Praha 10

Pamětní deska Antonín Abraham

Autor: Jiří Porteš, 26.05.2021
Umístění: Praha 10, Na Palouku 652/28, na sloupku plotu, hospoda U Kladiva
Nápis:
oběť okupace
Antonín Abraham
1877 - 1968
Poznámka:

- účastník 1. světové války
- 1915 zajat u Tarnopolu
- září 1918 vstup do Čs. legií
- povolání učitel
- 23.8.1968 ho nedaleko jeho bydliště srazilo na křižovatce sovětské vojenské vozidlo
- 24.8.1968 podlehl v nemocnici následkům zranění
(zdroj: PEJČOCH, Ivo a Prokop TOMEK. Okupace 1968 a její oběti: nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, [2017]. ISBN 978-80-7278-699-2.)


Pomník přidal: Jiří Porteš