Praha 10

Pamětní deska Antonín Bartoušek

Autor: Vladimír Štrupl, 05.04.2008
Umístění: Praha 10, Máchova 54/22, Vinohrady
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ANTONÍN BARTOUŠEK
NAROZENÝ DNE 26. DUBNA 1925
KTERÝ PADL HRDINNOU SMRTÍ
V REVOLUČNÍM BOJI O PRAHU
DNE 7. KVĚTNA 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi