Praha 10

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Tomáš Vokatý, 09.04.2010
Umístění: Praha 10, Na Třebešíně, Strašnice, naproti domu 437/6
Nápis:
SLAVNÉ PAMÁTCE STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE,
KTERÝ V BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ PRAHY
VE DNECH 5. AŽ 9. KVĚTNA 1945 VĚRNĚ PLNIL
SVOJI POVINNOST OD PRVÉHO OKAMŽIKU REVOLUCE
AŽ DO CHVÍLE VÍTĚZSTVÍ. SLAVNÉ PAMÁTCE ONOHO
HLASU, KTERÝ V PŘÍBOJI PĚTIDENNÍ BITVY VLÉVAL
NA VLNĚ 415 M ODVAHU DO SRDCÍ BOJOVNÍKŮ
A NADĚJI DO SRDCÍ VŠECH NASLOUCHAJÍCÍCH.
DÍK POŠTOVNÍM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ SE VYSÍLAČE
A V ČINNOSTI JEJ UDRŽELI. DÍK
STATEČNÝM OBRÁNCŮM, KTEŘÍ JEJ UHÁJILI, DÍK
A VĚČNÁ PAMĚŤ VŠEM CHRABRÝM BOJOVNÍKŮM, KTEŘÍ
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA ROZHLAS REVOLUCE.
Poznámka:

Tomuto místu je věnována cache GC26H32 - Na vlnách svobody.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-37192, CZE0003-39447
Souřadnice: N50°4'55.4'' E14°28'53.1''
Pomník přidal: Tomáš Vokatý