á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Antonín Sitta

* 7.11.1910/6.1.1910 (?)
† 30.4.1945 (Přestavlky, okr. Olomouc)

příslušník ilegálního odbojového hnutí, umučen
V roce 1943 počal v Přestavlkách odbojovou činnost Josef Tuška po svém návratu ze Svatobořic (kde byl krátce vězněn), spolu s Jaroslavem Tuškou, hostinským, a Františkem Mačákem, rolnickým synkem.
Začátkem dubna 1945 přišla do obce skupina partyzánů por. Juraje, která odtud činila výpady. Koncem dubna skupina partyzánů odešla a v obci zůstali jen dva ruští parašutisté. V noci z 30.4. na 1.5.1945 napadla obec skupina SS a Vlasovců, vedená gestapáky. Po zapálení hostince Jaroslava Tušky, rolnických usedlostí Josefa Tušky, Jaroslava Mačáka, Pavly Teimerové, dělnického domku Ludvíka Houšťavy a Jana Machovíka, počala skupina po obci loupit a vraždit. V onu osudnou noc měl právě hostinský Jaroslav Tuška hostinec uzavřen a v kuchyni byli přítomni Ludvík Frajt z Olomouce Černovíra spolu s p. Sitou, dr. Tuškou ze Suchonic a šoférem, rovněž tam byl jeden parašutista. Co se tam všechno odehrálo, nikdo neví, jelikož nikdo nemohl ven, poněvadž bylo po každém stříleno. Ráno po 6. hodině, když horda vrahů odjela, byly na křižovatce u hostince nalezeny mrtvoly: Jaroslava Tušky (hostinského), Jaroslava Mačáka (rolníka), bratří Jana a Františka Mačákových (rolnických synů), Ludvíka Frajta z Olomouce-Černovíra, p. Sity z Olomouce a p. Frajta z Přerova. Panu Josefu Tuškovi a jeho synu, které, jak z dotazů Vlasovců bylo zřejmo, hledali, se podařilo uprchnout.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.trsice.cz/prestavlky/prestavlky.html
portál CEVH MO ČR

VPM:
památník - Hrabyně, okres Opava
pomník - Přestavlky, okres Olomouc
pohřebiště - Olomouc, okres Olomouc


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.