á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník in memoriam Tomáš Houška

* 18.12.1896 (Častrov, okr. Pelhřimov)
† 21.12.1939 (Praha)

Plk. gšt. im. Tomáš Houška (1896-1939) sloužil v československé armádě od roku 1918 a dosáhl hodnosti podplukovníka generálního štábu. Od podzimu 1934 působil u 2. (zpravodajského) oddělení Hlavního štábu československé armády, kde se stal přednostou německé sekce studijní skupiny a byl uznáván jako specialista na německou armádu. Po okupaci českých zemí a rozpuštění armády pracoval v Národním muzeu v Praze, kde vykonával funkci zástupce ředitele muzea. Jako zpravodajský odborník na německou armádu se zapojil do odbojové činnosti, byl členem odbojové organizace Obrana národa (ON), mimo to spolupracoval i se skupinou tzv. Konšelů, která na pokyn plk. Moravce vyvíjela činnost mimo ON. Dne 14.12.1939 byl zatčen gestapem a 21.12.1939 spáchal v průběhu výslechu sebevraždu skokem z okna Petschkova paláce, aby neprozradil své kolegy. Jeho podrobný životopis naleznete v knize Eduarda Stehlíka a Ivana Lacha „Vlast a čest byly jim dražší nežli život“ z roku 2000.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_110.htm

VPM:
hrob - Častrov, okres Pelhřimov
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Častrov, okres Pelhřimov
pomník - Praha 6, okres Praha 6
pomník - Častrov, okres Pelhřimov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.