Olomouc

Pomník Obětem 2. světové války – Přerovské povstání

Autor: Lehotský, 14.05.2013
Umístění: Olomouc, u vojenské střelnice, pp. 631/3, Olomouc-Černovír (Lazecká střelnice), nemovitá kulturní památka č. 28279/8-1711 (patří městu Přerov)
Nápis:
(pomník)
Večer 2. května 1945
země tato vypila krev
21 mučedníků z Přerova
a 2 z Olomouce
(deska)
BEZSLEZINA JOSEF, DOKLÁDALOVÁ MATYLDA, DOKLÁDAL JAROSLAV, ERTL KAREL, HRABÁLEK RUDOLF, KELLNER LADISLAV, KLÍMA RUDOLF, KOKOJAN HYNEK, KOVAŘÍK EMIL, KRÁL ANTONÍN, MOTAŇ JAROSLAV, SEDLÁK JAN
MACHOVEC JAN, SMOLKA HYNEK, JUDR SOBOLA ČESTMÍR, ŠVEHLÁK JAN, VALENTA MIROSLAV, VITÁSEK FRANTIŠEK, VLČEK HYNEK, ZAPLETAL JOSEF, ZMEŠKAL VÁCLAV, KŘÍŽ ZDENĚK, TICHÝ MIROSLAV
Poznámka:

Na pomníku osazeny bronzové reliéfní desky od Marie Bartoňkové-Drábkové se seznamem popravených občanů. Autorem památníku je J. Dvořák. V roce 1976 přenesen na stávající místo ze sousední parcely č. 631/2. 22.6.2011 byl objekt darován Statutárním městem Olomouc, Statutárnímu městu Přerov. Darovací smlouva podepsána dne 14.9.2011. (zdroj CEVH MO ČR)
Seznamy obětí na pomníku a v dalších záznamech částečně nekorespondují, viz:
Josef Bezslezina 28.12.1917 Prostějov, mechanik
Jaroslav Dokládal 30.6.1897 Přerov, strojvůdce ČSD
Matylda Dokládalová 10.11.1903 (někdy Marcela), manželka strojvedoucího ČSD
Karel Ertl 6.3.1908 Brno, obchodník
Ladislav Kellner 13. VI. 1924 Šurany, okr. Nové Zámky, zámečník
Rudolf Klíma 14.4.1904, malířský mistr
Hynek Kokojan podplukovník 29.5.1895 Hor. Loučka, okr. Tišnov, úředník
Emil Kovařík 13.4.1890 Brumově okres. Uh. Brod, obchodní zástupce
Antonín Král 5.8.1903 Dačice, okr. Pardubice, tovární dělník
Jan Makovec/Machovec 16.5.1895 Cehnice, okr. Strakonice, profesor reálného gymnázia, stál v čele Národního výboru
Jaroslav Motáň 24.10.1910 Přerov, knihař
Josef Novotný 21.7.1913 Krčmáň, okr. Olomouc, úředník, podporučík v záloze
Jan Sedlák štábní strážmistr četnictva 15.5.1895 Kulířov, okres Boskovice
Čestmír Sobola, JUDr. 19.7.1906 Brno, komisař politické správy
Jan Švehla nadporučík státní policie 8.11.1901 Velké Bílovice, okr. Hodonín
Hynek Smolka 28.5.1925 Přerov, mechanik
Otakar Valenta 16.12.1905 Holice u Pardubic, typograf
František Vitásek vrchní četnický strážmistr 22.10.1879 Starý Jičín
Hynek Vlček 23. 10. 1901 Sobíšky, poštovní zřízenec
Josef Zapletal 10.11.1913, bankovní úředník
Václav Zmeškal 24.8.1923 Nižní Verecky, zaměstnanec ČSD
Zdeněk Kříž
Miroslav Tichý
(zdroje: http://www.valka.cz/11102-Prerovske-povstani-1-5-1945 , https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-37181
Souřadnice: N49°37'7.38'' E17°14'27.06''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička