Olomouc

Pamětní deska Václav Morávek

Autor: Jan Kincl, 11.11.2018
Umístění: Olomouc, Šemberova 46/2, křížení s ulicí Lafayettova, na domu s penzionem
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V DOBĚ SVÉ VOJENSKÉ SLUŽBY
HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
ČLEN SKUPINY TŘI KRÁLOVÉ.
BRIGÁDNÍ GENERÁL I.M.
VÁCLAV MORÁVEK
NAROZEN 8.8.1904 V KOLÍNĚ.
PADL SE ZBRANÍ V RUCE 21.3.1942 V PRAZE
Poznámka:

Vojenský historický ústav v knize Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, z roku 2005, uvádí následující:
Dne 28.3.1923 byl odveden při dobrovolném odvodu a 1.10.1923 nastoupil voj. prez.službu u p. pl. 42 v Terezíně. Odtud však byl již 5.10.1923 odeslán jako frekventant do VA v Hranicích, z níž byl 14.8.1925 vyřazen v hodnosti por. děl. Druhého dne byl vtělen k děl. pl. 107 v Olomouci, u kterého poté strávil většinu své vojenské kariéry. Již 1.10.1925 byl však vyslán do aplikační školy dělostřelectva při DU v Olomouci, kterou absolvoval s dobrým prospěchem 15.7.1926. Následně se vrátil ke svému kmenovému pluku, kde poté postupně působil jako velitel čety 1. baterie, velitel spřežení 4. baterie, první důstojník 1. baterie, důstojník pátrač 2. baterie a velitel remontního oddělení a současně pobočník velitele náhradního oddílu až do poloviny září 1931. V mezidobí absolvoval v termínu od 1.2. do 30.7.1927 ekvitační školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci a 1.10.1929 byl povýšen na npor. Dne 15.9.1931 byl povolán jako frekventant do I. ročníku vyššího jezdeckého kursu při VJU v Pardubicích, který úspěšně absolvoval 15.7.1932 a následně nastoupil dnem 1.10.1932 do jezdecké školy tamtéž. Po jejím ukončení se 30.7.1933 vrátil zpět do Olomouce, kde převzal funkci prvního důstojníka 2 baterie, kterou pak vykonával následující dva měsíce. Dne 1.10.1933 byl ustanoven velitelem remontního oddělení 7. polní dělostřelecké brigády v Olomouci a v této funkci poté působil až do okupace, tedy i po jejím přejmenováním na velitele remontní baterie 7 (kmenově zůstával však i nadále zařazen u děl. pl. 107). V mezidobí absolvoval v termínu od 31.1. do 21.5.1938 střelecký kurs dělostřelectva při DU v Olomouci a byl postupně povyšován: 1.10.1935 na kpt. a 1.7.1938 do hodnosti škpt. Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl od 25.9. do 1.11.1938 velitelem remontní baterie děl. pl. 107.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl