Olomouc

Kameny zmizelých - rodina Batschova

Autor: Šimčíková Lenka, 19.05.2013
Umístění: Olomouc, Dvořákova 472/16, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
FRÄNZI BATSCHA
NAR. 1925
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
TAMTÉŽ

ZDE BYDLELA
DR. IRENE BATSCHA
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
V CHELMNU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Šimčíková Lenka