Zdroje informací

Knihy

 

Studie

 

Diplomové práce

  • Vojenská pietní místa v Česku, Územní rozdíly a proměny jejich vnímání v kontextu politického vývoje
    Diplomová práce, Petr SLÁDEK, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE , Přírodovědecká fakulta

Mapy

 

Lokality

 

Katastr nemovitostí

Katalogy památek

  • Památkový katalog je nový systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné informace včetně fotografie památky a odkazu na její umístění v katastrální mapě.  – ZDE