76. setkání

76. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 9. ledna 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Aleš, Honzin,  Martin, Vojta a Jirka.

 

1) Top-armyshop prodloužil podporu našemu projektu, děkujeme.

2) Předseda nás informoval, že upravené stanovy, schválené na Valné hromadě byly předány na podatelnu MV.

3) Honzin zahájil vybírání členských příspěvků pro rok 2014. Platitmožno jak v hotovosti, tak i převodem, případně se domluvit s Honzinem.

4) Máme přislíben další legionářský deník, jeho zpracování si opět bere na starosti Honzin.

5) Podle informací z ČsOL je reálné, že by letos mohla být vydána další knížka do edice Knihovna v souladu s naším plánem.

6) Byl ustanoven tým na představení našeho projektu a k projednání naší nabídky dat pro obce. Dvoučlenný tým tvoří Vojta a Jirka.

7) Byl projednán pracovní plán pro uvedené představení našeho Spolku a projektu obcím.

8) Honzin předvedl novou knihu o historii našich legií na Rusi. Navrhujeme jeden výtisk pořídit do naší legionářské knihovny.

Zapsal Martin