á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

brigádní generál in memoriam Josef Berounský

* 31.8.1895 (Slaný)
† 30.4.1942 (Severní moře)

Josef Berounský se narodil 31.8.1895 ve Slaném. Mládí prožil v carském Rusku, 10.8.1916 dobrovolný odvod a vstup do československých legií v Rusku, zařazen do 2. čs. střeleckého pluku - poddůstojnické škola a důstojnický kurz, zúčastnil se bitvy u Zborova a bojů na Transsibiřské magistrále; 14.7. a 25.8.1918 zraněn v bojích. 4.7.1919 povýšen na poručíka, 20.8.1919 na nadporučíka.

1.5.1920 vrací se do Československa; 1.5.1920 velitel roty v Terezíně; 31.10.1920 přeložen do Prahy k pěšímu pluku 28. Dnem 24.11.1920 povýšen na kapitána. 1920 kurz v Opavě, 1921 ekvitační škola pěchoty v Karlíně, v té době se stal armádním mistrem v šermu šavlí a fleretem. 1.10.1922 přeložen k pěšímu pluku 46 v Chomutově. 15.11.1922 na vlastní žádost přeložen do Vzduchoplaveckého učiliště v Chebu, kde později absolvoval kurz leteckého pozorovatele. 1.6.1923 převelen na letiště Vajnory u Bratislavy k Leteckému pluku 3, 6. pozorovací rota.

Od 1.1.1924 přeřazen do kategorie důstojníků letectva; 1.10.1924 velitel školní letky v Chebu, kde následně absolvoval i pilotní výcvik. 23.12.1924 povýšen na štábního kapitána; 1. 09.1925 velitel Školy pro odborný dorost letectva v Prostějově; 5.7.-27.8.1926 stíhací výcvik. V létě 1928 velitelský kurz v Praze, od srpna 1928 velitel III. perutě Leteckého pluku 1 v Chebu, 31.12.1928 - povýšení na majora. V létě 1929 stáž ve Francii.
15.9.1929 Ministerstvo národní obrany v Praze; 26.3.1931 povýšen na podplukovníka; 31.12.1933 velitel Leteckého pluku 4. 1936 kurz vojskových velitelů; 1937 kurz vyšších velitelů a povýšení na plukovníka. Během mobilizace velitel Skupiny bojového letectva 1. armády. 15.11.1938 přidělen na Ministerstvo národní obrany, po vzniku Protektorátu s rodinou odešel do exilu.

Odveden 2.9.1939, Polsko, plukovník letectva z pov. čs. Přesun do Francie, kde vedl až do příjezdu gen. Janouška celou organizaci letců na několika bázích (III. Odbor- letecký).

Přesun do Velké Británie; 2.10.1939 přednosta leteckého odboru Československé vojenské kanceláře/Československé vojenské správy; 21.12.1939-1.4.1940 zástupce přednosty leteckého odboru Československé vojenské správy; 23.7.1940 velí čs. leteckému depu (náhradní a výcviková jednotka) v Cosford. Prosinec 1940 čs. styčný důstojník při 3. skupině Bomber Command v hodnosti Group Captain. Osobní číslo Z; A-3320; RAF/86313. Několikrát se zúčastnil bojových letů ve funkci palubního střelce.

18.7.1941 vyslán jako diplomat do SSSR, 2.9.1941 dorazil do Moskvy. 27.9.1941 rozhodl se pro návrat do Británie, vyplul na jaře 1942 z Murmansku do Velké Británie. 30.4.1942 byl křižník HMS Edinburg torpédován německou ponorkou U-456a potopen, zahynul v 15.10 hod. ve své kajutě.

26.10.1946 - in memoriam povýšen na brigádního generála.

Vyznamenání:
Československý válečný kříž 1918, Československý válečný kříž 1939, Československá revoluční medaile, Mezispojenecká medaile vítězství, Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem, Československá vojenská medaile Za zásluhy I. st., Československá vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB, Croix de Guerre, Légion ď Honneur au grade de Chevalier, Ordinul Steaua Romániei cu spade in gradul de Ofiter, Commander of the Order of the British Empire, War Medal.

Zdroje (mimo informací z desek):
František Loucký - Mnozí nedoletěli, NV, 1989,
VHÚ Praha,
http://forum.valka.cz/topic/view/72238/Berounsky-Josef ,
informace rodiny

VPM:
kenotaf - Praha 10, okres Praha 10
pamětní deska - Slaný, okres Kladno
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.