Praha 10

Kenotaf Bohuslav Vanke

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
BOHUSLAV VANKE
PADL 6.5.1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Otokar Škába

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
ZA SOCIALISMUS A ŠTĚSTÍ LIDU BOJOVAL
A PROTO UMUČEN BYL VE WALDHAIMU.
OTOKAR ŠKÁBA
* 17.9.1877 + 4.7.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Josef Hanuš

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
JOSEF (HANUŠ) SYN
PADL V SRBSKU R. 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Rudolf Ptáček

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská, Vršovice, hřbitov
Nápis:
RUDOLF PTÁČEK
POLITICKÝ VĚZEŇ ZEMŘEL MUČEDNICKOU SMRTÍ
27.IV.1945 V MALÉ PEVNOSTI TEREZÍNSKÉ VE STÁŘÍ 46 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Bohuslav a Zdeněk Skořepa

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská, Vršovice, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE SYNA
PPLK. BOHUSLAVA SKOŘEPY
* 10.8.1891 NACISTY POPRAVENÉHO 26.3.1943
A VNUKA
NPOR. LETCE ZDEŇKA SKOŘEPY
* 30.1.1917 PADLÉHO ZA SVOBODU VLASTI 21.1.1942
Poznámka:

Zdeněk Skořepa , příslušník 311. čs. bomb. perutě RAF se nevrátil z operačního letu Welingtonu KX-D na Brémy. Vzpomenut na panelu 66 v památníku letců Runnymede ve Velké Británii.
(Pramen: František Loucký – Mnozí nedoletěli, 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 24.05.2011
Umístění: Praha 10, Mukařovská 1740/22, proti domu č. 22/1740
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

VÁCLAV BOŘÍK ZE STRAŠNIC
49. LETÝ 8. V. 1945
FRANT. GRABMÜLLER ZE STRAŠNIC
62. LETÝ 7. V. 1945
JOSEF DAVID Z VRŠOVIC
51. LETÝ 6. V. 1945
JAN PAVLÍČEK ZE STRAŠNIC
45. LETÝ 6. V. 1945
RUDOLF ŠMOLÍK ZE STRAŠNIC
26. LETÝ 7. V. 1945
JAN ADAM ZE STRAŠNIC
47. LETÝ 16.VIII. 1942
ALOIS REJHOLEC ZE STRAŠNIC
40. LETÝ 3. XI. 1942
LEOPOLD KLAŠKA ZE STRAŠNIC
48. LETÝ 4. III. 1943
JAROSLAV ŠTECHR ZE STRAŠNIC
51.LETÝ 17. V. 1945
Ing. KAREL MEISSNER ZE STRAŠNIC
?? LETÝ 3. XI. 1942
JAROMÍR VONDRÁČEK ZE STRAŠNIC
33. LETÝ 17. IV. 1945
Poznámka:

část nápisu zakrytá vegetací


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20228
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Jiří Hejda

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 10, Na louži 947/1
Nápis:
JUDr. JIŘÍ HEJDA
25.2.1895 – 25.4.1985
VÝZNAMNÝ ČESKÝ EKONOM
NOVINÁŘ, BÁSNÍK A SPISOVATEL,
ODSOUZENÝ V PROCESU
S DR. MILADOU HORÁKOVOU
NA DOŽIVOTÍ, ZDE VYBUDOVAL
PROSPERUJÍCÍ TOVÁRNU
Poznámka:

Původní bronzová deska s reliéfem byla odhalena v únoru 1995 na bývalé budově továrny Jiřího Hejdy k 100. výročí jeho narození z iniciativy jeho syna Neklana Hejdy a Petera Mikuly. Po jejím odcizení v roce 2012 byla zhotovena skleněná deska s pozměněným textem a bronzovým reliéfem. O nové odhalení v únoru 2015 k 120. výročí narození Jiřího Hejdy se zasloužila rodina Hejdova, Böhmova a Matouškova. Jiří Hejda (1895–1985) vystudoval právnickou fakultu v Praze, ve 30 letech pracoval jako novinář (Přítomnost, Tribuna, Lidové noviny, České slovo) a věnoval se i odborné práci v oblasti národohospodářství. V roce 1937 se stal generálním tajemníkem podniku ČKD a v roce 1939 založil vlastní továrnu na kuchyňská zařízení. Během války se zapojil do protinacistického odboje. Po roce 1945 se stal významným představitelem Československé strany národně socialistické, působil v Ústřední plánovací komisi. Dne 21. prosince 1949 byl zatčen StB, vyšetřován a zařazen do politického procesu s Miladou Horákovou. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv, vězněn na Pankráci, Mírově, Leopoldově, Ilavě a Valdicích.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Tomáš Vokatý, 09.04.2010
Umístění: Praha 10, Na Třebešíně, Strašnice, naproti domu 437/6
Nápis:
SLAVNÉ PAMÁTCE STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE,
KTERÝ V BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ PRAHY
VE DNECH 5. AŽ 9. KVĚTNA 1945 VĚRNĚ PLNIL
SVOJI POVINNOST OD PRVÉHO OKAMŽIKU REVOLUCE
AŽ DO CHVÍLE VÍTĚZSTVÍ. SLAVNÉ PAMÁTCE ONOHO
HLASU, KTERÝ V PŘÍBOJI PĚTIDENNÍ BITVY VLÉVAL
NA VLNĚ 415 M ODVAHU DO SRDCÍ BOJOVNÍKŮ
A NADĚJI DO SRDCÍ VŠECH NASLOUCHAJÍCÍCH.
DÍK POŠTOVNÍM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ SE VYSÍLAČE
A V ČINNOSTI JEJ UDRŽELI. DÍK
STATEČNÝM OBRÁNCŮM, KTEŘÍ JEJ UHÁJILI, DÍK
A VĚČNÁ PAMĚŤ VŠEM CHRABRÝM BOJOVNÍKŮM, KTEŘÍ
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA ROZHLAS REVOLUCE.
Poznámka:

Tomuto místu je věnována cache GC26H32 - Na vlnách svobody.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-37192
Souřadnice: N50°04'55.4'' E14°28'53.1''
Pomník přidal: Tomáš Vokatý

Pomník Obětem bitvy u Štěrbohol

Autor: Jiří Porteš, 20.04.2014
Umístění: Praha 10, Na Universitním statku, Malešice, u zahrádkářské kolonie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Informační tabule:
Bitva u Štěrbohol
6. května 1757 brzy ráno stálo na okolních svazích sešikováno 61 tisíc mužů rakouské armády. Proti nim, odděleno bažinatým údolím Rokytky, nastoupilo 64 tisíc vojáků pruského krále Fridricha II. Již za několik hodin Prusové Rakušany rozprášili. Jezdci prchali směrem k Praze, pěchotu nechali na pospas Prusům a došlo na krvavý boj muže proti muži. Ten den zahynulo asi 13 tisíc rakouských a přibližně tolik pruských vojáků. Bitva u Štěrbohol byla nejkrutější bitvu 18. století a začátkem Sedmileté války, vleklého konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem.
Ještě téhož roku nechala Karlo – Ferdinandova universita, jíž patřily zdejší pozemky, na památku bitvy postavit tuto kapličku.

Při výstavbě parkoviště za kapličkou byly nalezeny ostatky vojáků z této bitvy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Vladimír Markl

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Na Zájezdu 1977/20, Vinohrady
Nápis:
ZDE PADL V REVOLUČNÍCH BOJÍCH
DNE 5.V.1945 HRDINNOU SMRTÍ
VLADIMÍR MARKL
VE VĚKU 41 LET
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20196
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš