Olomouc

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, U Botanické zahrady 828/4, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
THEODOR SCHNITZLER
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RAASICE

ZDE BYDLEL
ERICH SCHNITZLER
NAR. 1919
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RAASICE

ZDE BYDLELA
ANNA SCHNITZLEROVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RAASICE

ZDE BYDLEL
WALTER SCHNITZLER
NAR. 1915
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HANNELORE
FISHEROVÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1.7.1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková