Olomouc

Hrob Antonín Ježíšek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN JEŽÍŠEK
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
*1890, +1949.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě důstojníka prvorepublikové armády ČSR


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jaroslav Svoboda

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV SVOBODA
*30.5.1928 +19.5.1950
Poznámka:

foto vojáka v uniformě Československé armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jan Švestka

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
RODINA
ŠVESTKOVA A KOUTNÝCH

JAN ŠVESTKA
LETEC POLNÍ
PILOT ROTMISTR
1911 - 1938

ODPOČÍVEJ V POKOJI!
Poznámka:

Rotmistr Jan Švestka zahynul při letecké nehodě u Modré na Slovensku dne 10.11.1938.
Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54091
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Josef Mašlaň

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
MAŠLAŇ Josef
ruský legionář
*1897 †1970
Poznámka:

československé legie byly jednotky zahraničního vojenského odboje za 1. světové války, byla to revoluční dobrovolná vojska, která byla, později, pojmenována podle místa působení; tzv. ruští legionáři působily na ruském území v letech 1914 - 1920


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jaroslav Dostalík

Autor: Marek Skýpala, 23.11.2019
Umístění: Olomouc, Stejskalova, hřbitov Chválkovice
Nápis:
JAROSLAV DOSTALÍK
* 1887 + 1955
Poznámka:

Jaroslav Dostálík se narodil v Raclavicích u Přerova dne 7.2.1887. Po obchodní škole pracoval jako správce mlékárny, bydlel v Olomouci. Zajat byl jako šikovatel c.k. 3. pěšího pluku dne 19.3.1915 u Gorlice. Do čs. vojska se přihlásil v Pavlovce u Samary a dne 11.8.1917 byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií) jako vojín. V ČSR byl demobilizován dne 18.12.1920 v hodnosti šikovatele.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'49.55'' E17°17'50.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Šana

Autor: Marek Skýpala, 23.11.2019
Umístění: Olomouc, Stejskalova, hřbitov Chválkovice
Nápis:
FRANTIŠEK ŠANA
* 10.5.1896 + 8.7.1948
Poznámka:

František Šana se narodil v Střemeníčku u Litovle. Po obecné škole pracoval jako zedník, bydlel v Chválkovicích u Olomouce. Zajat byl jako vojín ck. 1. střeleckého pluku dne 18.7. 1915. Do čs. vojska se přihlásil dne 10.6. 1917 a jako vojín byl zařazen k 4. střeleckému pluku. Demobilizován byl jako vojín 6. střeleckého pluku dne 18.12 1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.26'' E17°17'51.94''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Max Veselý

Autor: Marek Skýpala, 23.11.2019
Umístění: Olomouc, Stejskalova, hřbitov Chválkovice
Nápis:
MAX VESELÝ
* 9.10.1881 + 24.11.1941
ČS. LEGIONÁŘ FRANCIE
Poznámka:

Max Veselý se narodil v Hodolanech, žil v Olomouci a pracoval jako holič. Zajat byl dne 4.12.1914 v Srbsku jako vojín c.k. 11. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 2.3.1918 a dne 8.4.1918 nastoupil jako vojín k 21. střeleckému pluku (francouzských legií). Službu v legiích ukončil dne 16.5.1919.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.51'' E17°17'52.14''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Večeřa

Autor: Marek Skýpala, 23.11.2019
Umístění: Olomouc, Stejskalova, hřbitov Chválkovice
Nápis:
RUDOLF
* 12.8.1893. + 5.7.1935.
Poznámka:

Rudolf Večeřa se narodil v Olomouci. Do čs. vojska se přihlásil dne 25.8.1917 a byl zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií).
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.22'' E17°17'52.57''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Lubomír Zemánek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
LUBOMÍR ZEMÁNEK
OBĚŤ 2. SVĚT. VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf voják Jedlička

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
TATÍČKU NÁŠ DRAHÝ -
LÍTÍCI VÁLKOU NÁM VZATÝ,
SPÍ SLADCE - TAM V TÉ CHLADNÉ
RUSKÉ ZEMI -- SNAD VĚČNOST NÁS
ZASE S TEBOU SPOJÍ --.
NAR. 1875 - ZEMŘ. 1915.

NA SHLEDANOU !
Poznámka:

že jde jmenovitě o kenotaf padlého vojáka Jedličky, Oběti 1. světové války, lze vyčíst z prvé náhrobní desky a to se jmény, jeho dcery LIDUŠKA WEISEROVÁ, roz. JEDLIČKOVÁ *189? +1929 a jeho manželky BOHUMILA JEDLIČKOVÁ *1874 +1951


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo