Praha 10

Pomník Obětem bitvy u Štěrbohol

Autor: Jiří Porteš, 20.04.2014
Umístění: Praha 10, Na Universitním statku, Malešice, u zahrádkářské kolonie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Informační tabule:
Bitva u Štěrbohol
6. května 1757 brzy ráno stálo na okolních svazích sešikováno 61 tisíc mužů rakouské armády. Proti nim, odděleno bažinatým údolím Rokytky, nastoupilo 64 tisíc vojáků pruského krále Fridricha II. Již za několik hodin Prusové Rakušany rozprášili. Jezdci prchali směrem k Praze, pěchotu nechali na pospas Prusům a došlo na krvavý boj muže proti muži. Ten den zahynulo asi 13 tisíc rakouských a přibližně tolik pruských vojáků. Bitva u Štěrbohol byla nejkrutější bitvu 18. století a začátkem Sedmileté války, vleklého konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem.
Ještě téhož roku nechala Karlo – Ferdinandova universita, jíž patřily zdejší pozemky, na památku bitvy postavit tuto kapličku.

Při výstavbě parkoviště za kapličkou byly nalezeny ostatky vojáků z této bitvy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš