Velmi si vážím Vaší práce

„Velmi si vážím Vaší práce při mapování vojenských pamětních míst a obdivuji výsledky, kterých jste dosáhli. Tomáš Jakl “

Ohledně odpovědí na tyto otázky se s ním spojím:

Rád bych s Vámi konzultoval následující problematiku. Připravil jsem pro Historii a vojenství seznam vojáků ROA, zapsaných v pražských matrikách zemřelých. Moc jich není – asi už matrikáři věděli, odkud vítr fouká. Mám tam ale čtyři pohřbené ve Stodůlkách v hrobě č. 469. Tento hrob se nachází v rohu hřbitova a je obsazen rodinou Dikyových. Na internetu jsem se dočetl, že jste na stodůleckém hřbitově identifikoval místo hrobu vlasovců podle dobových fotografií. Je to opravdu ono neoznačené místo mezi hroby č. 201 a 202? Mám tam také dva hromadné hroby v Liboci, které nevím, kde jsou. Máte nějaké informace o Liboci, prosím?

Mějte se pěkně
Tomáš Jakl

Mgr. Tomáš Jakl

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu jako vědecký pracovník. Je členem redakční rady časopisu Historie a vojenství a vědecké redakce spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium. Působí ve Společné česko-ruské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, dále ve Společné česko-slo venské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, Mezirezortní koordinační komisi pro válečné hroby při MO ČR, Rozkladové komisi MO ČR, Komisi vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha a několika dalších odborných komisích.

Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945. Je též kurátorem výstav a redigoval několik knih, sborníků a časopisů.