á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

generál Štefan Jurech

* 9.6.1898 (Bošáca, Slovensko)
† 3.3.1945 (Německo)

Generál Štefan Jurech chodil do Ľudovej školy v Bošáci, do r. 1917 študoval na Gymnáziu v Nitre, do r. 1932 na Vysokej vojnovej škole v Prahe. R. 1919-29 dôstojník 17. pešieho pluku v Trenčíne a 6. pešieho pluku v Olomouci, 1932-35 9. divízie v Bratislave, 1935-38 náčelník operačného odd. Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, 1938-39 spravodajského odd. Zemského vojenského veliteľstva v Brne, 1939-41 plk. gen. štábu, pracovník MNO v Bratislave a veliteľ 2. divízie v Banskej Bystrici, 1941-42 vojenský pridelenec Slovenskej republiky v Budapešti, Bukurešti, Sofii a vo Vatikáne,1942-43 veliteľ Rýchlej divízie na vých fronte, 1943 brigádny generál, 1944 veliteľ Vojenského vedeckého ústavu v Trenčíne.
Jeho čs. vlastenectvo a odpor k nacizmu sa upevnili na vých. fronte, keď ho v septembri 1942 vymenovali za veliteľa Rýchlej divízie v obrannom postavení v kaukazskom predhorí na rieke Prekups. Keď zistil, že väčšina vojakov i časť dôstojníkov sympatizuje s ČA, s antifašistickou skupinou dôstojníkov pripravoval prechod divízie na sovietsku stranu. Prechod sa však neuskutočnil, pretože fašisti spozorovali prípravy a divízia dostala rozkaz presunúť sa na nové obranné postavenie na rieke Kubáň. Za antifašistické postoje ho odvolali z veliteľskej funkcie, v septembri 1943 odvelili na Slovensko, degradovali na vojaka a odovzdali pod dozor ÚŠB. Aj zásluhou antifašistov v armáde sa však vyhol ďašiemu potrestaniu, začiatkom r. 1944 ho reaktivovali a vrátili mu vojenskú hodnosť. Po vypuknutí SNP ho nemecká bezpečnostná polícia zatkla na MNO v Bratislave a väznila vo Viedni, v Brne a vo väznici Moabit v Berlíne, kde ho odsúdili na smrť a popravili. [1]

Podle jiných zdrojů (informační tabule u pomníku v Bošáce) byl umučen v KT Flössenburg.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský biografický slovník II. Bratislava, 1987.

VPM:
pamětní deska - Bošáca, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika
pomník - Bošáca, stát Slovenská republika
pomník - Praha 6, okres Praha 6
pomník - Bošáca, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.