Praha 6

Pamětní deska Ferdinand Šponar

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Tejnka 253/53, Břevnov
Nápis:
FERDINAND ŠPONAR
8.5.1905
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20926
Souřadnice: N50°5'0.64'' E14°22'22.51'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bitva u Terronu

Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2015
Umístění: Praha 6, Terronská 948/47
Nápis:
Terron
obec v severovýchodní Francii.
Na paměť bitvy 1. sv. války u Terronu 18.-22.10.1918,
kde čs. brigáda legionářů s úspěchem bojovala proti
německým jednotkám a obsadila německé pozice.

Souřadnice: N50°6'7.16'' E14°23'57.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Zdeněk Peter

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Thákurova, Dejvice, v parku na křižovatce s ulicí Zikova
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
PETR A ZDENĚK
UNTERVILER
Poznámka:

Jedná se o pomník Zdeňku Peterovi, který padl v pražském povstání. Je možné, že při rekonstrukci pomníku došlo ke zkomolení jména.
V současné době (2019-2020) probíhá jednání navrácení původního - správného nápisu.

Z dopisu rodinného příslušníka:
"...nevím, jak se na pomníček dostalo jméno Unterviler (pokud je to skutečně jméno), avšak vím, že se jedná o pomník Zdeňkovi Peterovi ze Střešovic (1.p. Peter), studentovi dejvické architektury , který padl 5. 5. 1945. Byl poté nezvěstný a jeho tělo bylo nalezeno až v červnu ve společném hrobě tuším v Bohnicích. Byl to mladší bratr mého otce, který tam dne 5. 5. celý život nosil květiny a také se snažil na úřad Prahy 6 dostat správnou informaci. Myslím, že byl pomníček v minulosti nějak rekonstruován, ale informace na něm prostě neodpovídá skutečnosti a vznikla nevím jakým omylem ... "

Zdeněk Peter je uveden v knize (MAREK, Jindřich, Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ a Tomáš JAKL. Padli na barikádách: padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2015. ISBN 978-80-7278-652-7) s těmito údaji:
Zdeněk Peter
*23.11.1921
+5.5.1945
stavební asistent
Praha XIX, České družiny 17
padl v Dejvicích


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21476
Souřadnice: N50°6'8.31'' E14°23'16.31''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Daniela Bauerová

Pomník Josef Beran

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 21.12.2009
Umístění: Praha 6, Thákurova, Dejvice, v parku, poblíž křižovatky s ulicí Zikova
Nápis:
JOSEF KARDINÁL BERAN
ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

Narozen 29.1.1888 v Plzni, vysvěcen na kněze 10.6.1911 v Římě. Od roku 1932 rektorem Arcibiskupského semináře a profesorem Univerzity Karlovy v Praze.
Pro své vlastenecké postoje perzekvován nacisty, pak vězněn 1942-1945 na Pankráci, v koncentračních táborech v Terezíně a Dachau.
Dne 4.11.1946 byl jmenován arcibiskupem pražským, na biskupa vysvěcen 8.12.1946.
Po únoru 1948 odmítl podřídit církev komunistickému režimu, proto byl zatčen Státní bezpečností a nepřetržitě držen v domácím vězení na různých místech naší vlasti.
Dne 10.1. 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Vláda povolila odjezd o Říma k převzetí kardinálské hodnosti, ovšem bez možnosti návratu.
V Římě se kardinál Beran zapojil do práce 2. vatikánského koncilu. Na něm vystoupil s projevem „O svobodě svědomí“, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa.
V Římě založil České náboženské středisko Velehrad, zasloužil se o kanonizaci sv. Anežky České.
Dne 17. května 1969 v Římě zemřel, ale komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti. Byl proto pohřben po boku papežů v kryptách baziliky sv. Petra v Římě.

