Pomozte projekt rozvíjet

Pomozte projekt rozvíjet

Nabídka pro školy, badatele, zájemce

„Historie válek – to jsou osudy!“

 

Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů. A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka.

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky.

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území.

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády.

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst.

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině.

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách……..

A to je nezbytné změnit!

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie.

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil.

 

Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé. To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to.

 

Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté?

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna.

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy.

 

Společně můžeme dosáhnout i nemožného.

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!

 

Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít.

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete zde.

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. Toto platí především pro fotografie a obrázky

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít tuto stránku – FAQ

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce a pochopitelně výstupy vašich bádání

 

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo.