Praha 10

Pamětní deska Vlastimil Haken

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Nad Vršovskou Horou 980/1
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
VLASTIMIL HAKEN,
ČLEN KRAJSKÉHO VÝBORU
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA,
NAROZEN DNE 28. IX. 1901,
VĚRNÝ STRANĚ, DĚLNICKÉ TŘÍDĚ
A SVÉMU NÁRODU,
POPRAVEN NĚMECKÝMI OKUPANTY
DNE 29. IX. 1941.
PADL V BOJI
ZA ŠŤASTNOU BUDOUCNOST NÁRODA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček