á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Wikipedie

plukovník in memoriam Tomáš Berka

* 16.2.1896 (Praha)
† 15.10.1943 (Drážďany)

Tomáš Berka se narodil 16.2.1896 v Praze. 1.5.1915 nastoupil službu u polního mysliveckého praporu č. 4, absolvent školy důstojníků v záloze v Pezinku; 1.11.1915 velitel družstva, později čety na ruské frontě, kadet. Zajat 7.6.1916, Luck, internován v zajateckých táborech. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 1.9.1916, Borispol. Zařazen 2.8.1917 jako poručík 7. čs. střeleckého pluku jako velitel čety a roty; bojoval u Bachmače, Novonikolajevska, Irkutska, Čeljabinska, Krasnojarska a na Magistrále.
23.7.1920 se vrátil do vlasti v hodnosti nadporučíka, sloužil jako velitel roty u svého pluku v Nitře a Levicích. XII. 1920 zařazen k p. pl. 28 v Praze jako velitel roty, později jako velitel poddůstojnické školy; X. 1927 přijat ke studiu na Vysoké škole válečné v Praze. Od října 1930 zařazen jako přednosta 4. oddělení 6. pěší divize v Brně; od října 1931 zařazen u 5. oddělení (zpracování služebních knih) MNO; od září 1938 zařazen u Hlavního velitelství IV. armády v Brně.
V roce 1939 se podílí na odesílání důstojníků za hranice, působí jako regionální velitel vojenské organizace ON. 22.12.1939 prchá před zatčením, ukrývá se do ilegality, působí ve strukturách ON.
7.7.1942 zatčen v rámci razií po atentátu na R. Heydricha, v Plzni. 27.8.1943 odsouzen k trestu smrti v Drážďanech. 15.10.1943 popraven tamtéž.
V roce 1947 povýšen na plukovníka i. m.
Vyznamenání: Čs. válečný kříž 1918, Čs. řád Sokol s meči, Čs. revoluční medaile, Čs. medaile Vítězství, Čs. válečný kříž 1939

Zdroje (mimo informací z desek):
Vlast a čest jim byly dražší nežli život
VHÚ Praha

VPM:
hrob - Praha 4, okres Praha 4
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.