Olomouc

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 01.09.2011
Umístění: Olomouc, Jiráskova, po levé straně kostela Panny Marie pomocnice křesťanů
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 DĚKUJE OBČANSTVO 1918
ANDRÉS KONR., ANTON JOS:, BURIÁNEK LUDV., BAŠTA JOS., BOUDA ADOLF, BURIÁNEK ANT., BENEDIKT ALOIS, BAČUVČÍK KAREL, BEČIČKA KAREL, BARAŇÁK JOS., BOUCKÝ ANT., BARTOŠEK JINDŘ., BELLA IGNÁC, CAJSKA IGNÁC, ČTVRTLÍK JAN, DRÁBEK BEDŘ., DIVIŠ JOS., DRÁBEK FRANT., DOBROVOLNÝ KAREL, DRÁBEK ADOLF, DUŠÁK VINC., DRNOVSKÝ JAROSL., DRAGOUN ALOIS, DOSOUDIL JOS., FIALA JOS., FRGAL JOS., FRIEB JOS., HEINISCH FRANT., HLADÍLEK LAD:, HAVELKA JAN, HRABÁLEK BOHUM., HANZLIK FRANT., HRACHOVINA JOS., HEKERLE EUGEN, HRABAL MET., HOVORA FRANT., HNÍZDA KAREL, HANĚL FRANT., HLAVÁČ EDUARD, HIRSCH JAROSL., HAVELKA FRANT., HORN ADOLF, JANSA JAN, JEDLIČKA JOS., JURÁSEK JAN, GAZDA JAN, MAUSER JOS., KROUPA FRANT., KROUPA JAN, KNAPEK JAN, KAFKA JINDŘ., KAFKA JAN, KLOBOUK ALOIS, KONEČNÝ BERN., KONTEK RUD., KUČERA JOS., KVIZDALSKÝ JOS., KROUPA JAN, KOZÁK JOS., KOBSA ADOLF, KAŠPAR VIL., KNAPEK JIŘÍ, KURKA JAN, LEKL VINC., LAMR JAROSL., LANG FRANT., LEVÍČEK VÁCL., LIPENSKÝ FRANT., MADR MIROSL., MÜLLER RUD., MAHELKA JAROSL., MIKULKA IGNÁC, NOVÁK JAN (OTEC), NOVÁK JAN (SYN), NIKL ALOIS, OŠŤÁDAL JAN, OTČENÁŠEK ALOIS, PAVELKA JINDŘ., PINTA LEOP., MUDr. PETER OTTOK., POPELKA JOS., PROCHÁZKA JAN, POSPÍŠIL LUD., PALÍK JOS., PIŠŤÁK JOS., POSPÍŠIL JOS., POHLIDAL JAN, POSPÍŠIL ALOIS, PABIŠKA KAREL, PIJÁČEK ALOIS, PISKOVSKÝ JOS., PASEKA RUD., PUDIL LEOP., PTÁK EMIL, RYCHLÝ KAREL, RUŠIL EDUARD, ŘÍMSKÝ VOJT., STRATIL VÁCL., SLOVÁČEK JOS., SEDLÁČEK RUD., SILNÝ ALFR., SKŘEČEK JAN, SEIDLER FRANT., SPITZER KAREL, SPITZER RICH., STRASSKÝ LUD., ŠTOSS JAN, SOVKA FRANT., SPÁČIL JAN, SROVNAL FRANT., SÁZEL JAROSL., SILNÝ ALOIS, SMÉKAL FRANT., SCHAFFER FRANT., ŠMÍRA BEDŘ., ŠVÉBIŠ FRANT., ŠVESTKA MART., ŠVEC JAN, ŠVESTKA BOHUM., ŠOBA ENGELB., SEKANINA JAN, ŠOLC MET., SPÁČIL VÁCL., TARG STANISL., TARG RUD., ULŠMÍD JOS., VYKÝDAL FRANT., VYHLÍDAL ADOLF, VENCLÍK KAREL, VESELÝ VÁCL., ZAJZEL LUDV., ZEMŠ FRANT., ZEMŠ BEDŘ., ZAVADIL JOS., ZBOŘIL LEOP., ZATLOUKAL FRANT., ZAJZEL VIKT., KÖNIG JOS., SEKANINA GUST., SMÉKAL JAN, SKÁCEL RUD.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54284
Pomník přidal: Ivo Rozehnal