Praha 10

Pomník Josef Lukeš

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Tolstého 1062/19, Vršovice
Nápis:
JOSEF LUKEŠ
LETEC ČSR
A MOTOCYKLOVÝ ZÁVODNÍK

HRDINOVI PADLÉMU NA BARIKÁDĚ
DNE 5.V.1945
VĚNUJÍ SPOLUZAMĚSTNANCI
FY JOSEF WALTER - KOŠÍŘE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20191
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska František Mlejnek

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Tolstého 1062/19, Vršovice
Nápis:
NA STŘEŠE TOHOTO DOMU
PADL DNE 5.V.1945
FRANTIŠEK MLEJNEK
JAKO NÁRODNÍ HRDINA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20232
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš