Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Všechny fotografie na tomto webu podléhají autorskému zákonu a jejich další použití je omezeno takto:

Pro nekomerční účely

  • Nekomerčním účelem se myslí využití jako například: školní práce, badatelská činnost, vlastní potřebu čtenáře, apod.
  • Je naprosto nezbytné u využití fotografií tímto způsobem zachovat označení na fotografii v podobě „jméno autora, vets.cz“ – tak jak je na webu www.vets.cz.

pravidla_ukazka2

  • V případě, že je nezbytné označení fotografie ve tvaru „jméno autora, vets.cz“ odstranit, je nezbytné tyto údaje uvést například ve zdrojích či odkazech.
  • Je nezbytné na využití fotografie tímto způsobem Spolek pro vojenská pietní místa upozornit (na emailovou adresu monument@vets.cz), pochopitelně uvítáme i předchozí žádost o svolení s užitím, ale opačný postup lze tolerovat.

 

Pro komerční účely

  • Zde je bezpodmínečně nutné vejít v kontakt s předsedou Spolku (jiri.portes@vets.cz), který ve spolupráci s autorem fotografií rozhodne, zda je navržené využití přijatelné. Některá využití (například reklamní účely, apod. jsou vyloučena zcela, jde o zachování piety místa).
  • V případě shody s autorem, Spolkem a žádajícím budou fotografie poskytnuty.

 

Poznámka:

Fotografie na webu www.vets.cz jsou publikovány v nižší kvalitě. V případě potřeby je možné si na adrese monument@vets.cz vyžádat fotografie ve vyšším rozlišení za dodržení výše uvedených podmínek.

U žádosti o fotografii prosím uvádějte odkaz na konkrétní památku o kterou máte zájem. Například ve tvaru: http://www.vets.cz/vpm/7751-pomnik-frantisek-hak/#7751-pomnik-frantisek-hak