Olomouc

17. listopadu, 28.října, Bezručova, Bezručovy sady, Biskupské náměstí, Dolní Hejčínská, Dolní náměstí, Dolní Novosadská, Dvořákova, Frajtrovo náměstí, Hálkova, Hanáckého pluku, Havlíčkova, Heydukova, Hodolanská, Horní náměstí, Javořičská, Jeremenkova, Jiráskova, Kateřinská, Keplerova, Komenského, Krapkova, Kyselovská, Lafayettova, Lazecká, Lidická, Lipenská, Litovelská, Masarykova třída, Na Chmelnici, Na Letné, Na Stráni, Na Vlčinci, Na Vozovce, Nad Lánem, náměstí Republiky, náves Svobody, Neředínská, Opletalova, Palackého, Pavelčákova, Pavlovická, Přichystalova, Selské náměstí, Sokolská, Stejskalova, Šantova, Šemberova, Švabinského, Švermova, třída 1. máje, Třída Míru, třída Spojenců, třída Svobody, U Botanické zahrady, Uhelná, Univerzitní, Václava III, Václavské náměstí, Vídeňská, Wellnerova, Wolkerova, Za nemocnicí, Zeyerova, Žilinská, Žižkovo náměstí, nezařazeno

Kenotaf Bedřich Zapletal, Hrob Otakar von Anděl

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
GEN. BEDŘICH ZAPLETAL
* 1895 - PADL V RUSKU
MARIE ZAPLETALOVÁ
1866 - 1955
PLK. OTAKAR VON ANDĚL
1886 - 1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Karel Merkner

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
RODINA
MERKNEROVA

KAREL
OSVĚNČÍN
1879 - 1944
Poznámka:

Na náhrobku je uvedeno zřídka užívané pojmenování města Osvětim v Malopolském vojvodství. Za druhé světové války bylo město přičleněno k německé říši a byl zde postaven koncentrační tábor, mj. Auschwitz I.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Alois Kadlíček a hrob Jan Kadlíček

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
ALOIS
PADL VE SVĚT VÁLCE
NA ITAL BOJ.31.8.1917
VE VĚKU 20.LET.

JAN
PORUČÍK PĚŠ.PL.18.
TRAGICKY SKONAL 17.11.
1934 VE VĚKU 23.LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Josef Kolář

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.08.2014
Umístění: Olomouc, Stejskalova, část Chválkovice, hřbitov
Nápis:
RODINA
KOLÁŘOVA

PLK. JOSEF KOLÁŘ
1895 - 1944 POPRAVEN VE VRATISLAVI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'50.58'' E17°17'52.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kameny zmizelých - Josef Šanta

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Šantova 4, roh ulic - 17. listopadu x Šantova, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
JOSEF ŠANTA
NAR. 1883
ZATČEN 1944
ZAVRAŽDĚN 8.5.1945
V MALÉ PEVNOSTI
V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Václav Morávek

Autor: Jan Kincl, 11.11.2018
Umístění: Olomouc, Šemberova 46/2, křížení s ulicí Lafayettova, na domu s penzionem
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V DOBĚ SVÉ VOJENSKÉ SLUŽBY
HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
ČLEN SKUPINY TŘI KRÁLOVÉ.
BRIGÁDNÍ GENERÁL I.M.
VÁCLAV MORÁVEK
NAROZEN 8.8.1904 V KOLÍNĚ.
PADL SE ZBRANÍ V RUCE 21.3.1942 V PRAZE
Poznámka:

Vojenský historický ústav v knize Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, z roku 2005, uvádí následující:
Dne 28.3.1923 byl odveden při dobrovolném odvodu a 1.10.1923 nastoupil voj. prez.službu u p. pl. 42 v Terezíně. Odtud však byl již 5.10.1923 odeslán jako frekventant do VA v Hranicích, z níž byl 14.8.1925 vyřazen v hodnosti por. děl. Druhého dne byl vtělen k děl. pl. 107 v Olomouci, u kterého poté strávil většinu své vojenské kariéry. Již 1.10.1925 byl však vyslán do aplikační školy dělostřelectva při DU v Olomouci, kterou absolvoval s dobrým prospěchem 15.7.1926. Následně se vrátil ke svému kmenovému pluku, kde poté postupně působil jako velitel čety 1. baterie, velitel spřežení 4. baterie, první důstojník 1. baterie, důstojník pátrač 2. baterie a velitel remontního oddělení a současně pobočník velitele náhradního oddílu až do poloviny září 1931. V mezidobí absolvoval v termínu od 1.2. do 30.7.1927 ekvitační školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci a 1.10.1929 byl povýšen na npor. Dne 15.9.1931 byl povolán jako frekventant do I. ročníku vyššího jezdeckého kursu při VJU v Pardubicích, který úspěšně absolvoval 15.7.1932 a následně nastoupil dnem 1.10.1932 do jezdecké školy tamtéž. Po jejím ukončení se 30.7.1933 vrátil zpět do Olomouce, kde převzal funkci prvního důstojníka 2 baterie, kterou pak vykonával následující dva měsíce. Dne 1.10.1933 byl ustanoven velitelem remontního oddělení 7. polní dělostřelecké brigády v Olomouci a v této funkci poté působil až do okupace, tedy i po jejím přejmenováním na velitele remontní baterie 7 (kmenově zůstával však i nadále zařazen u děl. pl. 107). V mezidobí absolvoval v termínu od 31.1. do 21.5.1938 střelecký kurs dělostřelectva při DU v Olomouci a byl postupně povyšován: 1.10.1935 na kpt. a 1.7.1938 do hodnosti škpt. Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl od 25.9. do 1.11.1938 velitelem remontní baterie děl. pl. 107.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Arnošt Rypka

Autor: Alena Tománková, 24.11.2014
Umístění: Olomouc, Švabinského, cyklostezka Chválkovice-Samotišky, směrem Svatý Kopeček
Nápis:
KAPITÁN
ARNOŠT RYPKA
KAPITÁN SRB. A FRANC. LEGIE
ZAHYNUL
1. DUBNA 1924
Poznámka:

kapitán Rypka byl důstojníkem olomouckého dělostřeleckého učiliště, který prošel bojišti první světové války nejdřív na rakouské straně v Haliči a po zběhnutí do ruského zajetí také v Srbské legii v Rusku (nasazen na řecké a rumunské frontě), poté u čs. dělostřelectva ve Francii (proto kapitán srbské a francouzské legie, nikoli cizinecké, ale český legionář; po válce se účastnil bojů na Těšínsku (proti Polsku) a na Slovensku (proti Maďarku); poté převelen do Olomouce, manželka s dítětem stále v Praze, pro přiblížení rodiny chtěl zajistit letní byt, kdy 1. dubna 1924 vyrazil motorkou se sajdkárou na Svatý Kopeček, spolujezdec byl kapitán Grausam; když se večer vraceli, havarovali v zatáčce u Prachárny, kapitán Grausam přežil, přivolal sanitu, lékař již jen konstatoval smrt kapitána Rypky; pomník odhalen v roce 2008
(http://kolari.olomouc.com/kptRypka.ht)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°37'20.28'' E17°18'49.67'' (pata pomníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 09.05.2021
Umístění: Olomouc, Švabinského
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDĚ,
KTERÁ PO VELKÝCH BOJÍCH
VSTOUPILA TUDY DO OLOMOUCE
DNE 8. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-54240
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých - rodina Schulhofova

Autor: Lenka Šimčíková, 26.09.2014
Umístění: Olomouc, Švermova 1036/7, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
ERICH SCHULHOF
NAR. 1909
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
IDA SCHULHOFOVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska János Bolyai

Autor: Petr Vacek, 27.10.2009
Umístění: Olomouc, třída 1. máje, budova KVV Olomouc
Nápis:
V OLOMOUCI SLOUŽIL JAKO KAPITÁN
OD 10. ČERVENCE 1832 DO 15. ČERVNA 1833
MAĎARSKÝ MATEMATIK
ZAKLADATEL NAUKY O NEEUKLIDOVSKÉ
GEOMETRII
BOLYAI JÁNOS
(1802-1860)
OLMÜTZBEN SZOLGÁLT MÉRNÖK-SZÁZADOSKÉNT
1832. JÚLIUS 10 – TÖL 1833. JÚNIUS 15-IG
A NAGY MAGYAR MATEMATIKUS AKI
MEGALKOTTA A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIÁT.

ODHALENO V ROCE VSTUPU DO EU
ÁLLÍTOTTÁK AZ EU CSATLAKOZÁS ÉVÉBEN
2004
VYSOKÁ VOJENSKÁ ŠKOLA
POZEMNÍHO VOJSKA
VE VYŠKOVĚ
Z
RÍNYI MIKLÓS
NEMZETVÉDELMI EGYETEM
BUDAPEST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek