Olomouc

Pamětní deska Jan III. Sobieský

Autor: Pavlína Koncošová, 25.05.2022
Umístění: Olomouc, Opletalova 364/1
Nápis:
V TOMTO DOMĚ 26. SRPNA 1682
BĚHEN SVÉHO TAŽENÍ V ČELE
POLSKÝCH VOJSK NA POMOC
OBLEŽENÉ VÍDNI PŘENOCOVAL
JAN III. SOBIESKY (1629 - 1696),
V LETECH 1674 - 1696 POLSKÝ KRÁL,
JENŽ 12. ZÁŘÍ 1683 ROZDRTIL ARMÁDU OSMANSKÉ ŘÍŠE,
ABY TAK UČINIL PŘÍTRŽ TURECKÉMU OHROŽENÍ EVROPY.
W TEJ KAMIENICY 26. SIERPNIA 1683 ROKU W DRODZE
Z WOJSKAMI POLSKIMI NA ODSIECZ WIEDNIA NOCOWAŁ
JAN III. SOBIESKY (1629 - 1696), KRÓL POLSKI (1674 - 1896)
12 WRZESNIA 1683 ROKU ROZGROMIL ARMIE IMPERIUM
OSMANSKIEGO KŁADAC KRES ZAGROZENIU TURECKIEMU W EUROPIE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová