á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

armádní generál in memoriam Alois Eliáš

* 29.9.1890 (Praha, Vinohrady)
† 19.6.1942 (Praha, Kobylisy)

Alois Eliáš, československý politik a generál, za německé okupace Československa předseda vlády protektorátu Čechy a Morava, nar. 29. září roku 1890 v Praze.
V 1. sv. válce rukuje již v létě roku 1914 na haličskou frontu, na podzim téhož roku přebíhá do ruského zajetí, kde pak působí jako železniční odborník.
Poté Eliáš vstupuje do československých legií v Rusku, v roce 1917 ale odjíždí do Francie, kde studuje dělostřeleckou školu v Saint Maixent l´Ecole – po jejím absolvování je jmenován důstojníkem. Je zařazen u 21. střeleckého pluku.
Po návratu do vlasti dále slouží v ČSA a postupuje ve funkcích i hodnostech.
V roce 1938 generál Eliáš vstupuje do vlády – v říjnu a listopadu zastupuje v úřednické vládě generála J. Syrového ministerského předsedu v čele ministerstva národní obrany, v nové vládě R. Berana je od 1. prosince stále ještě roku 1938 jmenován ministrem dopravy.
Po okupaci Československa nacistickým Německem a vzniku Protektorátu Čechy a Morava je jmenován 27. dubna roku 1939 ministerským předsedou protektorátní vlády, zároveň do července téhož roku řídí i protektorátní ministerstvo vnitra.
Jako předseda protektorátní vlády se Eliáš, přes navenek projevovanou loajalitu s nacistickým režimem, podílí na formování domácího českého protiněmeckého odboje (především se angažuje v organizaci Obrana Národa), zároveň udržuje styky s československou emigrací v Londýně, seskupenou kolem E. Beneše.
Po příchodu R. Heydricha do protektorátu je Alois Eliáš (přestože je gestapu podezřelý již od konce roku 1939) 27. září roku 1941 zatčen – osobně jej zatkne šéf pražského gestapa – a po soudním procesu, vedeném od 1. října téhož roku v pražském Petschkově paláci, odsouzen k trestu smrti – trest není vykonán ihned, je odložen samotným A. Hitlerem, vykonán je v období tzv. heydrichiády po atentátu na R. Heydricha: generál Alois Eliáš je popraven zastřelením na střelnici v Praze-Kobylisích 19. června roku 1942.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Eliáš
T. Pasák – generál Alois Eliáš, Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945
více:
http://zivotopisyonline.cz/alois-elias.php http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/101014917670250-pohreb-generala-eliase-a-jeho-manzelky.html

VPM:
kenotaf - Markovice, okres Kutná Hora
kolumbárium - Praha 3, okres Praha 3
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika
památník - Praha 8, okres Praha 8
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.