Souřadnice: N50°6'9.2'' E14°23'16.3''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Vojtěch Mestek

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Thákurova 676/3, Dejvice, Arcibiskupský seminář
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
9.5.1945
VOJTĚCH MESTEK
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*21.3.1907, dělník, bydliště Praha XIX, Neherovská 13/1923, padl 9.5.1945 u Německé techniky na rohu Salačovy a Sadové ul.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21396
Souřadnice: N50°6'9.8'' E14°23'14.72''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.12.2006
Umístění: Praha 6, Thákurova 550/1, Masarykova kolej, sloupy po stranách schodiště
Nápis:
levé deska:
NA PAMĚŤ
KOLEJÁKŮ
UMUČENÝCH
1939-1945

pravá deska:
17.XI.1939

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22023
Souřadnice: N50°6'4.95'' E14°23'12.1'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem komunistického režimu

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, Thákurova 676/3, vpravo od vstupu do budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Nápis:
PAMÁTCE
KNĚŽÍ A BOHOSLOVCŮ
KTEŘÍ BYLI NASAZENI
V LETECH 1949 – 1954
V DOBĚ TOTALITY
DO POMOCNÝCH TECHNICKÝCH
PRAPORŮ VOJENSKÝCH TÁBORŮ
NUCENÝCH PRACÍ
Poznámka:

V rámci opatření proti církvi bylo v červnu 1950 rozhodnuto o povolání bohoslovců, řeholníků a kněží k výkonu prezenční vojenské služby, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo jiné formy odkladů. První branci rukovali 5. září 1950 a byli zařazováni do speciálních odloučených rot (dobově nazývaných „kněžských“ či „farářských“), aby nemohli duchovně působit na ostatní vojáky. Po složení přísahy a bez jakéhokoliv výcviku byli odesíláni do stavebnictví a průmyslu stavebních hmot. Jejich pobyt u jednotek PTP výrazně překračoval dvouletý vojenský výcvik.

Deska z červené švédské žuly na výšku s rytým zlaceným textem byla instalována dne 14. června 2010. Iniciátorem a autorem textu byl pan Karel Šťáva, sám bývalý příslušník PTP. Desku vyrobilo Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Souřadnice: N50°6'3.06'' E14°23'16.15'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Brandejs

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, Tuchoměřická 6, Nebušice
Nápis:
ZDE PRACOVAL
JOS. BRANDEJS
ÚČETNÍ OBCE
BYL ZATČEN
PRO ILLEG. ČINNOST
PO MUČENÍ V TRESTNICI
NA PANKRÁCI
BYL POPRAVEN
V BRANDENBURGU
3. ČERVENCE 1944
ČEST TVOJI PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21008
Souřadnice: N50°6'45.48'' E14°19'18.52''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.03.2006
Umístění: Praha 6, Tychonova, Hradčany, v objektu MO ČR
Nápis:
1939 - NEZAPOMENEME - 1945

PAMÁTCE DŮSTOJNÍKŮ GENERÁLNÍHO ŠTÁBU, ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY VÁLEČNÉ, KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V LETECH 1939-1945

PPLK.GŠT. VÁCLAV ADAM 1905-1943, PLK.GŠT.ŠTĚPÁN ADLER 1896-1942, PLK.GŠT. FRANTIŠEK AMBROŽ 1892-1941, PPLK.GŠT. BEDŘICH BENEŠ 1895-1939, PLK.GŠT. JINDŘICH BERAN 1906-1940, PLK.GŠT. TOMÁŠ BERKA 1896-1943, ARM.GEN. JOSEF BÍLÝ 1872-1941, PPLK.GŠT. FRANTIŠEK BLABOLIL 1904-1942, PLK.GŠT. FRANTIŠEK COUFAL 1892-1941, PLK.GŠT. BOHUMÍR ČERNOHORSKÝ 1903-1942, PLK.GŠT. FRANTIŠEK DĚDIČ 1890-1941, DIV.GEN. MIKULÁŠ DOLEŽAL 1889-1941, BRIG.GEN. KAREL DUBOVSKÝ 1889-1943, BRIG.GEN. JOSEF DVOŘÁK 1891-1941, ARM.GEN. ING. ALOIS ELIÁŠ 1890-1942, PLK.GŠT. RUDOLF FEISTMANTL 1892-1943, PPLK.GŠT. GARDAVSKÝ JAROSLAV 1906-1942, GEN.PLK. JÁN GOLIAN 1906-1945, PLK.GŠT. FRANTIŠEK HÁJEK 1894-1943, PPLK.GŠT. JAROSLAV HALLER 1906-1944, ARM.GEN. BEDŘICH HOMOLA 1887-1943, PLK.GŠT. FERDINAND HOUDEK 1892-1942, PLK.GŠT. TOMÁŠ HOUŠKA 1896-1939, PPLK.GŠT. JOSEF HOZMAN 1905-1942, BRIG.GEN. HRON ANTONÍN 1891-1945, PLK.GŠT. FRANTIŠEK CHLÁDEK 1891-1945, PPLK.GŠT. MIROSLAV CHLAJN 1904-1943, BRIG.GEN. JOSEF CHURAVÝ 1894-1942, PPLK.GŠT. VÁCLAV INGR 1903-1944, PLK.GŠT. JOSEF JÁCHYM 1898-1943, BRIG.GEN. JIŘÍ JAROŠ 1896-1943,, PPLK.GŠT. ČESTMÍR JELÍNEK 1902-1942, PLK. GŠT. JOSEF JIRKA 1896-1942, PLK.GŠT. JAN JIŘIČKA 1903-1942, GEN.II.TŘ. ŠTEFAN JURECH 1898-1945, MJR.GŠT. JUDR. JAN KARLÍK 1895-1944, PLK.GŠT. JOSEF KAZDA 1896-1942, PLK.GŠT. BOHUMIL KLEIN 1898-1939, PPLK.GŠT. ANTONÍN KOCÍ 1899-1942, PPLK.GŠT. JOSEF KOCMANN 1904-1940, BRIG.GEN. JOSEF KOHOUTEK 1896-1942, BRIG.GEN. JAROSLAV KONEČNÝ 1891-1943, PLK.GŠT. JAN KOPECKÝ 1891-1942, PLK.GŠT. FRANTIŠEK KOPULETÝ 1897-1942, BRIG.GEN. LADISLAV KOTÍK 1896-1942, PPLK.GŠT. JAROSLAV KOUBA 1907-1943, PLK.GŠT. VÁCLAV KOUTNÍK 1898-1945, BRIG.GEN. FRANTIŠEK KRÁTKÝ 1893-1942, PLK.GŠT. VÁCLAV KROPÁČEK 1898-1943, PPLK.GŠT. LADISLAV KŘÍŽ 1905-1945, PLK.GŠT. JAROSLAV KULHÁNEK 1907-1942, PLK.GŠT. THEODOR LANG 1887-1945, BRIG.GEN. JAROSLAV LISÝ 1895-1943, ARM.GEN. ING. VOJTĚCH LUŽA 1891-1944, BRIG.GEN. VÁCLAV LYSÁK 1895-1942, GEN.II.TŘ. AUGUST MALÁR 1894-1945, BRIG.GEN. JOSEF MALÝ 1893-1941, PLK.GŠT. FRANTIŠEK MAŠEK 1893-1943, PLK.GŠT. STANISLAV MAŠEK 1897-1943, BRIG.GEN. STANISLAV MAZEL 1894-1943, DIV.GEN. KAREL MEJSTŘÍK 1886-1945, PLK.GŠT. HYNEK NĚMEC 1902-1942, BRIG.GEN. KAMIL NESVEDA 1890-1941, PPLK.DĚL. FRANTIŠEK NOVÁK 1904-1945, BRIG.GEN. ALOIS PAĎOUK 1892-1942, PPLK.GŠT. ALOIS PÁLENSKÝ 1906-1945, BRIG.GEN. KAROL PEKNIK 1900-1944, BRIG.GEN. TOMÁŠ PLCH 1890-1942, BRIG.GEN. FRANTIŠEK POHUNEK 1896-1941, PLK.PĚCH. LADISLAV PREININGER 1895-1941, BRIG.GEN. OLEG PROCHÁZKA 1896-1945, BRIG.GEN. JOSEF PTÁK 1894-1945, BRIG.GEN. JAN REŠ 1896-1942, PPLK.GŠT. PAVEL RIPKA 1898-1942, PPLK.GŠT. OTMAR RŮŽEK 1901-1941, PLK.GŠT. ROBERT RŮŽIČKA 1897-1942, PLK.GŠT. KAREL ŘEZNÍČEK 1898-1942, PPLK.GŠT. PRAVOSLAV ŘÍDKÝ 1907-1943, PPLK.GŠT. BOHUSLAV SELUCKÝ 1905-1945, PPLK.GŠT. JAN SLAVÍK 1908-1944, PLK.GŠT. HYNEK SOUHRADA 1900-1945, PLK.GŠT. MILOSLAV STEHLÍK 1898-1942, PLK.GŠT. STANISLAV SULEDR 1897-1945, PPLK.GŠT. RUDOLF SVÁTA 1905-1942, DIV.GEN. OLEG SVÁTEK 1888-1941, DIV.GEN. VÁCLAV ŠÁRA 1893-1941, PPLK.GŠT. BEDŘICH ŠESTÁK 1905-1944, PPLK.GŠT. JAN ŠŤASTNÝ 1901-1945, BRIG.GEN. JOSEF TACL 1892-1942, PLK.GŠT. VLADIMÍR TALÁŠEK 1901-1942, PLK.GŠT. JAN TŘEBICKÝ 1895-1940, PPLK.GŠT. ZDENĚK TVRZ 1902-1942, PLK.GŠT. JOSEF VAIS 1897-1942, PLK.GŠT. JAN VALENTA 1894-1942, DIV.GEN. JAROSLAV VEDRAL 1895-1944, ARM.GEN. RUDOLF VIEST 1890-1945, DIV.GEN. VÁCLAV VOLF 1893-1942, PPLK.GŠT. RUDOLF VYČÍTAL 1892-1945, DIV.GEN. OTAKAR ZAHÁLKA 1891-1942, MJR.GŠT. LADISLAV ZAHRÁDKA 1903-1943, MJR.PĚCH. JAROSLAV ZÁRUBA 1907-1945, DIV.GEN. JOSEF ZMEK 1889-1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20768
Souřadnice: N50°5'41.42'' E14°24'13.82''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník profesora Otto Wichterle

