á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generál Karol Pekník

* 20.4.1900 (Pezinok, Slovensko)
† 1.11.1944 (Pohronský Bukovec, Slovensko)

R. 1911-15 študoval na gymnáziu, 1915-17 na vojenskej reálke v Bratislave, 1917-18 na delostreleckej akadémii vo Viedni a na Akadémii Ludovica v Budapešti, 1919-21 na vojenskej akadémii v Hraniciach, 1935-38 na Vysokej škole vojnovej v Prahe. Dôstojník, telovýchovný náčelník a učiteľ predvojenskej výchovy v Bratislave-Petržalke, 1933 mjr. gen. štábu, prednosta 4. odd. 6. divízie v Brne a výcvikovej skupiny v Banskej Bystrici, 1939-44 druhý náčelník Hl. štábu Min. nár. obrany a prof. Vysokej vojenskej školy v Bratislave. Po začiatku SNP odišiel z Bratislavy do Banskej Bystrice, od 4.9.1944 náčelník operačného odd. Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Po ústupe SNP do hôr padol v prestrelke s nem. jednotkou. Po oslobodení jeho telesné ostatky exhumovali, pochovaný je v Pezinku. R. 1945 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr., 1946 Čs. vojnovým krížom 1939, gen. Čs. ľud. armády.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský bigrafický slovník IV. Martin 1990.

VPM:
hrob - Pezinok, stát Slovenská republika
pamětní deska - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
pomník - Pezinok, stát Slovenská republika
pomník - Praha 6, okres Praha 6
pomník - Pezinok, stát Slovenská republika
pomník - Pezinok, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.