Často kladené dotazy

     Mnoho vyřešených i rozpracovaných dotazů je možno stále nalézt na starém webu. Pochopitelně budeme rádi, když se připojíte a pomůžete druhým čtenářům.

S čím Vám náš spolek nepomůže

-nezabýváme se genealogií, tedy nebudeme hledat Vašeho předka

-nezabýváme se opravou ani výstavbou památek, tedy nezajistíme rekonstrukci památky

-nemáme možnost zajistit doplnění jména na památku, případně opravu špatně uvedeného jména, ale v tomto případě, alespoň můžeme poskytnout nějaké rady z praxe

A nyní k modelovým situacím, které už se řešily:

1. Proč ve Vaší databázi není pomník … ?

Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt. Databáze pomníků je neustále doplňována. Pokud nějaký pomník chybí, není nic jednoduššího, než se přidat ke stovkám našich kolegů a pomník podle pravidel doplnit.

2. Chci opravit / zřídit nový – pomník, pamětní desku … ?

Základní informace:
– první krok  – komunikace s Ministerstvem obrany, Odborem péče o veterány
– rekonstrukci musí vést vlastník válečného hrobu (může na to i čerpat dotaci od MO), který svůj záměr oznámí a vyžádá si svolení u MO.
– stejný způsobem je nutné postupovat při záměru zřídit nové pietní místo.
– všechny potřebné informace, postupy, tiskopisy a kontakty jsou na stránkách ministerstva

více je zde
http://www.valecnehroby.army.cz/zakladni-informace
http://www.valecnehroby.army.cz/rady-postupy-zadosti
.

3. Hledám svého předka, máte o něm nějaké informace?

Toto je asi nejčastější dotaz. Zpravidla náš spolek nemůže mnoho pomoci. Veškeré informace, které máme, prezentuje na webu. Určitě je třeba, aby si tazatel zjistil co nejvíce informací ze svého okolí o svém předkovi. Jeho jméno, datum narození a místo, včetně např. okresu (pozor, občas je třeba rozlišovat soudní a poltický okres). Ideální je také vědět něco z jeho vojenské minulosti (útvar kam nastoupil, případně legie, kde sloužil, fronta, kde bojoval, apod.). Se vším co šlo zjistit je dobré se obrátit na:
– Vojenský ústřední archiv je vojenské zařízení rezortu obrany, které má podle § 43, písm. c,  zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb. (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“) postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. (http://www.vuapraha.cz/Pages/)

Vojenský ústřední archiv

Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx
– internetové stránky Československé vojenství pomohou v novější  historii (http://www.vojenstvi.cz/)

Databáze legionářů a padlých v 1. a 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

 VÚA – Kartotéka padlých v 1. světové válce

http://vuapraha.cz/node/90

PAMÁTNÍK ČESTNÁ VZPOMÍNKA
Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 – 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti. Byli to mladí muži, kteří v jedné z dob nejtěžších dali své vlasti vše,  co měli.

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/databaze-padlych-a-zemelych

Péče o válečné hroby a pietní místa – Ministerstvo obrany
Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech. Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

http://www.valecnehroby.army.cz

Kontakty na pracovníky krajských úřadů (KÚ) a obecních úřadů obcí s rozšířenou působostí (ORP), mohou poradit ohledně vpm či válečnho hrobu – http://www.valecnehroby.army.cz/kraje
Vojenský historický ústav (http://www.vhu.cz/)

Vojenský historický ústav Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918. S ohledem na blížící se výročí sta let od vypuknutí první světové války stojí za to připomenout, jaké zdroje jsou dostupné, co v nich můžeme nalézt a jak se dají co nejúčelněji využívat.

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/

-Československá obec legionářská

Krev legionáře – http://www.legie100.com/krev-legionare/

-Padlí v 1.světové válce
Nezisková organizace The World Remembers (www.theworldremembers.org) si dala za cíl vytvořit online pomník devíti milionům evropských, kanadských a australských vojáků, kteří se stali oběťmi první světové války. Vznikla tak unikátní online databáze, v níž každý může jednoduše zjistit, jestli některý z jeho předků padl na bojišti. Díky české IT firmě Kentico Software nyní webová stránka obsahuje také informace o vojácích českého původu

Signum Belli – mapuje osudy českých vojáků za Velké války a vojenské hřbitovy

www.signumbelli1914.cz

Velká válka – informace k hledání předků – účastníků 1. světové války

https://velkavalka.info/predci.php

Památník Terezín • Databáze, sbírky a výzkum. Jmenné vyhledávače bývalých vězňů

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/vyzkum

Seznam osob popravených za II. stanného práva v Brně :: Lidé a obce postižené nacistickou perzekucí v ČSR :: Československo (CZK)

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/36220

Členové partyzánského oddílu Olga

http://www.fronta.cz/dotaz/clenove-partyzanskeho-oddilu-olga

Odboj na Jičínsku – Osudy legionářů

http://odboj.jicinsko.cz/ar-leg/dok/staska/sez-leg.htm

Databáze příslušníků padlých ve službě, Muzeum Policie ČR.

http://padli.muzeumpolicie.cz/

Seznam příslušníků PS a vojsk MV, kteří zahynuli po dobu služby

http://www.vets.estranky.cz/clanky/Historie/seznam-prislusniku-ps-a-vojsk-mv_-kteri-zahynuli-po-dobu-sluzby.html

PAMÁTNÍK PADLÝCH A ZAHYNULÝCH ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ

http://www.vets.estranky.cz/clanky/virtualni-pamatnik.html

-Pieta za padlé vojáky
Vzpomínková stránka na české vojáky,
kteří zemřeli při nasazení na zahraničních misích

http://www.lidovky.cz/pieta-za-padle-vojaky.aspx#utm_source=idnes&utm_medium=text&utm_campaign=kolotoc

Byšičtí zmizelí sousedé
http://www.zmizelisousede.estranky.cz/

 – Seznam popravených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942-44

http://www.mauthausen.estranky.cz/clanky/seznam-popravenych-v-koncentracnim-tabore-mauthausen-v-letech-1942-44.html

-Padlí obránci
http://www.codyprint.cz/padli/ces/ces08.html

-Českoslovenští legionáři I. odboje v okrese Nymburk 1914-1920
http://eldar.cz/legie/legie3.html

-Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav
http://csol-mb.net/pamatniky.html

Hlasy hrdinů
projekt autentických výpověď čs. veteránů z 2. světové válce.
http://www.hrdinove.cz/

FOTOHISTORIE
Zajímavé stránky, jsou zde i dobová fota pomníků
http://www.fotohistorie.cz/Default.aspx

– HOLOCAUST.CZ
Databáze: http://www.holocaust.cz/cz/victims

– Ústřední informační portál České republiky (Koncepce připomenutí výročí první světové války)

Portál vznikl na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, aby jako ústřední kalendář akcí a informační rozcestník přinášel veřejnosti z jednoho místa aktuální informace o dění souvisejícím se 100. výročím první světové války.

Pořadatelům připomínkových akcí z řad orgánů státní správy, samosprávy i subjektů nestátní sféry umožňuje po registraci vkládat a spravovat své vlastní pořádané akce. Pro státem zřizované organizace je zveřejnění připomínkových akcí týkajících 100. výročí první světové války prostřednictvím portálu závazné. Pověřená mezirezortní komise tak získá přehled o množství a charakteru organizací zapojených do celostátní připomínky a data z portálu využije ke svým jednáním.

http://www.100.army.cz/

Seznam ztrát z 1. světové války

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it

 Zprávy o raněných a nemocných

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23828&it

Váleční zajatci

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?id=1044292

Digitální studovnа Ministerstva obrany České republiky.

https://kramerius.army.cz/search/

Rakouský státní archiv

http://www.oesta.gv.at/site/5222/default.aspx

1914-1918 Prisoners of the First World War ICRC historical records

http://grandeguerre.icrc.org/en/File/Search

Slavín. Databáze padlých. Muzeum policie

http://padli.muzeumpolicie.cz/

 Pamětní místa na komunistický režim
Databáze pamětních míst připomínajících události z let 1948-1989 na území České republiky
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/

Databáze příslušníků policie a četnictva padlých ve službě
http://padli.muzeumpolicie.cz/

The American Battle Monuments Commission

http://www.abmc.gov/
Touto cestou se dají najít všichni US vojáci, pohřbení kdekoli na světě.

Česká vojenská historie – Velvyslanectví ČR v Římě
http://www.mzv.cz/rome/cz/ceskoslovenske_legie_v_italii/index.html

Holocaust.cz

http://www.holocaust.cz/

Databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ obsahuje více než 120 000 záznamů lidí, kteří byli kvůli svému židovskému původu pronásledováni a zavražděni v nacistických koncentračních táborech.

проект ОБД Мемориал. На сегодняшний день в ОБД введено 16,86 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны из 47,8 тыс. архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных архивов Росархива, районных военкоматов и 45,3 тыс. паспортов воинских захоронений существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее пределами.

https://www.obd-memorial.ru/html/index.html