Praha 10

28. pluku, Altajská, Benešovská, Bohdalecká, Břečťanová, Bulharská, Černokostelecká, Dykova, Elektrárenská, Francouzská, Hradešínská, Chrpová, Jabloňová, Kodaňská, Kozácká, Kralická, Máchova, Malešické náměstí, Mexická, Minská, Moskevská, Moskevská 67, Mukařovská, Na louži, Na Palouku, Na Slatinách, Na Třebešíně, Na Universitním statku, Na Zájezdu, Nad Elektrárnou, Nad Primaskou, Nad Vršovskou Horou, náměstí Svatopluka Čecha, Novorosijská, Petrohradská, Roztylské náměstí, Ruská, Saratovská, Slovinská, Starostrašnická, Strnadova, Šrobárova, Tolstého, U Roháčových kasáren, Ukrajinská, V Olšinách, Vinohradská, Vlašimská, Vršovické náměstí, Záběhlická

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 797/34
Nápis:
5. KVĚTNA 1945
ZDE OBĚTOVALI SVÉ MLADÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU NÁRODA, VLASTI A ZA
NÁŠ LEPŠÍ ZÍTŘEK

VLADIMÍR KRAUS *1.5.1930
JAROSLAV POKORNÝ *17.2.1905
EDUARD VANĚK *8.9.1902
A ČTYŘI NEZNÁMÍ VLASTENCI.

PADLI, ABYCHOM MY SVOBODNĚ ŽILI
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20224
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 850/87
Nápis:
ZDE PADLI ZA NAŠI SVOBODU
V KVĚTNOVÝCH BOJÍCH
1945
JOSEF BYLINA
MILOŠ PTÁČEK
ZDENĚK SVOBODA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20190
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Zdeňka Hejduková

Autor: Josef Kareš, 26.05.2011
Umístění: Praha 10, Kozácká 243/19, Vršovice
Nápis:
V TOMOTO DOMĚ PADLA ZA OBĚŤ
NĚM. NACISMU DNE 11.1.1945
ZDEŇKA HEJDUKOVÁ
ROZ. ŠMEJKALOVÁ
VE VĚKU 31. R
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20204
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 09.03.2013
Umístění: Praha 10, Kralická 1001/4, sbor Českobratrské církve
Nápis:
PAMÁTCE NAŠICH PADLÝCH A UMUČENÝCH
1939 -1945
FAUL FRANTIŠEK, HÁJEK VLADIMÍR, HEJL FRANTIŠEK, HEJLOVÁ MILADA, HERZÁNOVÁ OTILIE, JELÍNEK RUDOLF

PAVLÍČEK JAN, ŠOLC MILOŠ, VINŠ FRANTIŠEK, VIRT OTAKAR, VOJTĚCHOVSKÝ MIROSLAV, ZDRCHANÝ KAREL

ČESKOBRATRSKÝ
EVANGELICKÝ
SBOR V PRAZE XIII

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Antonín Bartoušek

Autor: Vladimír Štrupl, 05.04.2008
Umístění: Praha 10, Máchova 54/22, Vinohrady
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
ANTONÍN BARTOUŠEK
NAROZENÝ DNE 26. DUBNA 1925
KTERÝ PADL HRDINNOU SMRTÍ
V REVOLUČNÍM BOJI O PRAHU
DNE 7. KVĚTNA 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pamětní deska Antonín Mošnička

Autor: Josef Kareš, 20.04.2011
Umístění: Praha 10, Malešické náměstí 5/2, Malešice
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADL
ANTONÍN
MOŠNIČKA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20194
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Zdeňka Paková

Autor: Pavel Šmejkal, 21.10.2017
Umístění: Praha 10, Mexická 4
Nápis:
V tomto domě žila obětavá členka odboje
Zdeňka PAKOVÁ
Se spolupracovníky výsadku ANTHROPOID
byla popravena nacisty 24.10.1942 v Mauthausenu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Ladislav Pösl

Autor: Josef Kareš, 04.04.2011
Umístění: Praha 10, Minská 1/1002, Vršovice
Nápis:
V PŘEDVEČER POVSTÁNÍ
PRAŽSKÉHO LIDU DNE 4. KVĚTNA 1945
ZDE ZAHYNUL
VEDOUCÍ ILEGÁLNÍ SKUPINY KSČ
VE STRAŠNICKÉ VOZOVNĚ
LADISLAV PÖSL NAR. 12.4.1906
ŽIJÍCÍ V ILEGALITĚ
POD JMÉNEM VIKTOR
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20207
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Štrupl, 19.04.2006
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov
Nápis:
OBĚTI NACISMU
NA PAMĚT PADLÝCH A ZEMŘELÝCH ČLENŮ A OBČANŮ VRŠOVICKÝCH POSTAVIL SPOLEK „VRŠOVEC.“ 28./6.1925
Poznámka:

datum na pomníku je nelogické (jedná se i o pomník Obětem 1. světové války?)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Bendl

Autor: Josef Kareš, 09.03.2013
Umístění: Praha 10, Moskevská 967/34, na průčelí budovy Sboru církve Čsl.-husitské
Nápis:
V TOMTO HUSOVĚ SBORU ZDÁRNĚ
PŮSOBIL V TĚŽKÉ DOBĚ R. 1942 – 1943
FARÁŘ CÍRKVE ČEKOSLOVENSKÉ
JAROSLAV BENDL,
STATEČNÝ KNĚZ A UŠLECHTILÝ ČLOVĚK ,
UMUČENÝ V OSVĚTIMI DNE 16. ŘÍJNA 1943
V MLADÉM VĚKU 30 LET.

NA VĚČNOU PAMĚŤ : NÁBOŽENSKÁ OBEC CČS
V PRAZE - VRŠOVICÍCH – 19. ŘÍJNA 1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20202
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček