Praha 10

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Benešovská 1863/23, Vinohrady
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI ČLENOVÉ
ILEGÁLNÍ SKUPINY JULIA FUČÍKA
JARMILA KUBÍKOVÁ
FRANTIŠEK KUBÍK
JOSEF VYSKOČIL A
MARIE PANUŠKOVÁ
BYLI POPRAVENI 31. KVĚTNA 1942
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20253
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš