Olomouc

17. listopadu, 28.října, Bezručova, Bezručovy sady, Biskupské náměstí, Dolní Hejčínská, Dolní náměstí, Dolní Novosadská, Dvořákova, Frajtrovo náměstí, Hálkova, Hanáckého pluku, Havlíčkova, Heydukova, Hodolanská, Horní náměstí, Javořičská, Jeremenkova, Jiráskova, Kateřinská, Keplerova, Komenského, Krapkova, Kyselovská, Lafayettova, Lazecká, Lidická, Lipenská, Litovelská, Masarykova třída, Na Chmelnici, Na Letné, Na Stráni, Na Vlčinci, Na Vozovce, Nad Lánem, náměstí Republiky, náves Svobody, Neředínská, Opletalova, Palackého, Pavelčákova, Pavlovická, Přichystalova, Selské náměstí, Sokolská, Stejskalova, Šantova, Šemberova, Švabinského, Švermova, třída 1. máje, Třída Míru, třída Spojenců, třída Svobody, U Botanické zahrady, Uhelná, Univerzitní, Václava III, Václavské náměstí, Vídeňská, Wellnerova, Wolkerova, Za nemocnicí, Zeyerova, Žilinská, Žižkovo náměstí, nezařazeno

Urna Stanislav Ploc

Autor: Ing. František Jedlička, 13.05.2016
Umístění: Olomouc, Třída Míru, hřbitov, zeď k parkovišti
Nápis:
pplk. STANISLAV PLOC
*11.10.1933 +9.4.2006

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Urna Alois Nováček

Autor: Ing. František Jedlička, 13.05.2016
Umístění: Olomouc, Třída Míru, hřbitov, zeď k parkovišti
Nápis:
ALOIS
NOVÁČEK
*29.5.1926 +28.12.1966
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Urna Vilém Murcek - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 29.11.2018
Umístění: Olomouc, třída Míru 104, kolumbární stěna na západní straně severní zdi hřbitova, schránka B 203
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Pilot Vilém Murcek (nar. 4.11.1902) byl jedním z nejlepších a nejznámějších učitelů létání v období Československé první republiky. Dlouho učil na Leteckém učilišti v Prostějově.
Po okupaci v roce 1939 odešel bojovat do Polska, po porážce Polska Německem a Sovětským svazem byl internován v Sovětském svazu, poté transportován do Velké Británie, kde vstoupil do RAF, od roku 1942 pak v Kanadě učil létat mladé piloty RAF.
Po válce se vrátil domů, a po roce 1948 byl vězněn.
Zemřel 24.7.1964 a urna s jeho popelem byla uložena do schránky B 203 v kolumbární stěně na hřbitově v Olomouci – Neředíně. Dle záznamů správy hřbitova byla urna s jeho popelem v roce 2003 vyňata a její dnešní umístění není známé.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Julius Edlen von Osolsobie

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ZUR ERINNERUNG AN
JULIUS
EDLEN VON
OSOLSOBIE
OBERLEUTNANT
IM EHEM. K.U.K. IR. 93.
GEFALLEN IN KAMPFE
AM 15.1.1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Eugen Höfer

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
JUDR. EUGEN HÖFER
ADVOKÁT
NAR. 26.11.1889
POPRAVEN 3.2.1943 V OSVĚČIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František Krátký

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
BRIG. GEN. FRANTIŠEK KRÁTKÝ
* 1893 UMUČEN V MAUTHAUSENU + 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf František a Otta Hausner

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
IN MEMORIAM
FRANTIŠEK A OTTA (HAUSNER)
UMUČENI V KONC. TÁBOŘE OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Adam Kukan

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ADAM KUKAN
* 24.10.1910 + 28.2.1945
V KONCENTRÁKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Metoděj Šimek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
METODĚJ ŠIMEK
GENERÁL PĚCHOTY
5.7.1893 POPRAVEN 5.3.194(3)
VE VRATISLAVI
Poznámka:

Narodil se 5. července 1893 ve Staré Břeclavi, za první světové války působil v československých legiích na Rusi a ve Francii. Mezi válkami se uplatnil v čs. armádě, v roce 1939 se stal jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa. Vinou špatné konspirace byl ještě téhož toku zatčen gestapem. I přes dlouhodobé věznění, výslechy a mučení nikoho ze svých spolupracovníků nezradil. Německým lidovým soudem byl proto odsouzen k smrti a 5. března 1943 ve Vratislavi sťat. Po skončení druhé světové války byl povýšen in memoriam do hodnosti generála.
http://www.knihovna-bv.cz/vyroci2007.html

Voj. velitel, odbojově činný. Za 1. sv. války působil v čs. vojsku v Rusku, později ve Francii. Vrátil se jako npor. a sloužil u 6. Hanáckého pluku v Olomouci. V r. 1938 přednášel v hodnosti pplk. v dělostřel. učilišti, v r. 1939 byl pověřen velitel. funkcí v odboji. Jako účastník Obrany národa zatčen a vězněn v Olomouci, Přerově, Reichenbachu, Wohlau a Vratislavi. Odsouzen a popraven, po válce povýšen in memoriam na generála. V rodišti po něm byla pojmenována ulice od nádraží do centra města.
(Zdroj: Bláha J. a další - Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Memoria, 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Čeněk Beran

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ZDE BY ODPOČÍVAL
ČENĚK BERAN
+ 19.6.1942
V BRNĚ - KOUNICOVY KOLEJE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl