Olomouc

Pamětní deska János Bolyai

Autor: Petr Vacek, 27.10.2009
Umístění: Olomouc, třída 1. máje, budova KVV Olomouc
Nápis:
V OLOMOUCI SLOUŽIL JAKO KAPITÁN
OD 10. ČERVENCE 1832 DO 15. ČERVNA 1833
MAĎARSKÝ MATEMATIK
ZAKLADATEL NAUKY O NEEUKLIDOVSKÉ
GEOMETRII
BOLYAI JÁNOS
(1802-1860)
OLMÜTZBEN SZOLGÁLT MÉRNÖK-SZÁZADOSKÉNT
1832. JÚLIUS 10 – TÖL 1833. JÚNIUS 15-IG
A NAGY MAGYAR MATEMATIKUS AKI
MEGALKOTTA A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIÁT.

ODHALENO V ROCE VSTUPU DO EU
ÁLLÍTOTTÁK AZ EU CSATLAKOZÁS ÉVÉBEN
2004
VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA
POZEMNÍHO VOJSKA
VE VYŠKOVĚ
Z
RÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM
BUDAPEST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 21.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 28, v blízkosti zastávky U Dómu, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
IDA REDLICHOVÁ
NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
VÍTĚZSLAV REDLICH
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1942
DO TREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
MAX REDLICH
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
BERTA REDLICHOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE BYDLELA
ELIŠKA STOBEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
PAVLA REDLICHOVÁ
NAR. 1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Helena Deutchová

Autor: Lenka Šimčíková, 23.09.2014
Umístění: Olomouc, třída 1. máje 8, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
HELENA DEUTSCHOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková