á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

brigádní generál Jaroslav Lisý

* 28. června 1895 (Jičín)
† 20.ledna 1943 (Berlín - Plötzensee)

Brigádní generál Jaroslav Lisý, československý voják, brigádní generál in memoriam, legionář a náčelník štábu druhé garnitury Obrany národa v období nacistické okupace Čech a Moravy.

- narozen 28. června 1895 v Jičíně jako prvorozený syn obchodníka s textilem Karla Lisého a jeho manželky Marie, rozené Crnkovičové.
- po složení maturitní zkoušky na českém vyšším gymnáziu nastoupil na Právnickou fakultu UK v Praze. Zde stačil absolvovat pouze dva semestry.

- 11. března 1915 odveden a po absolvování školy na důstojníky pěchoty v Jablonci nad Nisou odešel jako velitel čety na frontu.
- po prodělaném zranění padl do ruského zajetí, ve kterém se 1. dubna 1917 přihlásil do českých legií.
- zařazen k 7. čs. střeleckému pluku a současně nastoupil jako frekventant do české důstojnické školy v Borispolu.
- později byl přidělen k 2. čs. záložního pluku v Borispolu jako velitel čety, později velitel roty.
- účastnil se obsazení města Kurgan, kde pak působil jako velitel posádky.
- účastnil se funkci velitele roty bojů na Simbirském úseku, Belebejském úseku Samarské fronty (velitel samostatného oddílu složeného ze dvou rot pěchoty, kulometné roty a půl eskadrony jízdy).
- od února do září 1919 se podílel na ochraně sibiřské magistrály v prostoru Ančisk - Kansk a zapojil se do bojů na Manské frontě.
- 17. února až 12. března 1920 byl velitelem stálé ochrany u zlatého pokladu ruského státu a členem státní komise pro převzetí, přeložení a přepočítání zlatého pokladu v Irkutsku.
- poté se přesunul do Vladivostoku, odkud plul přes Pacifik, Panamský průplav, Atlantik až do Středozemního moře. Z Terstu pak dorazil vlakem do vlasti v hodnosti kapitána ruských legií.

- po návratu z repatriační dovolené absolvoval III. kurs školy generálního štábu v Praze a byl přijat do čs. armády jako důstojník z povolání.
- působil jako přidělený důstojník operačního oddělení u ZVV Brno
- sloužil jako velitel různých oddělení v Banské Bystrici, Olomouci a nakonec v Praze, kde byl dnem 26. března 1931 povýšen na podplukovníka a stal se velitelem praporu polního pluku
- 16. září 1935 byl jmenován náčelníkem štábu 1. divize v Praze, kde působil do roku 1937, později již jako plukovník. Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl náčelníkem štábu IV. sboru v Litovli.

- po německé okupaci byl převeden do oboru zemské samosprávy v Praze a nastoupil jako úředník u Zemského úřadu v Praze.
- od jara 1939 napojen na nově vznikající struktury Obrany národa v Praze jako velitel jednoho z pražských krajů.
- od roku 1940 velitelem v Praze a náčelníkem štábu nového Ústředního vedení (tzv. druhé garnitury) Obrany národa.
- 10. července 1941 byl zatčen gestapem ve svém pražském bytě a až do počátku roku 1942 byl vězněn a mučen v Praze na Pankráci.
- od 2. června do 2. října 1942 v Drážďanech a od 3. do 9. října 1942 v berlínské věznici Alt Moabit.
- 8.10.1942 odsouzen za zločin velezrady a zemězrady k trestu smrti. Následujícího dne byl převezen do věznice v Berlíně - Plötzensee, kde byl dne 20.ledna 1943 ve 20:09 popraven.


Zdroje (mimo informací z desek):
STEHLÍK, Eduard. Vlast a čest byly jim dražší nežli život. Praha: [s.n.], 2000. ISBN 80-86011-12-7.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Lis%C3%BD

VPM:
kenotaf - Praha 5, okres Praha 5
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.