Praha 6

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Nad lávkou 672/5, Vokovice, sportovní areál SK Aritma
Nápis:
ADAMEC FRANT.
ANTOŠ ANTONÍN
ČIHÁK AUGUSTIN
DUB EDUARD
HRABÁNEK FRANT.
MIKULÁŠ KAREL
PEROUTKA BOH.

POKORNÝ VLAST. st.
POKORNÝ VLAST. ml.
POKORNÝ JOSEF
POLODNA JOSEF
STRÓHAL JOSEF
ŠLEJMAR VÁCLAV
ŠTĚTINA FERD.

NA ROVECH VAŠICH
NÁM VZROSTL ŽIVOT.
28. ŘÍJEN 1924.


1939-1945

HERTA BROŽOVÁ
JUDr ALICE KOMOVÁ
MUDr LEO KOSÁK
ANEŽKA KOSÁKOVÁ
ANTONÍN LINEK
STANISLAV MACÁK

UMUČENÍ, VÁŠ PŘÍKLAD
ZÁŘÍ DÁL!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18896, CZE-0006-20837
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2006
Umístění: Praha 6, náměstí Českého povstání 530/5, Ruzyně, na straně domu z náměstí Českého povstání (kde je ale uvedena adresa Stochovského 530/43)
Nápis:
TATO TŘÍDA JE POJMENOVÁNA NA VĚČNOU PAMÁTKU
TĚCHTO PADLÝCH, POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH
OBČANŮ RUZYNĚ V DOBĚ NESVOBODY 1939-1945

BRYNYCH JOSEF, ČERMÁK PAVEL, DUNDR JAN, FORMÁNEK ČENĚK, FÖRSTER FRANTIŠEK, FÖRSTEROVÁ MILADA, JANOTKA MILOSLAV, KODET FRANTIŠEK, KRATOCHVÍL KAREL, KROUPA BEDŘICH, KŮRKA EMANUEL, LUSTIG ARNOŠT

MÄRZ JOSEF, MICHL JAN, MOŽNÝ FRANTIŠEK, PEŠINA ANTONÍN, SMAZAL JOSEF, SMRČINA JINDŘICH, STARÝ ALOIS, ŠÍSTEK FERDINAND, ŠOUREK OTTO, ŠOUREK JIŘÍ, ŽÁČKOVÁ JULIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21752
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Ivan Stěpanovič Koněv

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, náměstí Interbrigády, Bubeneč
Nápis:
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV
1897 1973

VÝZNAMNÝ VOJEVŮDCE MARŠÁL SOVĚTSKÉHO SVAZU
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV DVOJNÁSOBNÝ HRDINA
SOVĚTSKÉHO SVAZU A HRDINA ČESKOSLOVENSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, VELITEL VOJSK I. UKRAJIN-
SKÉHO FRONTU, KTERÁ ZACHRÁNILA 9. KVĚTNA 1945
PRAHU PŘED ZNIČENÍM.

MARŠÁL IVAN STĚPANOVIČ KONĚV VELEL 1. UKRAJINSKÉMU FRONTU JEHOŽ
JEDNOTKY BYLY NASAZENY K ZÁVĚREČNÉMU ÚTOKU NA BERLÍN A OSVOBODILY
SEVERNÍ, STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY A JAKO PRVNÍ VSTOUPILY 9. KVĚTNA 1945
DO PRAHY. NA PODZIM 1956 ŘÍDIL POTLAČENÍ MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ SOVĚTSKOU
ARMÁDOU A JAKO VELITEL SKUPINY SOVĚTSKÝCH VOJSK V BERLÍNĚ SE V ROCE 1961
PODÍLEL NA ŘEŠENÍ TZV. DRUHÉ BERLÍNSKÉ KRIZE VÝSTAVBOU BERLÍNSKÉ ZDI.
V ROCE 1968 OSOBNĚ ZAŠTÍTIL ZPRAVODAJSKÝ PRŮZKUM PŘED VPÁDEM VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA.

POMNÍK BYL POSTAVEN V ROCE 1980
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, 2018.

MARSHAL IVAN STEPANOVICH KONEV
COMMANDED THE 1ST UKRAINIAN FRONT,
WHOSE FORCES MADE THE FINAL ADVANCES
ON BERLIN, AND WHO LIBERATED NORTHERN,
CENTRAL, AND EASTERN BOHEMIA.THEY WERE
THE FIRST TO ENTER PRAGUE ON 9 MAY 1945.
IN AUTUMN 1956, HE COMMANDED THE SOVIET
GROUND FORCES, WHICH SUPPRESSED THE
HUNGARIAN UPRISING. AS THE COMMANDER
OF THE SOVIET FORCES IN BERLIN,
HE PARTICIPATED IN THE CONSTRUCTION
OF THE BERLIN WALL AS A SOLUTION TO
THE SO-CALLED BERLIN CRISIS OF 1961.
IN 1968, HE PERSONALLY BACKED THE
INTELLIGENCE SURVEILLANCE PRECEDING
THE INVASION OF THE ARMED FORCES
OF THE WARSAW PACT INTO
CZECHOSLOVAKIA.

THE MONUMENT WAS BUILT IN 1980
MUNICIPAL DISTRICT OF PRAGUE 6 • 2018
МАРШАЛ ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ
КОМАНДОВАЛ 1-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ,
СОЕДИНЕНИЯ КОТОРОГО ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ БИТВЕ
ЗА БЕРЛИН, ОСВОБОДИЛИ СЕВЕРНУЮ,
ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЧЕХИЮ
И 9 МАЯ 1945 ГОДА ПЕРВЫМИ ВСТУПИЛИ
B ПРАГУ. ОСЕНЬЮ 1956 ГОДА ПОД ЕГО
РУКОВОДСТВОМ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА
ПОДАВИЛИ ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ, А В 1961
ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БЕРЛИНЕ
КОНЕВ УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ
ВТОРОГО БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА ПУТЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ.
В 1968 ГОДУ ОН ЛИЧНО ПОДЕРЖАЛ
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ
ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ ВОИСК ВАРШАВСКОГО
ДОГОВОРА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ.

ПАМЯТНИК ВЫЛ УСТАНОВЛЕН В 1980 ГОДУ
РАЙОН ПРАГА 6 • 2018
Poznámka:

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
21.8.2018 byl pomník výrazně upraven instalací dalších desek. Obsah informací na deskách z 21. 8. 2018 je dílem vojenského historika z VHU. Městkou část Praha 6 v roce 2018 řídil Ondřej Kolář.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41772
Souřadnice: N50°6'21.41'' E14°23'42.83''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, náměstí Padlých, Nebušice
Nápis:
BREJLA V., MRHAL F., LINK ?, BAREŠ J., KUČERA V., PENC K., NERAN F., KRTĚN F., FULÍN A., KOSÍK J., BERAN F., KRČMÁŘ O., PERGL O., KŘTĚN V., ČÍŽEK V., POMAJZL A., OUŘEDNÍK F., ŠTEMPROCH F., SVOBODA J., HNÍZDIL A., NEUŽIL J., HOLÝ J., PAJKRT V., ŠVEHLA E., BAREŠ V., SVOBODA V., ŠTORCAL J., CHOMAT F., FIALA L., LINK V., LEV M., HNÍZDIL K., TVRZ A., KUČERA V., SLEZA J., KUBR A., NAJMAN V., KÝČEK J., TVRZ F., ŠLAJS V., ŽÁČEK V., NAJMAN J., POKORNÝ V., ŠTĚPÁNEK K., PROCHÁZKA V., URBÁNEK J.

POHŘEŠOVANÍ: PAJKRT J., TVRZ V., TOMEK V., ŠEBEK F., PALÁT R., SCHON A., KAČÍREK V., ZINDERA M., ZINDERA J., SEMORÁD K., KULHÁNEK L., POLEDNA J.
Poznámka:

- jedno jméno nečitelné
- kompletnost nápisu nelze z fotografie ověřit


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21012
Souřadnice: N50°06'43.28'' E14°19'16.18''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pamětní deska Oldřich Hornof

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, náměstí Padlých 110, Nebušice
Nápis:
ZDE BYL ZATČEN
PRO ILLEG. ČINNOST
OLD. HORNOF
OBCHODVEDOUCÍ

PO MUČENÍ V TRESTNICÍCH
NA PANKRÁCI A V DRÁŽĎANECH
BYL POPRAVEN
28. DUBNA 1944

ČEST TVOJI PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21011
Souřadnice: N50°06'44.27'' E14°19'17.76''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.09.2005
Umístění: Praha 6, náměstí Svobody, Bubeneč
Nápis:
PADLÝM ČS. LETCŮM VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 1939-1945

Svaz letců České republiky
Sdružení československých zahraničních letců 1939 / 1945
Svaz letců svobodného Československa v Londýně

Albrecht J., Anderle L., Babáček P., Babíček Z., Babš B., Bachůrek S., Bambušek J., Bartoň F., Bartoš J., Barvíř R., Bauer J., Baumruk B., Beck H., Bečvář K., Bednář A., Běhal F., Bendl J., Benedikt F., Beran J., Berounský J., Bieberle F., Bilka J., Binder F., Bittner J., Bláha J., Bláha J., Blaháček E., Blahna V., Blatný B., Bleier J., Bodlák M., Bolfík R., Borkovec M., Borovec R., Bönisch F., Bouda F., Brázda P., Breicetl J., Brejcha V., Brochard D., Brož J., Břečka I., Bříza V., Bulis F., Bunzl A., Bureš O., Bureš P., Cibulka J., Cígler M., Čáp M., Čapek V., Čech J., Čermák J., Černohorský L., Černý J., Černý V., Červinka M., Čížek E., Čtvrtlík J., Čtvrtlík M., Danihelka K., Dekastello J., Dittrich ., Dohnal J., Dolejš A., Doležal F., Domanský J., Donda Z., Dorniak M., Dostál F., Dostál H., Doucha J., Drčka J., Drmelka J., Drnek M., Dřevěný P., Dunděra F., Dušek F., Dvořák A., Dygrýn J., Dyma F., Eichelman Z., Eichler B., Elbogen A., Engländer I., Fajt L., Fanta F., Fanta F., Fechtner E., Fejfar S., Felkl J., Fencl F., Ferák J., Fiala O., Filip J., Fína J., Fišera J., Fornůsek L., František J., Friedlaender P., Fuchs P., Fuksa A., Gabriel A., Geric A., Gissubel B., Glauder F., Gleich J., Goth V., Götzlinger V., Grič J., Grim R., Gucman J., Gutvald J., Haas P., Hadrávek J., Hájek B., Hájek F., Hala J., Halada J. Halama S., Halamašek E., Hamšík T., Hanzl V., Hanzlíček O., Haňka V., Hapala R., Havlíček V., Havlík O., Havránek F., Hayek A., Hecl F., Hecht W., Hejna J., Hekl F., Heller F., Helma O., Himr J., Hlaváč J., Hloužek J., Hnilička W., Holna A., Holub J., Horák B., Horký F., Hornung J., Horský V., Hořínek J., Hradil.B., Hradil F., Hrala J., Hranička J., Hrdina J., Hudec J., Hurt K., Hytka Z., Chalupa J., Chlup J., Chocholín V., Illovský M., Ivančík J., Jakš V., Jambor O., Janata K., Janča F., Janda Z., Janeba J., Janek J., Janoušek J., Janůj O., Jarnot A., Jaroš Š., Jarošek H., Jebáček J., Jebáček O., Jelen R., Jelínek J., Jelínek R., Jelínek S., Jelínek V., Jelínek V., Jeřábek J., Jícha V., Jílek V., Jindra M., Jiroutek J., Jirsák O., Kaldec L., Kalášek J., Kalenský J., Kašpar A., Katz K., Kauders V., Kauer J., Keda A., Kennedy O., Kepák V., Kestler O., Klimt K., Kloboučník J., Klos J., Klváček J., Kmec J., Kocourek L., Kodeš K., Komínek J., Kondziolka L., Konštacký V., Konvalina B., Koranda F., Körber K., Korec O., Kormanovič I., Košek L., Košnar J., Košťál J., Košulič V., Kothera Z., Kotiba F., Kotrch J., Koukol F., Kovanda J., Kozák P., Kozák T., Kráčmer F., Krajina E., Krákora J., Král Č., Král J., Král J., Králík A., Krátkoruký B., Krcha V., Kredba M., Krist J., Krošlák J., Krupica R., Křepel J., Křivda J., Kříž L., Kříž V., Křížek J., Kubánek K., Kubát J., Kubíček V., Kubín P., Kubina M., Kubizňák A., Kubovič G., Kučera J., Kučera V., Kuklínek E., Kukoreli L., Kula J., Kulhánek J., Kulhavý J., Kunka K., Kurka J., Kurka Š., Kvapil K., Kyselo V., Lančík J., Landa B.,. Lang K., Lanž R., Laška J., Laštovička V., Launer Z., Lenc J., LesKauer J., Liebold J., Lifczicz R., Linhart l., Linka S., Lojka O., Louda J., Lysický V., Macura K., Macháček J., Macháček V., Machálek J., Malý J., Malý S., Maňásek M., Mandler O., Marek F., Mareš J. (Batelov), Mareš J., Maršálek J., Martinec J., Martinovič L., Mašek F., Mašek R., Matějíček R., Matoušek J., Meier A., Melena J., Menšík J., Mezník A., Michálek V., Michálek V., Mikošek J., Mikoláš A., Mikolášek A., Minka M., Mohr J., Moravec M., Morávek E., Motyčka T., Mráz B., Mrázek E., Mrtvý A., Mudroň J., Mucha M., Musálek A., Mžourek A., Nasswetter A., Návesník J., Naxera F., Nejezchleba J., Němeček L., Němeček R., Neradil J., Netík V., Nosek V., Novák B., Novák F., Novák F., Novák J., Novák J., Novák J., Novák J., Novák M., Novotný K., Nývlt J., Obšil V., Ocelka J., Odstrčílek O., Oplatka A., Orlík V., Paclík F., Palichleb E., Palme Z., Pančíř R., Pánek V., Papoušek K., Parolek J., Partyk J., Patlejch M., Pavelka E., Pavlát J., Pavlík K., Pavlovič M., Pavlů O., Peprníček J., Pěšička V., Petr M., Petrášek Š., Petrucha J., Pizur M., Plecitý M., Plocek A., Plzák S., Podborský M., Podivínský A., Pohner B., Pokorný F., Polák H., Poledník J., Politzer F., Politzer J., Politzer M., Popelka S., Posluzný O., Pošva K., Procházka M., Prvonič A., Přerost V., Příhoda B., Příhoda J., Ptáček R., Raiskup F., Rajecký V., Rajtr M., Raška F., Remenár J., Remeš F., Richter K., Richweis L., Ročovský M., Roháček R., Rolenc J., Rous Z., Rozprým M., Rozum A., Rubín J., Ruprecht V., Rychnovský K., Řehoř F., Řezáč Z., Řídkošil V., Říha L., Salz K., Šeda F., Sedláček A., Sedláček J., Sedláček M., Schejbal F., Scholz R., Schwarz J., Schwarz T., Sič J., Simet J., Sixta F., Skalický R., Sklář B., Skořepa Z., Skřivánek V., Skutek P., Skutil J., Slabý J., Slatinský P., Slíva J., Slovák J., Smik O., Smrček L., Sobotka V., Soukup V., Staněk A., Stano W., Stanovský J., Stára A., Stibor K., Stiess J., Stoček M., Stoklasa J., Stoklásek F., Strachoň P., Stránský J., Styblík M., Svoboda J., Svoboda J., Szeliga E., Šabík J., Šála J., Šamberger O., Šandor A., Šebela M., Šebestík J., Šíma B., Šimadl J., Šimek A., Šimko J., Šimon K., Šindelář V., Šingliar M., Šipula F., Škach A., Šofranko J., Šotola J., Šotola J., Špinka D., Šťastný J., Štefan B., Štefek J., Štěpánek M., Štěrbáček J., Štětka Š., Štětka V., Štoček A., Študent V., Štulíř S., Štusák M., Švec J., Švic M., Taláb J., Tarantík V., Tesárek R., Tesař J., Timko J., Tkáčík V., Tofel P., Tolar A., Tománek J., Zomek H., Tošovský O., Toul J., Türkl E., Uher L., Urban E., Uvízl A., Václavek A., Vaculík F., Vaculík J., Valach K., Valenta A., Valenta J., Valeš V., Valošek O., Vaníček F., Vaniš J., Vanko A., Varjan P., Vašata F., Vašátko A., Vašek V., Vávra A., Veitl F., Vejražka M., Velebnovský A., Vella J., veselý J., Vlk J., Vocetka F., Vokurka R., Volek A., Votruba B., Vrtiš K., Vykoukal K., Weis K., Zákravský J., Záleský A., Zaoral V., Zapletal F., Zapletal J., Zauf M., Zavadil J., Zavoral A., Zbroj E., Zeinert S., Zeman B., Ziegler J., Zikmund B., Zimmer A., Zimprich S., Zrník T., Žanta O., Ždímal V., Žerovnický J., Žilák L., Novák M., Kubín V.

na základním kameni:
ZÁKLADNÍ KÁMEN K PAMÁTNÍKU PADLÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH LETCŮ V LETECH 1939/1945 SVAZ LETCŮ ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH ZAHRANIČNÍCH LETCŮ 1939-1945 SVAZ LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA V LONDÝNĚ
Poznámka:

Celkem je na pomníku uvedeno 546 jmen.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18911
Souřadnice: N50°6'3.36'' E14°23'58.62''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Prais a Josef Krédl

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, Nebušická 97, Nebušice
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH PADLI ZA VLAST
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945
JOSEF PRAIS A JOSEF KRÉDL
Z NEBUŠIC
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21010
Souřadnice: N50°06'40.27'' E14°19'42.53''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pamětní deska Karel Hypius

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Neherovská 1518/2, Dejvice
Nápis:
PAMÁTCE
KARLA HYPIUSE
PADL ZA VLAST 6.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21205
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 11.11.2005
Umístění: Praha 6, Norbertov 126/1, Střešovice, v budově ZŠ
Nápis:
1938-1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI

AMBROŽ JIŘÍ, BALLENBERGOVÁ MILENA, BARTŮNĚK KAMIL, BRUMELOVÁ LOTTA, ČÍŽEK VOJTĚCH, ING ČIPERA JAN, ČIPEROVÁ VĚRA, DOSTÁL FRANTIŠEK, DVOŘÁK MILOSLAV, EHRLICH OTA, EHRLICHOVÁ HANA, EHRLICHOVÁ HELENA, EHRLICHOVÁ MARIE, FAJMAN ANTONÍN, FRIDRICH FRANTIŠEK, DR FIEDLER FRANTIŠEK, HÁJKOVÁ JANA, HAMPL ANTONÍN, HÁNEK FRANTIŠEK, DR HAUNER VILÉM, HOFFMANOVÁ ALŽBĚTA, HOFMAN PETR, ING HOFMAN VILÉM, HOFMANOVÁ FRANTIŠKA, DR HRDLIČKA KAREL

CHALOUPKA JOSEF, CHEJSTOVSKÁ LIBUŠE, KALINA OSKAR, DR KOCMAN JOSEF, DR KOPECKÝ KAREL, KOPIDLANSKÝ KAREL, KOPIDLANSKÁ HEDVIKA, DR LANGER LEOPOLD, LENGEROVÁ BOŽENA, MOSSIG ANTONÍN, MEUMANOVÁ TRUDA, DR NOVÁK BOHUMIL, PACOVSKÝ OTA, PELIKÁN JAN, PISSINGER HARRY, DR PLESKOT JIŘÍ, PLESKOTOVÁ ELIŠKA, ING POLLERT JINDŘICH, POMEZNÁ BĚTA, POMEZNÝ VÁCLAV, PORGES KAREL, PRAIZLER JOSEF, PRAIZLEROVÁ BLAŽENA, RAŠKA FRANTIŠEK, STRAKA ANTONÍN, SVOBODA OTAKAR, SYCHRAVOVÁ MARIE, DR ŠMAKAL FRANTIŠEK, ŠMAKALOVÁ IVA, ŠPANIEL IVO, TUČEK OLDŘICH, VÁŇA FRANTIŠEK, VENCL JOSEF, WEISBERGOVÁ HANA

MY DALI ŽIVOTY – VY DEJTE LÁSKU

5.-9.V.1945
BÍNA JAN, DOŠKÁŘ OLDŘICH, EKLOVÁ FRANTIŠKA, ING FIALA ERICH, FIALOVÁ BOHUMÍRA, DR HAVRÁNEK BOHUMIL, ARCH HÜBSCHMAN ALEŠ, HUDEC JAN, CHVÁLA STANISLAV, JELÍNKOVÁ ANTONIE, KAHOVEC VÁCLAV, KOLÁŘ LADISLAV, KRÁSNÝ RUDOLF, KULHÁNEK VÁCLAV, KUSALA JOSEF, DR LÁNY EMIL, MAXANT GUSTAV, MRAČNO JAROSLAV, PROCHÁZKA BOHUMIL, PROCHÁZKA FRANTIŠEK, ŘÍHA CYRIL, SCHILLING HERMAN, ŠTIKA FRANTIŠEK ST., ŠTIKA FRANTIŠEK ML., SNOPEK ANTONÍN, SOUKUP VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21928
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Papírenská 199/6, Bubeneč
Nápis:
1939-1945
ZA SVOBODU OBĚTOVALI ŽIVOT
VÁCLAV BEŠŤÁK
JAROSLAV SVOBODA
FRANTIŠEK GRUND
ANTONÍN SEDLICKÝ
ZDENKA VARHULÍKOVÁ
FRANTIŠEK PEKÁČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20953
Pomník přidal: Vladimír Štrupl