Autor: Marek Lanzendorf, 14.10.2022
Umístění: Praha 6, U Hvězdy, před Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Nápis:
OTTO WICHTERLE VÝZNAMNÝ VĚDEC.
NARODIL SE ROKU 1913 A ZEMŘEL ROKU 1998.
ČÍSLA JEHO PATENTŮ JSOU ZAPSÁNA V KORUNĚ TÉTO SOCHY.
Poznámka:

V prosinci 1942 začalo zatýkání i ve Zlíně, zdejší Gestapo se pokoušelo o likvidaci odboje. Wichterle se v té době účastnil pravidelných schůzek u ing. Kouteckého, kde se poslouchala vážná hudba a také se sledovaly pohyby front a zprávy ze zahraničí, nikdy se zde však nemluvilo o organizované odbojové činnosti. Nutno dodat, že Wichterle neměl pocit, že by byl příslušníkem komunistické organizace ani když četl vypůjčeného Engelsova Anti-Duehringa. Koutecký byl jako velitel této „odbojové buňky“ zatčen jako první. Byl podroben strašnému Sonderbehandlungu (tzv. zvláštnímu zacházení), ale ani tehdy nevyzradil žádná jména, a aby se vyhnul dalšímu týrání, oběsil se ve své cele. Gestapo však k jeho mrtvole přivedlo nic netušící manželku a jejího zhroucení využili k zjištění všech jmen. 21. prosince byl Wichterle zatčen, ale díky štěstí a korespondenci s německým chemikem Langenbeckem nebyl poslán do koncentračního tábora, ale byl pouze uvězněn, a to na čtyři měsíce. V té době už za sebou nacisté měli prohry na východní frontě, nad Zlínem se objevovaly americké letouny a bylo jasné, že se blíží konec války. S koncem války skončilo Wichterlovo působení ve Zlíně, především proto, že se do vedení firmy dostali jeho odpůrci.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/ )


Souřadnice: N50°5'8.34'' E14°20'20.87'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf