á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

praporčík in memoriam Jan Bena

* 7.7.1900 (Líšno (okres Benešov))
† 9.5.1945 (Praha - Zlíchov)

- příslušník vládního vojska
- bydliště Praha XIII, Záběhlice 1768
- padl na Zlíchově (průstřel plic)

Narodil se 7. července 1900 v Líšnu (okres Benešov) do rodiny Fran­tiška Beny a jeho manželky Františky, rozené Procházkové. Byl české národnosti, ženatý s manželkou Martou, rozenou Žílovou měli syna Milana. Po obecné a třech rocích měšťanské školy se vyučil řezníkem a uzenářem. K odvodu byl povolán roku 1918 a.po vykonání prezenční služby sé rozhodl sloužit i nadále jako poddůstojník z povolání. Dne 1. listopadu 1923 dostal hodnost rotmistra jezdectva a jeho kmenovým útvarem se stal dragounský pluk 5. V armádě sloužil až do likvidace československé branné mocí po německé okupaci, k 1. červenci 1939 jej převzali do stavu vládního vojska. Vtělili jej k jeho praporu 1 v Praze. Po vypuknutí Pražského povstání se aktivně účastnil boje proti okupantům a obrany Zlíchova. Padl během bojů u tehdejší Moulisovy plovárny v Hlubočepích, nacházela se nedaleko Zlíchovského kostelíčku. Podle některých pramenů byl těžce zraněn 8. května a následujícího dne zranění podlehl, podlé jiných zemřel již na počátku povstání 5. května. Jan Bena byl po válce povýšen na vrchního strážmistra in memoriam k 28. říjnu 1938 a praporčíka k 28. říjnu 1941.

Skutečný hrob má v Praze - Vršovicích

Zdroje (mimo informací z desek):
MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.
https://evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE0010-20238

VPM:
hrob - Praha 10, okres Praha 10
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
urna - Praha 10, okres Praha 10


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.