Praha 10

28. pluku, Altajská, Benešovská, Bohdalecká, Břečťanová, Bulharská, Černokostelecká, Dykova, Elektrárenská, Francouzská, Hradešínská, Chrpová, Jabloňová, Kodaňská, Kozácká, Kralická, Máchova, Malešické náměstí, Mexická, Minská, Moskevská, Moskevská 67, Mukařovská, Na louži, Na Palouku, Na Slatinách, Na Třebešíně, Na Universitním statku, Na Zájezdu, Nad Elektrárnou, Nad Primaskou, Nad Vršovskou Horou, náměstí Svatopluka Čecha, Novorosijská, Petrohradská, Roztylské náměstí, Ruská, Saratovská, Slovinská, Starostrašnická, Strnadova, Šrobárova, Tolstého, U Roháčových kasáren, Ukrajinská, V Olšinách, Vinohradská, Vlašimská, Vršovické náměstí, Záběhlická

Hrob František Kudrna

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Krematorium Strašnice)
  • Krematorium Strašnice, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 214, souřadnice vstupu 50°04´37,1" N, 014°29´06,0" E, hřbitov okolo krematoria je oddělen zdí od Vinohradského hřbitova
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Alena Smolíková, 10.09.2016
Umístění: Praha 10, Vinohradská 214, Krematorium Strašnice
Nápis:
FRANTIŠEK KUDRNA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
1896 - 1934

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Ruis

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Porteš, 09.01.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohradský hřbitov, sekce 17, č. hrobu 48, nedaleko kaple sv. Václava
Nápis:
deska bez nápisu
Poznámka:

Druhá hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Příjmení: RUIS
Jméno: Jan
Bydliště: Pasohlavky okr. Mikulov
Datum narození: 10.12.1896
Místo narození: Rakvice okr. Hustopeče
Datum a místo přihlášení do legií: Prod. Punkt Kazatín - Kyjevská gub.
Datum zařazení do jiné (další) legie: 7.11.1917
Datum zařazení do jiné (další) legie: 3.4.1918
Konec v legiích: 22.12.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR, LF
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 24. dom. p. pl./24. zem. p. pl.
Druhý útvar v legiích: 21. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 21. stř. pl.
Zajetí: 25.7.1916, Brody
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

RUIS Jan
Legionář ruský a francouzský, 21. čs. střelecký pluk
Narozen 10. prosince 1896 v Rakvicích č. p. 211 jako nemanželský syn Kristýny Bartoňkové, kterou si Ignác Ruis dne 21. 2. 1898 vzal v Rakvicích za zákonitou manželku a tím se zároveň před dvěma svědky přihlásil i k otcovství nezletilého Jana.
Slévač, os. č. 32 528. V jeho útlém věku se s ním rodiče přestěhovali do Pasohlávek. V roce 1915 příslušníkem 24. zeměbraneckého pluku ve Znojmě, na východní frontě se dostal do zajetí 25. července 1916 u Brodů.
Do čs. legií se přihlásil dle VÚA v Punktu Kazatín – Kyjevská gubernie (dnes Kozjatyn, Ukrajina, 200 km jihozápadně od Kyjeva). Hned po příchodu k legiím, zařazen v Žitomiru 7. listopadu 1917 se hlásil do transportu dobrovolníků do Francie. Byl do něj zařazen a 12. listopadu 1917 jako jeden z vojínů se vydává na cestu do daleké Francie.
Po příjezdu do Francie byl Jan Ruis 3. 4. 1918 zaregistrován, 10. června 1918 vyzbrojen v táboře v Darney. Zde se také se vší pravděpodobností zúčastnil slavnostní přísahy nových československých jednotek. Jeho další služební působení v rámci francouzských legií není známo, osobní spis obsahuje pouze informaci a udělení čs. válečného kříže s lipovou ratolestí dle dekretu 3423 a jeho demobilizaci nejdříve u Náhradního praporu čs. pěš. pl. čís. 21, II. náhradní roty v Čáslavi 20. 12. 1920 a ve Znojmě u Čs. domobraneckého okresního velitelství dne 1. 2. 1921.
Po odchodu z legií zůstal v Praze, kde se 7. 11. 1920 oženil na Královských Vinohradech s Františkou Schillingovou. Umírá 5. května 1952 v Praze. Jeho životní osudy po odchodu z legií se podařilo dohledat díky manželce jeho syna, paní Jarmile Mrázové – Ruisové: „ … mohu poskytnout dosti skromné informace, protože jsem Jana Ruise (otce mého manžela) osobně nepoznala, neb v době sňatku s jeho synem Jaroslavem byl již mrtvý. S manželkou Františkou Schillingovou měl čtyři syny a dcerku, která v útlém dětství (9 let) zemřela při náletu na Prahu za II. světové války. Stal se listonošem (nynějším doručovatelem). Vzhledem k tomu, že můj manžel o něm mluvil vždy s úctou a láskou, domnívám se, že zůstal vždy věrný svým ideálům a zdravým názorům. Tomuto svému dítěti dopřál krásné hudební vzdělání, které mu umožnilo po ukončení studia na Pražské konzervatoři stát se předním violistou a zakladatelem Dvořákova kvarteta i v pozdějších letech profesorem na téže konzervatoři.“
Jan Ruis je pohřben na hřbitově v Praze Vinohradech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. František Trávníček

Hrob Jürgen Svoboda

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady
Nápis:
TYS DOKONAL SVOU ŽIVOTNÍ POUŤ TAK LEHCE
TVÉ MODRÉ OČI ZHASLY NAVŽDY,
VŠAK NAŠE VZPOMÍNKA NA TEBE,
DRAHÝ JÜRGEN, NEZHASNE NIKDY.

JÜRGEN SVOBODA
VOJÍN, ZAHYNUL TRAGICKY
*4. XI. 1942 †21. XI. 1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Svatopluk Láb

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 28, hrob č. 35
Nápis:
P. SVATOPLUK LÁB
*9.III.1920 †17.VI.1998

sídelní kanovník vyšehradský
vězeň koncentračního tábora Dachau

R.I.P.
Poznámka:

Páter Svatopluk Láb (*9.3.1920 Praha †17.6.1998) byl členem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla u baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.
V době nacistické okupace byl zatčen gestapem. V té době byl bohoslovcem pražského kněžského semináře. Na internetových stránkách Mons. Jana Peňáze ze Křtin je celá událost popsána následovně: "Příčinou zatčení bylo to, že do kostela na pražských Vinohradech přišel francouzský válečný zajatec, který utekl z tábora. Vešel do sakristie. Nerozuměli mu a proto zavolali bohoslovce Lába, aby byl tlumočníkem. Láb chtěl nějaké doklady; všichni odešli, snad také, aby někdo z nich zavolal strážníka. Láb s ním zůstal sám. Francouz se tázal, jestli nešli pro policii. A když Láb přisvědčil, zajatec prchl. Láb, který se u výslechu nepřiznal, byl zatčen pro nedbalost v této věci, když se přiznal, že zajatec mu utekl."
Svatopluk Láb byl v průběhu svého věznění, konkrétně dne 13.12.1943, předán z věznice Praha - Pankrác do věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně. Dne 14.02.1944 byl dále transportován do Koncentračního tábora v Dachau, kde byl na konci 2. světové války osvobozen.
(zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana http://www.poutnik-jan.cz/ http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mala-pevnost/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Jiří Černý

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady
Nápis:
JIŘÍ ČERNÝ
ZAHYNUL PŘI NÁLETU V R. 1945
Poznámka:

Mohlo by se jednat o Jiřího Černého, nar.: 26.10.1921, bydlištěm Praha 2, čp. 441, který dne 14.02.1945 zemřel v Nemocnici v Motole na následky zranění z leteckého útoku na Prahu a je také uveden na pamětní desce Obětem 2. světové války v budově základní školy v Praze 5, v ulici U Santošky 1007/1.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Josef Dvořák

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 46, hrob č. 46
Nápis:
JOSEF DVOŘÁK
ŠKPT. V. V.
*1. 3. 1889 †14. 10. 1956

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Klásek

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 10, hrob č. 113
Nápis:
ING. VÁCLAV KLÁSEK
MAJOR ČSR.
NAR. 19. 5. 1885 ZEMŘ. 23. 5. 1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Havel

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení ark, hrob č. 14hr.
Nápis:
VÁCLAV
HAVEL
5. 10. 1936 - 18. 12. 2011
Poznámka:

Hrob rodiny Havlových byl naposledy upraven v roce 1996, po úmrtí 1. manželky tehdejšího prezidenta Václava Havla, paní Olgy Havlové. Umělecké doplňky vytvořil akademický sochař Olbram Zoubek.
(zdroj: http://www.tyden.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Karel Dovolil

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.05.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, hrob č. 17, oddělení 52
Nápis:
KAREL DOVOLIL
NADPORUČÍK
* 22/5 1894, † 1/12 1918.
Spi sladce, do schledání!
Rodiče

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Emil Hácha

 • + o skupině VPM (P-10, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady)
  • Hřbitov Vinohrady, Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 294/212, souřadnice vstupu na hřbitov 50°4'39.6"N, 14°28'48.6"E,
   Od svého založení v r. 1885 byl třikrát rozšířen - poprvé v r. 1897, podruhé roku 1912 a potřetí roku 1922, kdy byl i zřízen urnový hájn a urnová alej.
   Uprostřed stojí kostel sv. Václava. Hřbitov má dnes rozlohu 9,63 ha a v dubnu 1999 zde bylo 930 hrobek, 16 500 hrobů, 4 500 urnových hrobů a 1 850 kolumbárních schránek.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
   Podle informace, vyvěšené na hřbitově, je zde umístěno 16 094 hrobů, 906 hrobek, 4 369 urnových míst a 4 850 kolumbárních míst. Hřbitov je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 1 671 a obsahuje cca 400 chráněných objektů.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 08.09.2017
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady, oddělení č. 34, hrob č. 13hr.
Nápis:
PRESIDENT REPUBLIKY
JUDR. EMIL HÁCHA
1872 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina