Praha 10

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 04.04.2011
Umístění: Praha 10, náměstí Svatopluka Čecha, Vršovice, kostel sv. Václava, u vstupu
Nápis:
FRANTIŠEK
KNOTEK
UMUČEN
V MAUTHAUSENU

NIKDY NEZAPOMENEME
MUDR. JINDŘICH BRŮČEK
FRANTIŠEK HALAČKA
FRANTIŠEK PIVOŇKA
ALOIS ZDAŘIL
SVÝM ČLENŮM :
VZDĚL. SPOLEK ČESKÝCH KATOLÍKŮ
VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZKÝ VRŠOVICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-55069
Pomník přidal: Jiří Porteš