Olomouc

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Žilinská 650/20, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
GERTRUDA
WALTEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLEL
GERHARD WALTER
NAR. 1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
ANDĚLA BERLOVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE BYDLELA
MARKÉTA
WALTEROVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
RUTH WALTEROVÁ
NAR. 1934
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
RENATA BERLOVÁ
NAR. 1934
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAÝDĚNA 24.8.1942
TAMTÉŽ

ZDE BYDLELA
VĚRA WALTEROVÁ
NAR. 1938
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková