAND

Odd. 4-3
Válečný hrob J.W. Hall
Nápis:
DLI
4459057 PRIVATE
J. W. HALL
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
20TH FEBRUARY 1945 AGE 27
SILENT THOUGHTS SECRET TEARS KEEP HIS MEMORY EVER DEAR

Válečný hrob L.P. Saywell
Nápis:
AUSTRALIAN IMPERIAL FORCE
NX. 6461 PRIVATE
L. P. SAYWELL
A.A.S.C.
8TH MAY 1945 AGE 26
HIS DUTY NOBLE DONE EVER REMEMBERED

Válečný hrob H.S Ward
Nápis:
434557 PRIVATE
H. S. WARD
THE EAST YORKSHIRE REGT.
20TH FEBRUARY 1945
EAST YORKSHIRE

Válečný hrob A.G. Russell
Nápis:
790896 L.BDR
A. G. RUSSEL
ROYAL ARTILLERY
12TH FEBRUARY 1945 AGE 27
UBIQUE QUO FAS ET GLORIA DU CUNT

Válečný hrob Voják II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OF THE SECOND WORLD WAR
24TH FEBRUARY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob R.L. Heal
Nápis:
B.132177 PRIVATE
R. L. HEAL
THE ESSEX SCOTTISH REGIMENT
21ST FEBRUARY 1945

Válečný hrob H.R. Newell
Nápis:
5384647 PRIVATE
H. R. NEWELL
THE OXFORD SHIRE AND
BUCKINGHAMSHIRE LIGHT INF.
30TH APRIL 1945

Válečný hrob R.S. Elford
Nápis:
MARABOUT PRIMUS IN INDIS DORSETSHIRE
5727258 PRIVATE
R. S. ELFORD
THE DORSETSHIRE REGIMENT
28TH FEBRUARY 1945 AGE 26

Válečný hrob E.H.A. Brownie
Nápis:
4554 DRIVER
E. H. A. BROWNE
N. Z. ARMY SERVICE CORPS
30TH MAY 1944 AGE 26
NEW ZEALAND

Válečný hrob D.E. Carnie
Nápis:
ROYAL CORPS OF SIGNALS
2586447 SIGNALMAN
D. E. CARNIE
ROYAL SIGNALS
13TH JANUARY 1945 AGE 23
LOVED AND LOST AWHILE

Válečný hrob J. McCormack
Nápis:
BY DAND
2879227 PRIVATE
J. MCCORMACK
THE GORDON HIGHLANDERS
19TH MARCH 1942 AGE 21
“HIS TOILS ARE PAST, HIS WORK IS DONE AND HE IS FULLY BLEST“ MOTHER, BROTHERS AND SISTERS

Válečný hrob N.D. Ogg
Nápis:
ROYAL CORPS OF SIGNALS
2586860 SIGNALMAN
N. D. OGG
ROYAL SIGNALS
15TH MARCH 1943 AGE 23

Válečný hrob G.W. Harper
Nápis:
MILITARY POLICE
2692996 L.CPL
G. W. HARPER
CORPS OF MILITARY POLICE
16TH FEBRUARY 1945

Válečný hrob E.W. Thomas
Nápis:
E. W. THOMAS
FIREMAN NAP /MN/
H.M.S. “RAWALPINDI“
17TH OCTOBER 1944 AGE 34
DEEP IN OUR HEARTS YOUR MEMORY IS KEPT WE LOVED YOU TOO WELL TO EVER FORGET

Odd. 4-4
Válečný hrob D.A. Crump
Nápis:
14622904 PRIVATE
D. A. CRUMP
THE OXFORDSHIRE AND BUCKINGHAMSHIRE LIGHT INF.
6TH MARCH 1945 AGE 20
NOT JUST TODAY BUT EVERY DAY IN SILENCE WE REMEMBER

Válečný hrob R. Barnes
Nápis:
5771213 PRIVATE
R. BARNES
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT
30TH MARCH 1941
R.I.P.

Válečný hrob F.T. Durose
Nápis:
DLI
4467059 PRIVATE
F. T. DUROSE
THE DURHAM LIGHT INFANTRY
2ND FEBRUARY 1945
THE MONTHS GO BY THE DAYS GO PAST BUT MEMORIES OF YOU ARE ALWAYS LAST

Válečný hrob J.R. Harris
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE THE ROYAL SUSSEX REGT.
6397874 PRIVATE
J. R. HARRIS
THE ROYAL SUSSEX REGIMENT
20TH FEBRUARY 1945 AGE 32
WE WILL REMEMBER THE LIFE YOU GAVE WILL NEXT GROW OLD

Válečný hrob C.J. Spiess
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
227013 PANTSERKORPS MANSKAP
C. J. SPIES
T. D. K.
7DE MEI 1945 OUDERDOM 23
JOU LYDING VERBY DIE STRYD VOLSTRY DIE KROON VIR JOU VIR LIEFDE SO TROU NIE

Válečný hrob P.H. Griffiths
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
CAPTAIN
P. H. GRIFFITHS
R.B.
8TH MARCH 1944 AGE 23
DEI GRATIA SUM ID OUOD SUM

Válečný hrob A.E. Billsborough
Nápis:
15366 PRIVATE
A. E. BILLSBOROUGH
N. Z. INFANTRY
29TH AUGUST 1944 AGE 25
NEW ZEALAND

Válečný hrob W.A. Wood
Nápis:
THE ROYAL SUSSEX REGT.
6398227 CORPORAL
W. A. WOOD
THE ROYAL SUSSEX REGIMENT
12TH DECEMBER 1941

Válečný hrob J. Melville
Nápis:
17430 PRIVATE
J. MELVILLE
N. Z. INFANTRY
29TH AUGUST 1944 AGE 37
NEW ZEALAND

Válečný hrob A.B. McArthur
Nápis:
17324 PRIVATE
A. B. MCARTHUR
N. Z. INFANTRY
29TH AUGUST 1944 AGE 27
NEW ZEALAND

Válečný hrob G.H. Spencer
Nápis:
WATERLOO THE RIFLE BRIGADE PRINCE CONSORTS OWN
6913080 RIFLEMAN
G. H. SPENCER
THE RIFLE BRIGADE
1ST APRIL 1942 AGE 27
IF DEATH BE SLUMBER MAY YOU DREAM OF HOME

Válečný hrob J. Gee
Nápis:
2613824 GUARDSMAN
J. GEE
GRENADIR GUARDS
3RD NOVEMBER 1941 AGE 29

Válečný hrob D.A.G. Casey
Nápis:
NEMO ME IMPUNE LACESSIT
2756419 L.CPL
D. A. G. CASEY
THE BLACK WATCH
28TH FEBRUARY 1942 AGE 21
ANGELS GUARD THEE CALLED ON HIS 21ST BIRTHDAY

Válečný hrob A. Willamson
Nápis:
44355 PRIVATE
A. WILLIAMSON
N. Z. INFANTRY
17TH FEBRUARY 1945 AGE 33
NEW ZEALAND

Odd. 4-5
Válečný hrob J. Humphries
Nápis:
CH/X. 103795 MARINE
J. HUMPHRIES
ROYAL MARINES COMMANDO
16TH FEBRUARY 1945 AGE 23
GONE BUT NO FORGOTTEN

Válečný hrob F. Ratcliffe
Nápis:
ARGYLL AND SUTHERLAND
2982743 PRIVATE
F. RATCLIFFE
THE ARGYLL AND
SUTHERLAND HIGHLANDERS
6TH FEBRUARY 1945 AGE 26
GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS THAT A MAN LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS

Válečný hrob G.H. Harding
Nápis:
G. H. HARDING
SIGNALMAN RN.P./JX 322606
H.M.L.C.T. 124
28TH AUGUST 1944 AGE 22
YOUR LIFE A BEAUTIFUL MEMORY DEAREST YOUR DEATH, A LASTING GRIEF

Válečný hrob F.J. Colings
Nápis:
QUO FATA VOCANT
6914309 FUSILIER
F. J. COLLINGS
THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS
16TH FEBRUARY 1945 AGE 27
MEMORIES ARE TREASURES NO ONE CAN STEAL LEAVING A HEARTACHE NO ONE CAN HEAL

Válečný hrob A. Marriott
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ENGINEERS
4615975 SAPPER
A. MARRIOT
ROYAL ENGINEERS
16TH MARCH 1945 AGE 25
HE WILL LIVE IN OUR HEARTS FOR EVER

Válečný hrob J.G. Kerr
Nápis:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE ROYAL ARMY SERVICE CORPS
T/171389 DRIVER
J. G. KERR
ROYAL ARMY SERVICE CORPS
15TH MARCH 1945 AGE 28

Válečný hrob J. Herald
Nápis:
UNION IS STRENGTH EENDRAG MAAK MAG
79976 PRIVATE
J. HERALD
T.S.C./U.D.F.
5TH MARCH 1945

Válečný hrob F. Mac Ivor
Nápis:
F. 55230 PRIVATE
F. MAC IVOR
THE NORTH NOVA SCOTIA
HIGHLANDERS
9TH NOVEMBER 1944 AGE 23
EVER REMEMBERED BY MOTHER

Válečný hrob Indický voják II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OF THE SECOND WORLD WAR
INDIAN ARMY
9TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
9TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
9TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Voják nebo letec II. sv. války
Nápis:
A SOLDIER OR AIRMAN OF THE SECOND WORLD WAR
9TH MAY 1945
KNOWN UNTO GOD

Válečný hrob Letec II. sv. války
Nápis:
PER ARDUA AD ASTRA
AIRMEN OF THE 1939 – 1945 WAR
ROYAL AIR FORCE
21/22 JULY 1944
MEMBERS OF THE CREW OF WELLINGTON JA 52
Poznámka:

Informace k hrobu - Válečný hrob C.H. Gunby:
etoun Vickers Wellington B.MK.X sér. č. MF488, identif. ozn. BL-A W/O Mayerse patřil ke speciální jednotce pro zaminovávání vodních toků a při akci devíti letounů v noci ze 4. na 5. října 1944 v prostoru záp. Slovenska zůstal pohřešován. Z pětičlenné osádky, která v podvečer odstartovala z italské základny Tortorella, byl druhého nde ráno maďar. četnickou hlídkou nalezen pouze mrtvý radista/palubní střelec W/O Charles Herbert Gunby (evid. číslo RAF 1200320, stár 34 roků), pocházející z anglického Caltenburry. Po válce byly jeho ostatky exhumovány v prostoru Mliečna a převezeny k poslednímu odpočinku na Olšanské hřbitovy.
(Zdroj: časopis L+K 2/1997 pod značkou Ryz)


Několik skupin hrobů je evidováno vždy pod jedním číslem CEVH MO

CZE-0003-24706 CZE-0003-24707 CZE-0003-24708 CZE-0003-24709 CZE-0003-24710 CZE-0003-24711 CZE-0003-24712 CZE-0003-24713 CZE-0003-24714 CZE-0003-24715 CZE-0003-24716 CZE-0003-24717 CZE-0003-24718 CZE-0003-24719 CZE-0003-24720 CZE-0003-24721 CZE-0003-24722 CZE-0003-24723 CZE-0003-24724 CZE-0003-24725 CZE-0003-24726 CZE-0003-24727 CZE-0003-24728 CZE-0003-24729 CZE-0003-24730 CZE-0003-24731 CZE-0003-24732 CZE-0003-24733 CZE-0003-24734 CZE-0003-24735 CZE-0003-24736 CZE-0003-24737 CZE-0003-24738 CZE-0003-24739 CZE-0003-24740 CZE-0003-24741 CZE-0003-24742 CZE-0003-24743 CZE-0003-24744 CZE-0003-24745 CZE-0003-24746 CZE-0003-24747 CZE-0003-24748 CZE-0003-24749 CZE-0003-24750 CZE-0003-24751 CZE-0003-24752 CZE-0003-24753 CZE-0003-24754 CZE-0003-24755 CZE-0003-24756 CZE-0003-24757 CZE-0003-24758 CZE-0003-24759 CZE-0003-24760 CZE-0003-24761 CZE-0003-24762 CZE-0003-24763 CZE-0003-24764 CZE-0003-24765 CZE-0003-24766 CZE-0003-24767 CZE-0003-24768 CZE-0003-24769 CZE-0003-24770 CZE-0003-24771 CZE-0003-24772 CZE-0003-24773 CZE-0003-24774 CZE-0003-24775 CZE-0003-24776 CZE-0003-24777 CZE-0003-24778 CZE-0003-24779 CZE-0003-24780 CZE-0003-24781 CZE-0003-24782 CZE-0003-24783 CZE-0003-24784 CZE-0003-24785 CZE-0003-24786 CZE-0003-24787 CZE-0003-24788 CZE-0003-24789 CZE-0003-24790 CZE-0003-24791 CZE-0003-24792 CZE-0003-24793 CZE-0003-24794 CZE-0003-24795 CZE-0003-24796 CZE-0003-24797 CZE-0003-24798 CZE-0003-24799 CZE-0003-24800 CZE-0003-24801 CZE-0003-24802 CZE-0003-24803 CZE-0003-24804 CZE-0003-24805 CZE-0003-24806 CZE-0003-24807 CZE-0003-24808 CZE-0003-24809 CZE-0003-24810 CZE-0003-24811 CZE-0003-24812 CZE-0003-24813 CZE-0003-24814 CZE-0003-24815 CZE-0003-24816 CZE-0003-24817 CZE-0003-24818 CZE-0003-24819 CZE-0003-24820 CZE-0003-24821 CZE-0003-24822 CZE-0003-24823 CZE-0003-24824 CZE-0003-24825 CZE-0003-24826 CZE-0003-24827 CZE-0003-24828 CZE-0003-24829 CZE-0003-24830 CZE-0003-24831 CZE-0003-24832 CZE-0003-24833 CZE-0003-24834 CZE-0003-24835 CZE-0003-24836 CZE-0003-24837 CZE-0003-24838 CZE-0003-24839 CZE-0003-24840 CZE-0003-24841 CZE-0003-24842 CZE-0003-24843 CZE-0003-24844 CZE-0003-24845 CZE-0003-24846 CZE-0003-24847 CZE-0003-24848 CZE-0003-24849 CZE-0003-24850 CZE-0003-24851 CZE-0003-24852 CZE-0003-24853 CZE-0003-24854 CZE-0003-24855 CZE-0003-24856 CZE-0003-24857 CZE-0003-24858 CZE-0003-24859 CZE-0003-24860 CZE-0003-24861 CZE-0003-24862 CZE-0003-24863 CZE-0003-24864 CZE-0003-24865 CZE-0003-24866 CZE-0003-24867 CZE-0003-24868 CZE-0003-24869 CZE-0003-24870 CZE-0003-24871 CZE-0003-24872 CZE-0003-24873 CZE-0003-24874 CZE-0003-24875 CZE-0003-24876 CZE-0003-24877 CZE-0003-24878 CZE-0003-24879 CZE-0003-24880 CZE-0003-24881 CZE-0003-24882 CZE-0003-24883 CZE-0003-24884 CZE-0003-24885 CZE-0003-24886 CZE-0003-24887 CZE-0003-24888 CZE-0003-24889 CZE-0003-24890 CZE-0003-24891 CZE-0003-24892 CZE-0003-24893 CZE-0003-24894 CZE-0003-24895 CZE-0003-24896 CZE-0003-24897 CZE-0003-24898 CZE-0003-24899 CZE-0003-24900 CZE-0003-24901 CZE-0003-24902 CZE-0003-24903 CZE-0003-24904 CZE-0003-24905 CZE-0003-24906 CZE-0003-24907 CZE-0003-24908 CZE-0003-24909 CZE-0003-24910 CZE-0003-24911 CZE-0003-24912 CZE-0003-24913 CZE-0003-24914 CZE-0003-24915 CZE-0003-24916 CZE-0003-24917 CZE-0003-24918 CZE-0003-24919 CZE-0003-24920 CZE-0003-24921 CZE-0003-24922


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 261 VPM
Pomník přidal: Jan a Vladimír Štruplovi

Hrob Kozyr Maxim Jevsejevič

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, Čestné pohřebiště vojáků Rudé armády
Nápis:
ГВ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОЗЫРъ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ
1890 - 1945 г.
Poznámka:

* 12.5.1890 osada Bogatyj, Pereščepinský okres (Dněpropetrovská oblast)
† 23.4.1945 Rajhrad

- zástupce velitele 50. (transylvánského) střeleckého sboru; nositel Zlaté hvězdy Hrdiny Sovětského svazu;
- zahynul během osvobozování Brna, když se jeho vůz dostal na okraji Rajhradu do nepřátelské palby.

Hrob je započítán v celkovém počtu hrobů celého pohřebiště.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-24526
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Čestný hrob příslušníků 102. pěšího pluku

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války
Nápis:
1914 – 19
KAMARÁDI 102. VZPOMÍNAJÍ
SRBSKO, KARPATY, DRINA, RUSKO, TYROLY, DOBERDO, ITALIE, SLOVENSKO, TĚŠÍNSKO

Nápis na položené desce:
PADLÝM A ZEMŘELÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM BÝV. PĚŠ. PL. Č. 102
Poznámka:

Čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku, postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na desce na zdi jsou uvedena jména bojišť 1. světové války, kde tento pluk bojoval.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Čestný hrob příslušníků rakousko - uherské maríny

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války
Nápis:
NA PAMĚŤ
POPRAVENÝCH, UTONULÝCH, PADLÝCH A ZEMŘELÝCH
ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ
VĚNOVALA
ČS. OBEC BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ
NÁRODNÍHO ODBOJE NA JADRANU
V PRAZE - 1936
„BOŽE, ODPUSŤ NAŠÍ VINĚ, ŽE UMÍRÁME NA PEVNINĚ“

NEZAPOMENEME MRTVÝCH BRATŘÍ Z LET 1939 - 1945
Poznámka:

Symbolický hrob byl zřízen v letech 1935 - 1937 Sdružením bývalých námořníků.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob František Neruda

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Karel Fous, 08.02.2015
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, hřbitov IX, odd. 5
Nápis:
FRANTIŠEK
NERUDA
MISTR ŘEZNICKÝ A PODDŮSTOJNÍK C.K. PRIV.
SBORU MĚŠŤ. PĚCHOTY PRAŽSKÉ.
29.1.1868 – 25.11.1907

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'46.26'' E14°28'04.29''
Pomník přidal: Karel Fous