Praha 10

28. pluku, Altajská, Benešovská, Bohdalecká, Břečťanová, Bulharská, Bylanská, Černokostelecká, Dykova, Elektrárenská, Francouzská, Hradešínská, Chrpová, Jabloňová, Kodaňská, Kozácká, Kralická, Kubánské náměstí, Máchova, Malešické náměstí, Mexická, Minská, Moskevská, Moskevská 67, Mukařovská, Na louži, Na Palouku, Na Slatinách, Na Třebešíně, Na Universitním statku, Na Zájezdu, Nad Elektrárnou, Nad Olšinami, Nad Primaskou, Nad Vršovskou Horou, náměstí Svatopluka Čecha, Novorosijská, Petrohradská, Ruská, Saratovská, Slovinská, Starostrašnická, Strnadova, Šrobárova, Tolstého, U Roháčových kasáren, U Záběhlického zámku, Ukrajinská, V Olšinách, Vinohradská, Vlašimská, Vršovické náměstí, Záběhlická

Kameny zmizelých - rodina Robitschkova

Autor: František Nový, 15.11.2022
Umístění: Praha 10, Nad Olšinami 448/5, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
HUGO ROBITSCHEK
NAR. 1887
DEPORTOVÁN 15.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
BEDŘIŠKA
ROBITSCHKOVÁ
ROZ. LÖBLOVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁNA 15.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HELGA
ROBITSCHKOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁNA 15.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA V ŘÍJNU 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Hugo Robitschek, narozen 12.6.1887. Poslední bydliště před deportací Praha XIII. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XIII, Nad Olšinami 448.
Transport Au 1, č. 697 (15.5.1942, Praha-Terezín). Transport Et, č. 627 (23.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Bedřiška Robitschková, narozena 7.9.1895. Poslední bydliště před deportací Praha XIII. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha. Transport Au 1, č. 695 (15.5.1942, Praha-Terezín). Transport Et, č. 221 (23.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Helga Robitschková, narozena 28.5.1929. Poslední bydliště před deportací Praha XIII. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XIII, Nad Olšinami 448. Transport Au 1, č. 696 (15.5.1942, Praha-Terezín). Transport Et, č. 755 (23.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: František Nový
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Alois Fric - místo je zrušené

Autor: František Nový, 15.11.2022
Umístění: Praha 10, Nad Primaskou 1279/34
Nápis:
ZDE ŽIL SKROMNÝ A STATEČNÝ
SOUDR. ALOIS FRIC
BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
NAROZEN 6. XI. 1903.
ZAHYNUL 11. II. 1943.
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V OSVĚTIMI
JAKO OBĚŤ FAŠISMU.
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pamětní deska není již na fasádě. Pravděpodobně byla sejmuta před zateplením domu a již nebyla zpět instalována.
Dle street view zde nebyla již v roce 2019.


Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: František Nový
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Vlastimil Haken

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Nad Vršovskou Horou 980/1
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
VLASTIMIL HAKEN,
ČLEN KRAJSKÉHO VÝBORU
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA,
NAROZEN DNE 28. IX. 1901,
VĚRNÝ STRANĚ, DĚLNICKÉ TŘÍDĚ
A SVÉMU NÁRODU,
POPRAVEN NĚMECKÝMI OKUPANTY
DNE 29. IX. 1941.
PADL V BOJI
ZA ŠŤASTNOU BUDOUCNOST NÁRODA

Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 04.04.2011
Umístění: Praha 10, náměstí Svatopluka Čecha, Vršovice, kostel sv. Václava, u vstupu
Nápis:
FRANTIŠEK
KNOTEK
UMUČEN
V MAUTHAUSENU

NIKDY NEZAPOMENEME
MUDR. JINDŘICH BRŮČEK
FRANTIŠEK HALAČKA
FRANTIŠEK PIVOŇKA
ALOIS ZDAŘIL
SVÝM ČLENŮM :
VZDĚL. SPOLEK ČESKÝCH KATOLÍKŮ
VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZKÝ VRŠOVICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-55069
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Novorosijská 978/20, Vršovice
Nápis:
ZDE PADLI
2 NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-55065
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Bohumil Oktábec

Autor: Milan Novák, 31.07.2007
Umístění: Praha 10, Petrohradská 401/12, Vršovice
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLEL
BOHUMIL OKTÁBEC
KTERÝ PADL ZA NAŠÍ SVOBODU
5.5.1945
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20247
Souřadnice: N50°03'49.2'' E14°27'11.4''
Pomník přidal: Milan Novák
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jiří Křivánek

Autor: Josef Kareš, 15.05.2011
Umístění: Praha 10, Petrohradská 389/20, Vršovice
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLEL
JIŘÍ KŘIVÁNEK
KTERÝ PADL ZA NAŠI SVOBODU
7.5.194
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20243
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Stránských, Weichbrodovi a Valentina Straussová

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 10, Petrohradská 27/155, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MARGITA STRÁNSKÁ
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
MARTA STRÁNSKÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
RICHARD STRÁNSKÝ
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
ADÉLA WEICHBRODOVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V ZAMOŠČI

ZDE ŽIL
MARKUS WEICHBROD
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽIL
KURT WEICHBROD
NAR. 1930
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽILA
VALENTINA STRAUSSOVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 5. 11. 1943
TAMTÉŽ

Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník František Hrabáně

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Ruská 711/82, Vršovice
Nápis:
ZDE PADL PŘI
OSVOBOZOVÁNÍ PRAHY
DNE 5.V.1945
FRANTIŠEK
HRABÁNĚ
Z DOLNÍCH KRALOVIC
VE STÁŘÍ 33 LET
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20220
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 07.10.2016
Umístění: Praha 10, Ruská 818/114, zděný sloup vpravo u vrat od vjezdu na pozemek domu
Nápis:
na tomto místě
padli
za svobodu národa
hrdinové
KAREL FESSL
*2.X.1910 +5.V.1945
Z PRAHY XIII č.p. 1037

a neznámý
BOJOVNÍK
Poznámka:

V evidenci CEVH MO je uloženo foto zřejmě starší verze této pamětní desky. Ve vyhledávači google.cz je ve fotografické mapě patrné, že tato starší pamětní deska na oplocení domu chybí. Mapa byla snímkována v červenci 2014. Současná instalovaná pamětní deska má zcela totožný text jako původní verze této pam. desky.
(zdroje: https://www.google.cz/maps , http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE0010-20245&pfil=True&fnin=Karel&srn=Fessl&st=1&; )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20245
Pomník přidal: David Kosina