Praha 10

28. pluku, Altajská, Benešovská, Bohdalecká, Břečťanová, Bulharská, Černokostelecká, Dykova, Elektrárenská, Francouzská, Hradešínská, Chrpová, Jabloňová, Kodaňská, Kozácká, Kralická, Máchova, Malešické náměstí, Mexická, Minská, Moskevská, Moskevská 67, Mukařovská, Na louži, Na Palouku, Na Slatinách, Na Třebešíně, Na Universitním statku, Na Zájezdu, Nad Elektrárnou, Nad Primaskou, Nad Vršovskou Horou, náměstí Svatopluka Čecha, Novorosijská, Petrohradská, Roztylské náměstí, Ruská, Saratovská, Slovinská, Starostrašnická, Strnadova, Šrobárova, Tolstého, U Roháčových kasáren, Ukrajinská, V Olšinách, Vinohradská, Vlašimská, Vršovické náměstí, Záběhlická

Kenotaf Čeněk Schmidt

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 2 B-34
Nápis:
IN MEMORIAM
PLUKOVNÍK
ČENĚK SCHMIDT
*22.7.1898 +12.9.1942
V PLŐTZENSEE
Poznámka:

příslušník Čs. legií v Rusku a ve Francii
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Karel Staffa

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 5A-272
Nápis:
Památce našeho drahého syna.
Karel Staffa
šikovatel pěš. pl. č. 28.
*11.7.1890, +6.3.1916 na Asinary Fornelli,
jako oběť válečného utrpení.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Alois Kunický

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 18.06.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice
Nápis:
ALOIS KUNICKÝ
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*14.4.1894 +10.12.1935
TVRDÝ BYL TVŮJ ŽIVOT
LEHKÉ BUDIŽ ODPOČINUTÍ.
Poznámka:

více informací:
http://legie100.com/krev-legionare/59730/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Hrob Alexandr Stich

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 18.06.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice
Nápis:
PLK.v.v. ALEXANDR STICH
*8.12.1896 + 25.11.1985
Poznámka:

- čs. legionář
- http://legie100.com/krev-legionare/103690/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 24.05.2011
Umístění: Praha 10, Mukařovská 1740/22, proti domu č. 22/1740
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

VÁCLAV BOŘÍK ZE STRAŠNIC
49. LETÝ 8. V. 1945
FRANT. GRABMÜLLER ZE STRAŠNIC
62. LETÝ 7. V. 1945
JOSEF DAVID Z VRŠOVIC
51. LETÝ 6. V. 1945
JAN PAVLÍČEK ZE STRAŠNIC
45. LETÝ 6. V. 1945
RUDOLF ŠMOLÍK ZE STRAŠNIC
26. LETÝ 7. V. 1945
JAN ADAM ZE STRAŠNIC
47. LETÝ 16.VIII. 1942
ALOIS REJHOLEC ZE STRAŠNIC
40. LETÝ 3. XI. 1942
LEOPOLD KLAŠKA ZE STRAŠNIC
48. LETÝ 4. III. 1943
JAROSLAV ŠTECHR ZE STRAŠNIC
51.LETÝ 17. V. 1945
Ing. KAREL MEISSNER ZE STRAŠNIC
?? LETÝ 3. XI. 1942
JAROMÍR VONDRÁČEK ZE STRAŠNIC
33. LETÝ 17. IV. 1945
Poznámka:

část nápisu zakrytá vegetací


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20228
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Jiří Hejda

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 10, Na louži 947/1
Nápis:
JUDr. JIŘÍ HEJDA
25.2.1895 – 25.4.1985
VÝZNAMNÝ ČESKÝ EKONOM
NOVINÁŘ, BÁSNÍK A SPISOVATEL,
ODSOUZENÝ V PROCESU
S DR. MILADOU HORÁKOVOU
NA DOŽIVOTÍ, ZDE VYBUDOVAL
PROSPERUJÍCÍ TOVÁRNU
Poznámka:

Původní bronzová deska s reliéfem byla odhalena v únoru 1995 na bývalé budově továrny Jiřího Hejdy k 100. výročí jeho narození z iniciativy jeho syna Neklana Hejdy a Petera Mikuly. Po jejím odcizení v roce 2012 byla zhotovena skleněná deska s pozměněným textem a bronzovým reliéfem. O nové odhalení v únoru 2015 k 120. výročí narození Jiřího Hejdy se zasloužila rodina Hejdova, Böhmova a Matouškova. Jiří Hejda (1895–1985) vystudoval právnickou fakultu v Praze, ve 30 letech pracoval jako novinář (Přítomnost, Tribuna, Lidové noviny, České slovo) a věnoval se i odborné práci v oblasti národohospodářství. V roce 1937 se stal generálním tajemníkem podniku ČKD a v roce 1939 založil vlastní továrnu na kuchyňská zařízení. Během války se zapojil do protinacistického odboje. Po roce 1945 se stal významným představitelem Československé strany národně socialistické, působil v Ústřední plánovací komisi. Dne 21. prosince 1949 byl zatčen StB, vyšetřován a zařazen do politického procesu s Miladou Horákovou. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv, vězněn na Pankráci, Mírově, Leopoldově, Ilavě a Valdicích.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Antonín Abraham

Autor: Jiří Porteš, 26.05.2021
Umístění: Praha 10, Na Palouku 652/28, na sloupku plotu, hospoda U Kladiva
Nápis:
oběť okupace
Antonín Abraham
1877 - 1968
Poznámka:

- účastník 1. světové války
- 1915 zajat u Tarnopolu
- září 1918 vstup do Čs. legií
- povolání učitel
- 23.8.1968 ho nedaleko jeho bydliště srazilo na křižovatce sovětské vojenské vozidlo
- 24.8.1968 podlehl v nemocnici následkům zranění
(zdroj: PEJČOCH, Ivo a Prokop TOMEK. Okupace 1968 a její oběti: nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, [2017]. ISBN 978-80-7278-699-2.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem nacismu

Autor: Jiří Padevět, 27.12.2021
Umístění: Praha 10, Na Slatinách, na okraji nouzové kolonie Slatiny 100 m severovýchodně od č. 385
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
PADLÝM HRDINŮM
A OBĚTEM NACISMU
V LETECH 1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-56144
Souřadnice: N50°3'43.02'' E14°29'0.59''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Tomáš Vokatý, 09.04.2010
Umístění: Praha 10, Na Třebešíně, Strašnice, naproti domu 437/6
Nápis:
SLAVNÉ PAMÁTCE STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE,
KTERÝ V BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ PRAHY
VE DNECH 5. AŽ 9. KVĚTNA 1945 VĚRNĚ PLNIL
SVOJI POVINNOST OD PRVÉHO OKAMŽIKU REVOLUCE
AŽ DO CHVÍLE VÍTĚZSTVÍ. SLAVNÉ PAMÁTCE ONOHO
HLASU, KTERÝ V PŘÍBOJI PĚTIDENNÍ BITVY VLÉVAL
NA VLNĚ 415 M ODVAHU DO SRDCÍ BOJOVNÍKŮ
A NADĚJI DO SRDCÍ VŠECH NASLOUCHAJÍCÍCH.
DÍK POŠTOVNÍM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ SE VYSÍLAČE
A V ČINNOSTI JEJ UDRŽELI. DÍK
STATEČNÝM OBRÁNCŮM, KTEŘÍ JEJ UHÁJILI, DÍK
A VĚČNÁ PAMĚŤ VŠEM CHRABRÝM BOJOVNÍKŮM, KTEŘÍ
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA ROZHLAS REVOLUCE.
Poznámka:

Tomuto místu je věnována cache GC26H32 - Na vlnách svobody.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-37192, CZE0003-39447
Souřadnice: N50°4'55.4'' E14°28'53.1''
Pomník přidal: Tomáš Vokatý

Pomník Obětem bitvy u Štěrbohol

Autor: Jiří Porteš, 20.04.2014
Umístění: Praha 10, Na Universitním statku, Malešice, u zahrádkářské kolonie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Informační tabule:
Bitva u Štěrbohol
6. května 1757 brzy ráno stálo na okolních svazích sešikováno 61 tisíc mužů rakouské armády. Proti nim, odděleno bažinatým údolím Rokytky, nastoupilo 64 tisíc vojáků pruského krále Fridricha II. Již za několik hodin Prusové Rakušany rozprášili. Jezdci prchali směrem k Praze, pěchotu nechali na pospas Prusům a došlo na krvavý boj muže proti muži. Ten den zahynulo asi 13 tisíc rakouských a přibližně tolik pruských vojáků. Bitva u Štěrbohol byla nejkrutější bitvu 18. století a začátkem Sedmileté války, vleklého konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem.
Ještě téhož roku nechala Karlo – Ferdinandova universita, jíž patřily zdejší pozemky, na památku bitvy postavit tuto kapličku.

Při výstavbě parkoviště za kapličkou byly nalezeny ostatky vojáků z této bitvy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš